Pārstrāde — ieguldījums aprites ekonomikā

Mēs apzināmies savu atbildību atkārtoti izmantot un pārstrādāt materiālus, detaļas un komponentus, lai aizsargātu ierobežotos dabas resursus un palīdzētu novērst klimata izmaiņas. Mēs esam izveidojuši vairākas programmas, kas dod iespēju atkārtoti izmantot un pārstrādāt resursus, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi un piedāvājot ilgtspējīgu produktu izvēli saviem klientiem.

Ar vidi saistītu terminu sarakstu skatiet mūsu vārdnīcā.

Saskaņā ar Canon parakstīto Eiropas Savienības brīvprātības līgumu par videi draudzīgu attēlveidošanas ierīču darbību esam apņēmušies nodrošināt informāciju par izejmateriālu pārstrādes iespējām pēc to ekspluatācijas laika.

Mēs veicam pasākumus, lai pārstrādātu un atjaunotu produktus un materiālus daudzās jomās.

Atkritumu materiāli

Tonera tvertnes

Tintes kasetnes

Tonera kasetņu pārstrāde

Rūpnīcā izgatavoti jauni modeļi

Uzlabošana

Ekspluatācijas beigas

Atkritumu materiāli

Atkritumu materiālus no citiem mūsu produktiem un procesiem mēs atkārtoti izmantojam jaunos produktos, šādi taupot resursus. Piemēram, nodoto ierīču plastmasu mēs pārstrādājam tādos jaunos produktos kā imageRUNNER ADVANCE un mūsu kalkulatoru klāsta korpusi. Turklāt mūsu tintes kasetņu iesaiņojumi tagad tiek izgatavoti no vismaz 70% pārstrādātas plastmasas.

  Augša

Tonera tvertnes

Mums nav programmas visā Eiropā saistībā ar tonera tvertņu atdošanu un otrreizēju pārstrādi. Lūdzu, sazinieties ar savas valsts Canon biroju, lai iegūtu informāciju par jebkuras tvertnes otrreizēju pārstrādi, ko jūsu valstī nodrošina uzņēmums Canon. Varat arī jautāt savas valsts vietējā birojā vai atkritumu pārstrādes iestādē, lai uzzinātu par ieteicamo atbrīvošanās metodi. Vairākumā gadījumu tonera tvertnes var otrreizēji pārstrādāt ar citām plastmasas detaļām, jo tajās nav bīstamu materiālu un tās rada mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, ja tiek veikta vietēja otrreizēja pārstrāde.

  Augša

Tintes kasetnes

Mūsu tintes kasetņu atgriešanas programma darbojas 15 Eiropas valstīs. Uzziniet, kā pārstrādāt tintes kasetnes.

  Augša

Tonera kasetņu pārstrāde

tcrp25th_logo_c

Canon bija pirmais uzņēmums, kurš 1990. gadā ieviesa lāzera tonera kasetņu pārstrādes programmu. Katru gadu visā pasaulē mēs savācam aptuveni 20 000 tonnu tonera kasetnes, neradot 30 000 tonnas oglekļa dioksīda un izvairoties no nepieciešamības izmantot 15 000 tonnas jaunu izejmateriālu. Lasiet vairāk par 25 gadiem, kuros mēs veicam pārstrādi.

Programma, kas saderīga ar WEEE prasībām, darbojas 18 Eiropas valstīs. Klienti var nodot savas izlietotās kasetnes mums bez maksas. Pēc tam kasetnes tiek 100% atkārtoti izmantotas vai pārstrādātas jaunās kasetnēs, izmantojot noslēgta cikla procesu. Tas ļauj mums nepārtraukti atkārtoti izmantot tonera kasetņu materiālus, nepasliktinot plastmasas kvalitāti. Uzziniet, kā pārstrādāt lāzera tonera kasetnes.

Tonera kasetņu noslēgta cikla pārstrāde

  Augša

Rūpnīcā izgatavoti jauni modeļi

FPNM ierīce (iepriekš tika dēvēta kā pārstrādāta) ir jauns oriģinālā modeļa izlaidums, kas izgatavots gan no jaunām, gan esošajām detaļām. Oriģinālais aprīkojums tiek savākts tirgū, nosūtīts uz Canon rūpnīcu un izjaukts līdz korpusa līmenim. Izjauktās detaļas tiek rūpīgi notīrītas un pilnībā pārbaudītas, un pēc tam katra pārbūvētā iekārta tiek pakļauta tādam pašam kvalitātes nodrošināšanas procesam kā no jauna izgatavotās ierīces. Tai tiek garantēta tāda pati kvalitāte un tāda pati veiktspēja kā oriģinālai iekārtai.

Līdz pat 93% detaļu tiek lietotas atkārtoti, taupot vērtīgos resursus un samazinot ietekmi uz vidi. Tiek izdzēsti vecie dati, jaunināta programmatūra, piešķirts jauns sērijas numurs un skaitītājs atiestatīts uz nulli. Ierīces tiek pārdotas visā Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

Skatiet mūsu FPNM brošūru.

Skatiet mūsu FPNM videoklipu.

Skatiet Canon definīciju, kas ir Rūpnīcā izgatavoti jauni modeļi.

Océ Premia Class ierīces, tostarp ražošanas un platformāta printeri, ir pakļauti līdzīgam procesam, samazinot atkritumu daudzumu un nodrošinot iespēju atkārtoti izmantot komponentus, lai iekārtai piešķirtu otru dzīvi.

  Augša

Uzlabošana

Uzlabošana ir vienkāršāks process nekā tas, kuru izmanto, lai izveidotu Rūpnīcā izgatavotus jaunus modeļus. Atsevišķās valstīs to veic vietējie pārdošanas uzņēmumi. Ierīces tiek uzlabotas, nomainot vai notīrot nolietotās daļas, tādējādi tās sagatavojot tālākpārdošanai tajā pašā valstī. Skatiet Canon definīciju par uzlabošanu.

  Augša

Ekspluatācijas beigas

Eiropas Savienībā (ES) ražotājiem tiek pieprasīts nodrošināt atbildīgu to produktu izmešanu, kurus tie ir piedāvājuši tirgū, kad ir beigusies klienta iegādātā produkta ekspluatācija. Šī paplašinātā ražotāja atbildība tiek īstenota ar trim ES direktīvām, lai izvairītos no atkritumiem un kaitīgas ietekmes uz vidi bīstamu vielu dēļ, kas var būt šajos produktos. Uzziniet vairāk par direktīvām, kas reglamentē elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, baterijas un akumulatorus un iepakojumu.

Papildus šīm ES direktīvām, kopš 2011. gada Canon pārstāvis ir parakstījis ES brīvprātības līgumu, lai uzlabotu attēlveidošanas iekārtu rādītājus saistībā ar ietekmi uz vidi. Eiropas Komisija 2013. gadā to tika atbalstījusi kā ekvivalentu saistošiem noteikumiem, un ir ietvertas saistības sniegt informāciju par izejmateriāliem pieejamām opcijām to ekspluatācijas beigās.

  Augša

spacer
					image
Vide
Ražošana
Lietošana
Darbības
ISO 14001
Vārdnīca
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi