Sabiedrība — Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība

Mūsu mērķis ir izpildīt savus korporatīvos sociālos pienākumus pret visām ieinteresētajām pusēm. Saskaņā ar Kyosei filozofiju mūsu vīzija ir, ka visi cilvēki neatkarīgi no rases, politiskās pārliecības, dzimuma, spējām, reliģiskās piederības vai kultūras uzskatiem var saskaņoti dzīvot un strādāt kopā.

Tas ietver:
• Klientu vajadzību cienīšanu
• Padomu sniegšanu saviem darbiniekiem
• Sadarbības kopienu atbalstu
• Samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi

Mūsu ieinteresētās puses ir investori, NVO, klienti, vietējās kopienas, mūsu darbinieki un piegādātāji. Mums ir atbildība pret katru no šīm grupām, tāpēc mēs strādājam, lai īstenotu šo personu vēlmes un savus pienākumus. Mēs palīdzam darbiniekiem saprast viņu nozīmi uzņēmējdarbības procesā, jo mēs strādājam godīgi, ievērojot ētikas principus un vienlaikus arī veicinot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, personām un kopienām, palīdzot novērst sociālās un ar veselību saistītās problēmas, veicinot labklājību un radot ienākumu gūšanas iespējas. Mēs investējam reģionālajos un vietējos projektos, kā arī īstenojam korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes tajās kopienās, kas skar mūsu darbību.

Atbalsta jomas

Mūsu sponsorēšanas un partnerattiecību aktivitātes skar piecas jomas. Tās apliecina mūs kā uzņēmumu, kas strādā attēlveidošanas jomā, un pauž arī mūsu korporatīvo filozofiju.

  • Māksla un kultūra: ietver arī Londonas, Milānas un Parīzes modes nedēļu un Londonas Simfoniskā orķestra sponsorēšanu
  • Sports: EMEA reģionā mēs jau ilgstoši sponsorējam futbola turnīrus un ISU daiļslidošanu, kā arī IAAF pasaules atlētu pasākumus līdz 2016. gadam
  • Izglītība un zinātne:Canon Foundation sekmē kultūras un zinātnes popularizēšanu Eiropā un Japānā
  • Humanitārā palīdzība: mūsu atbalsts Sarkanajam Krustam sniedzas no ziedojumiem līdz palīdzības sniegšanai dabas katastrofu vietās. Mēs arī finansiāli palīdzam trūcīgiem jauniešiem

Sīkāka informācija

Kas ir Kyosei?
Lasiet vairāk par mūsu reģionālajiem projektiem.
Lasiet vairāk par mūsu vietējā atbalsta projektiem.
Uzziniet vairāk par mūsu darbavietas politikām un darbinieku atbalstu.
Uzziniet, kā Canon samazina ietekmi uz vidi.
Uzziniet, kā Canon nodrošina atbilstību ekonomikas un uzņēmējdarbības pārvaldības tiesību aktiem un noteikumiem.
Canon EMEA ilgtspējības pārskats 2013. gadā

spacer
					image
Sabiedrība
Reģionāls
Vietējs
Darbavieta
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību