Darbības — Mūsu darbību ilgtspējības uzlabošana

Papildus korporatīvajai filozofijai Kyosei mēs cenšamies samazināt savu darbību radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Mūsu vides hartā ir norādītas galvenās darbības, kuras veicam, lai sasniegtu līdzsvaru starp ilgtspējīgu attīstību un labklājību, atbildīgu resursu izmantošanu un samazinātu ietekmi uz vidi.

Mēs rīkojamies, izmantojot iniciatīvas, politikas un procedūras, kas vērstas uz ietekmes samazināšanu un palīdz samazināt klimata izmaiņu iespējamību. Mūsu vides pārvaldības stratēģija ietver rīcību oglekļa emisijas pārvaldībai,

Picture_banner_footprint

ierobežotu resursu izmantošanu, emisijas un piesārņojuma kontroli un pārstrādi. Savos birojos ieviešam bioloģiskās daudzveidības un dzīves vides uzlabojumus, ja vien iespējams.

Tālāk lodziņā redzami mūsu EMEA reģiona mērķi un līdz šim paveiktais:

Nozare Uzdevums Mērķis* 2013. gadā PAVEIKTAS
Canon ietekme uz apkārtējo vidi EMEA reģionā Samazināt par 1,5% gadā no apgrozījuma (salīdzinot ar 2010. gadu) -15% līdz 2020. gadam* -7%, salīdzinot ar 2010. gadu
Resursu efektivitāte Palielināt atkritumu pārstrādi visos EMEA birojos 52% līdz 2014. gadam* 50%
Palielināt atkritumu pārstrādi Canon noliktavās, ieskaitot ārpakalpojumu sniedzēju noliktavās 85% līdz 2014. gadam* 83%
Ilgtspējīga produktu tirdzniecība Palielināt sertificētu un otrreizēji pastrādātu papīru tirdzniecības apjomu 75% no papīra apgrozījuma līdz 2014. gadam* 86% no papīra apgrozījuma
Sekmēt ietekmes uz vidi efektivitāti Samazināt, salīdzinot ar 2012. gada neto tirdzniecības apjomu -2% 2013 Nav sasniegts

* Noteikts, izmantojot konsolidētos un apvienotos Canon un Océ 2010. gada veiktspējas rādītājus.

Eiropas vides harta

ISO 14001

Ogļskābās gāzes emisiju samazinājums

Energoefektivitāte

Resursu taupīšana

Klientu un darbinieku drošība

Pārskati par ilgtspējību

Klimata izmaiņu novēršana

ISO 14001

Canon no 2007. gada veic sertifikāciju atbilstoši stingrajām globālā ISO 14001 vides pārvaldības standarta prasībām, kā arī nepārtraukti cenšas ieviest uzlabojumus visās savās darbības vietās. Pašlaik ir sertificēts vairāk nekā 200 vietu 25 valstīs Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā.

  Augša

Ogļskābās gāzes emisiju samazinājums

 • Loģistika: Mēs mainām savas piegādes metodes un turpmāk izmantosim dzelzceļu un jūras transportu, lai samazinātu CO² emisijas. Produktu izmēru un iepakojuma samazināšanas procesā ir panākta lielāka kravas efektivitāte. Eiropā mums ir centrālā noliktava. Apskatot Eiropu kā vienu (virtuālu) noliktavu, mēs varam uzraudzīt krājumu līmeni vietējās valsts noliktavās līdz pat kravas nogādes brīdim. Tāpēc mēs varam piegādāt produktus tad, kad tie ir nepieciešami, un izvairīties no to pārvadāšanas starp noliktavām.
 • eMaintenance: Daudzas mūsu daudzfunkciju ierīces var apkopt attāli, lai novērstu problēmas. Šādi samazinās speciālistu apmeklējumu radītais CO², kā arī klientiem tiek nodrošināta ātrāka problēmas novēršana.
 • Biroja telpas: Apvienošanās programmas ietvaros ar uzņēmumu Océ no 2011. gada mēs esam samazinājuši biroja platību par 36 000 m² — pielīdzināms vairāk nekā kilotonnai CO2.
 • Uzņēmuma automašīnas: Uzņēmuma Canon Europe automašīnu politika pašlaik (2014. gadā) ierobežo CO² emisiju apjomu līdz maksimums 120 g/km. Šis apjoms ir būtiski samazināts iepriekšējo gadu laikā. Tikai Krievijā turpina izmantot automašīnas ar apjomu līdz 130 g/km, jo ir ierobežoti pieejamas piemērotas automašīnas, kas atbilst rādītājam 120 g/km. Dažās valstīs uzņēmuma šoferiem piedāvājam padomus vai kursus, lai veicinātu drošu un efektīvu autovadīšanu, taupot degvielu.
 • Komandējumi: Mēs uzraugām ikgadējo komandējumu statistiku un iedrošinām darbiniekus izmantot video un telekonferences, ja vien iespējams.

  Augša

Energoefektivitāte

 • Ēkas: Mēs īstenojam uzlabošanas politiku, saskaņā ar kuru uzlabojam savu ēku vidi, ja vien to atļauj konstrukcijas. Šo uzlabojumu ietvaros uzstādām saules PV paneļus, automātisko apgaismojumu un siltummaiņus.
 • IT efektivitāte: Kopš 2009. gada nomainot un virtualizējot serverus, mēs esam gandrīz uz pusi samazinājuši enerģiju, kas nepieciešama datu centru energoapgādei un dzesēšanai (2,8 miljoni kWh, salīdzinot ar 4,4 miljoniem kWh).
 • Atjaunojama enerģija: Mēs cenšamies iegādāties atjaunojamu enerģiju atkarībā no cenas un pieejamības vietējā tirgū. Pašlaik 11 Eiropas biroji iegādājas 70-100% atjaunojamas enerģijas.

  Augša

Resursu taupīšana

 • Picture_banner_waste recPapīrs: Mēs ievērojam atbildīgu papīra iepirkuma politiku un esam izstrādājuši aprites uzraudzību visā papīra izplatīšanas tīklā. Gan EMEA reģiona galvenajam birojam, gan astoņiem Eiropas pārdošanas birojiem ir FSC® vai PEFC sertifkācija. 2013. gadā 75% no papīra iepirkuma bija ar FSC vai PEFC sertifikātu.
 • Ūdens: Mēs lietojam pēc iespējas mazāk ūdens, samazinām arī labierīcībās izmantotā ūdens daudzumu, un izmantojam notekūdeni un neattīrītu ūdeni, ja tas ir iespējams.
 • Pasākumi: Mums ir pasākumu vadlīnijas, kurās ir norādījumi, kā jārīkojas organizatoriem un piegādātājiem, sākot no izstādē izmantojamu materiālu apstrādes līdz pat atkritumu šķirošanai to pārstrādei, lai nebūtu jānogādā izgāztuvē. Mēs cieši sadarbojamies ar saviem piegādātājiem, lai uzraudzītu atbilstību, kā arī pārbaudām lielu pasākumu rīkošanu. Kad vien iespējams, mēs atkārtoti izmantojam pasākumu materiālus nākamajos notikumos.
 • Biroju atkritumi: Ja iespējams, mūsu birojos tiek šķiroti atkritumi to pārstrādei, lai nebūtu jānogādā izgāztuvē.

  Augša

Klientu un darbinieku drošība

Darbiniekiem, kuri strādā ar bīstamām ķīmiskām vielām, jāpiedalās obligātā apmācībā par drošību, strādājot ar ķīmiskām vielām. Līdz ar to tiek nodrošināts, ka ķīmiskās vielas tiek apstrādātas un izmantotas pareizi, pasargājot darbiniekus un klientus. Mūsu videi draudzīgu iepirkumu programma palīdz pārliecināties, vai mūsu piegādātāji, ražojot mums paredzētas preces, ievēro atbilstošos noteikumus par bīstamām ķīmiskām vielām.

  Augša

Pārskati par ilgtspējību

Canon Europe katru gadu publicē pārskatu par ilgtspējību. Jaunākie Canon Europe un Canon Inc. pārskati par ilgtspējību atrodas šeit.

  Augša

Klimata izmaiņu novēršana

Visus savus darbiniekus gan darba uzsākšanas semināros, gan tiešsaistes apmācībās informējam par videi draudzīgu darbību, lai palīdzētu viņiem saprast, cik mums ir svarīgi samazināt ietekmi uz vidi un kādi ir viņu darba pienākumi šajā sakarā.

Daudzi Canon valstu biroji un darbinieki aktīvi atbalsta vides projektus un uzņēmumus savās kopienās, veicot sponsorēšanu, vācot ziedojumus un iesaistoties brīvprātīgo darbā.

Canon Lielbritānijā ir teicams paraugs, kā bioloģiskā daudzveidība un vides atjaunošana var papildināt uzņēmējdarbību. Birojs atrodas labiekārtotā un dabiskā teritorijā, kur mājvietu rod dažāda dzīvā radība, tostarp arī bites. Canon Spānijā atbalsta mežu atjaunošanas programmu Valensijā (Canon Responsible Forest), kur darbinieki palīdz stādīt kokus un sekmēt to augšanu. Uzziniet vairāk par mūsu reģionālajiem un vietējiem projektiem.

  Augša

spacer
					image
Vide
Ražošana
Pārstrāde
Lietošana
ISO 14001
Vārdnīca
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību