Vārdnīca

Neitrāls oglekļa līmenis

Noslēgta cikla (materiālu) pārstrāde

Divpusējs

Rūpnīcā izgatavoti jauni modeļi

Pārstrāde

Uzlabošana

Atkārtota izmantošana

2 uz 1 (2 lapas), 4 uz 1 (4 lapas), N lapas

Neitrāls oglekļa līmenis

‘Neitrāls oglekļa līmenis nozīmē, ka, pārskatāmā procesā aprēķinot emisijas, samazinot šīs emisijas un atlīdzinot palikušo emisiju, oglekļa emisijas tīrā vērtība ir nulle.’*
* Lielbritānijas valdība, Enerģijas un klimata pārmaiņu departamenta skaidrojums, 2009. gada oktobris

  Augša

Noslēgta cikla (materiālu) pārstrāde

Ekspluatācijas beigās produkti tiek savākti, izmantojot Canon savākšanas sistēmu, un materiāli tiek iegūti, veicot mehānisku atkārtotas apstrādes procesu Canon rūpnīcā; šos materiālus pēc tam izmanto kā izejmateriālus, ražojot jaunus Canon produktus/detaļas (arī citiem produktiem). Šie produkti nākamās lietošanas fāzes beigās tiek atkal savākti un apstrādāti tādā pašā veidā.

  Augša

Divpusējs

Drukāšana uz abām loksnes pusēm, saukta arī par abpusējo drukāšanu.

  Augša

Rūpnīcā izgatavoti jauni modeļi

FPNM ierīce ir jauns oriģinālā modeļa izlaidums, kas izgatavots gan no jaunām, gan esošajām detaļām. Oriģinālais aprīkojums tiek savākts tirgū, nosūtīts uz Canon rūpnīcu un izjaukts līdz korpusa līmenim. Izjauktās detaļas tiek rūpīgi notīrītas un pilnībā pārbaudītas, un pēc tam katra pārbūvētā iekārta tiek pakļauta tādam pašam kvalitātes nodrošināšanas procesam kā no jauna izgatavotās ierīces. Tai tiek garantēta tāda pati kvalitāte un tāda pati veiktspēja kā oriģinālai iekārtai.

  Augša

Pārstrāde

Jebkura darbība, kuras laikā atkritumu materiāli tiek pārstrādāti produktos, materiālos vai vielās sākotnējiem vai citiem mērķiem, nemainot materiālu konfigurāciju. Tas ietver organisku materiālu atkārtotu pārstrādi, bet neietver enerģijas atgūšanu vai pārstrādi tādos materiālos, ko varētu izmantot kā degvielu vai pildīšanas darbībās.

  Augša

Uzlabošana

Produkti tiek nodoti Canon rūpnīcā vai vietējā Canon birojā, lai tos uzlabotu. Šajā procesā nepieciešams nedaudz darba (piemēram, detaļu nomaiņa savlaicīgas apkopes nolūkā), un pēc tam produkts ir piemērotā stāvoklī, lai to pārdotu tālāk vai iznomātu.

  Augša

Atkārtota izmantošana

Jebkura darbība, kuras laikā produkti vai komponenti, kas nav atkritumi, tiek atkārtoti izmantoti tiem pašiem mērķiem, kuriem produkti tika izveidoti.

  Augša

2 uz 1 (2 lapas), 4 uz 1 (4 lapas), N lapas

2 uz 1 (2 lapas): divas lapas tiek drukātas uz vienas apdrukājamā materiāla (piemēram, A4 papīra loksne) puses.
4 uz 1 (4 lapas): četras lapas tiek drukātas uz vienas apdrukājamā materiāla puses.
N lapas: vairākas lapas tiek drukātas uz vienas apdrukājamā materiāla puses.

  Augša

spacer
					image
Vide
Ražošana
Lietošana
Pārstrāde
Darbības
ISO 14001
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību