Vide — Vides aizsardzība un savu klientu atbalstīšana

Mēs, izstrādājot produktus, ņemam vērā apsvērumus par vidi un bieži vien iekļaujam pārstrādājamus materiālus. Mēs samazinām enerģijas apjomu, kādu mūsu produkti patērē darbības laikā, tāpēc klienti var taupīt resursus. Turklāt mēs arī izskatām iespējas, kā produktus var atkārtoti ražot, izmantot vai pārstrādāt to ekspluatācijas beigās. Palielinot resursu efektivitāti, mēs savos produktos samazinām jaunu dabas resursu apjomu.

Divas trešdaļas produkta dzīves ciklā radīto CO2 emisiju ir atkarīgas no tā, kā klienti lieto produktu vai piegādātāji ražo izejmateriālus un detaļas. Tieši tāpēc mēs arvien vairāk piedāvājam pielāgotus pakalpojumus un risinājumus, lai palīdzētu saviem klientiem darboties ekonomiskāk un efektīvāk. Tas palīdz viņiem samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus izmantojot novatoriskus, drošus produktus, kā arī ietaupot. Uzziniet vairāk par mūsu risinājumiem un pakalpojumiem.

Ražošana — izmantošana — pārstrāde
Visos savos produktos mēs ievērojam ciklu: ražošanaizmantošanapārstrāde.

Canon ražošanas — izmantošanas — pārstrādes process

Mēs, saskaņā ar korporatīvo filozofiju Kyosei, uzņemamies atbildību par savas darbības sekām un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Mūsu vides hartā [PDF, 114 KB] ir norādītas galvenās darbības, kuras veicam, lai sasniegtu līdzsvaru starp ilgtspējīgu attīstību un labklājību, atbildīgu resursu izmantošanu un samazinātu ietekmi uz vidi. Šīs darbības palīdz mazināt klimata izmaiņas.

Savos birojos un uzņēmējdarbības aktivitātēs cenšamies samazināt pašu radīto ietekmi, tāpēc ieviešam standarta politikas visā EMEA reģionā. Uzziniet vairāk par mūsu uzņēmējdarbības aktivitātēm.

Apbalvojumi
Mūsu centieni samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi un mazināt klimata izmaiņas ir atzinīgi novērtēti, un mums ir piešķirti vairāki apbalvojumi:
• Mūsu rādītājs klimata novērtējuma tabulā Climate Counts ir 66/100.
• Videi draudzīgāko starptautisko zīmolu aptaujā Interbrand’s 2012 Best Global Green Brands ieņemam 29. vietu.
• Pasaules uzņēmumu ar vislabāko slavu sarakstā World’s Most Reputable Companies (2012) institūts Reputation Institute piešķīris mums 9. vietu.

Canon EMEA ilgtspējības pārskats 2013. gadā
Skatiet vides terminu vārdnīcu.
Lasīt vides hartu [PDF, 114 KB]

Uzziniet, kā Canon atbalsta sabiedrību un īsteno savus sabiedriskos pienākumus.

Uzziniet, kā Canon nodrošina atbilstību uzņēmuma pārvaldības tiesību aktiem un noteikumiem.

spacer
					image
Vide
Ražošana
Lietošana
Pārstrāde
Darbības
ISO 14001
Vārdnīca
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību