Sponsorēšanas lūgumi

Apsverot, uz kuriem sponsorēšanas lūgumiem atbildēt apstiprinoši, Canon izmanto šādus kritērijus\.

  • Pasākumam vai aktivitātei ir jānotiek visas Eiropas mērogā.
  • Pasākums vai aktivitāte nedrīkst būt saistīti ar reliģiju vai politiku.
  • Pasākumam vai aktivitātei ir jāatbilst mūsu vides aizsardzības noteikumiem.

Ja pasākums vai aktivitāte atbilst šiem kritērijiem un Jūs vēlaties gūt atbalstu no mums kā sponsoriem, lūdzam sūtīt e-pastu angļu valodā uz Canon Europe adresi corporate.communications@canon-europe.com. Ziņā norādiet precīzu informāciju par sponsorēšanas objektu, ar to saistītos izdevumus un Canon kā sponsora priekšrocības. Informāciju iespējams nosūtīt arī pa pastu saņēmējam Brand & Sponsorship team, Corporate & Marketing Communications Department, uz adresi Canon Europe, 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1ET, UK. Uzmanību! Mēs neatbalstām individuālas personas vai komandas.

Lūdzam ņemt vērā, ka lielākā daļa mūsu sponsorēšanas ieguldījumu balstās uz jau esošiem sponsorēšanas līgumiem un mūsu iespējas piedalīties citos projektos ir ierobežotas. Lielā pieteikumu skaita dēļ mēs diemžēl nevaram personīgi atbildēt uz visiem sponsorēšanas piedāvājumiem. Ja būsim ieinteresēti Jūsu sponsorēšanas piedāvājumā, mēs sazināsimies ar Jums divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas.

spacer
					image