Canon paziņojums saistībā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006

2018. gada janvāris

REACH regula (EK 1907/2006) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā, un tās mērķis ir uzlabot veidu, kā visā Eiropā tiek pārvaldītas ķimikālijas – kā vielas, sagatavošanas procesā un precēs¹.

Saskaņā ar Canon Group apņemšanos par apkārtējās vides aizsardzību tiek veiktas preventīvas darbības, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību visiem REACH noteiktajiem pienākumiem.

Paziņojums par īpaši bīstamām vielām
Saraksts ar īpaši bīstamām vielām (saskaņā ar REACH regulas 59. punktu) pirmo reizi tika publicēts 2008. gada 28. oktobrī, un tas tiek atjaunināts aptuveni reizi 6 mēnešos. Pašreizējo bīstamo vielu sarakstu var atrast Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē.

Uz Canon Eiropas piegādes ķēdi tiek attiecināti visstingrākie vides aizsardzības programmas Green Procurement Programme noteikumi, un mēs pieprasām no saviem piegādātājiem visaptverošu informāciju par mums piegādātajās precēs izmantotajām vielām, arī īpaši bīstamām vielām. Mēs regulāri atjauninām savu piegādātāju aptauju, lai atspoguļotu izmaiņas globālajā likumdošanā, kas varētu attiekties uz mūsu produktiem (t. i., elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem), kā arī pārskatām vielu sarakstu.

Kā preču ražotājam un piegādātājam mums ir pienākums saskaņā ar REACH regulas 33. punktu paziņot informāciju par tām īpaši bīstamajām vielām, kuru izmantošanas apjoms pārsniedz noteikto 0,1% (svars pēc svara) ierobežojumu. Ja kļūs pieejama jauna informācija, saskaņā ar kuru būs jāveic papildu pasākumi, mēs par to pēc iespējas drīzāk paziņosim saviem klientiem šajā tīmekļa vietnē.

Canon preces deklarācija
Tālāk norādīto vielu daudzums Canon precēs var pārsniegt ierobežojuma līmeni:


Vielas nosaukums CAS/EK numurs Prece Lietojums
Bis (2-etil(heksil)ftalāts) (DEHP) 117-81-7 PVC kabeļi Plastifikators
Borskābe 10043-35-3/11113-50-1 Fotopapīrs Šķērssavienotājs
Dinātrija tetraborāts, bezūdens 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Izlietotās tintes absorbēšanas detaļas Fotopapīrs Liesmu slāpētājs Šķērssavienotājs


Océ preces deklarācija
Tālāk norādīto vielu daudzums Océ precēs var pārsniegt ierobežojuma līmeni.

Vielas nosaukums CAS/EK numurs Detaļas veids Lietošana Printera tips
Svina titāna cirkonija oksīds (PZT) 12626-81-2 Drukas galviņa Pjezomateriāls drukas galviņā Pjezotintes printeri
Svina monooksīds 1317-36-8 Motors/ventilators   ColorWave printeri
Diborona trioksīds 1303-86-2 Motors/ventilators Liesmu slāpētājs Platformāta printeri
N,N-dimetilacetamīds (DMAC) 127-19-5 motors   Arizona printeri
UV-328 25973-55-1 motors ultravioletās gaismas absorbētāji plastmasā Arizona printeri
UV-320 3846-71-7 motors ultravioletās gaismas absorbētāji plastmasā Arizona printeri
DEHP 117-81-7 motors plastifikators Arizona printeri
Heksahidrometilftalāta anhidrīds 25550-51-0 Elektronikas komponenti Šķērssavienojoša viela Vairāki


Drošības datu lapas (Safety Data Sheets — SDS)
Mēs lietotājiem nodrošinām drošības datu lapas (SDS) par mūsu tintēm, toneriem un apkopes ķimikālijām, lai informētu par drošu lietošanu un likvidēšanu visos piegādes ķēdes posmos.

Izmantojiet turpmākās saites, lai skatītu drošības datu lapas:

Canon produktiem: https://msds.canon-europe.com/sds/
Océ produktiem: http://downloads.oce.com

Sīkāka informācija
Ja jums rodas jautājumi, rakstiet uz e-pasta adresi CEU-Reach@canon-europe.com.

Papildinformāciju par REACH skatiet Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē.

Atruna
Canon šajā paziņojumā sniedz visu informāciju, kas uzņēmumam ir zināma šī materiāla sagatavošanas brīdī. Šim paziņojumam ir tikai informatīvs nolūks. Canon sniedz šo informāciju bez nekādas garantijas, tiešas vai netiešas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar garantijām par atbilstību noteiktam lietošanas mērķim. Canon negarantē, ka saturā nebūs kļūdu.


¹ Prece, kā norādīts REACH regulā (EK)1907/2006

spacer
					image
Uzņēmējdarbība
WEEE Direktīva
Bateriju direktīva
ISO 9001
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību