Daudzfunkciju printeri

imageRUNNER ADVANCE DX C478 sērija

Tehniskie dati

Detalizēti tehniskie dati

Galvenā iekārta

Drukāšanas tehniskie dati

Kopēšanas tehniskie dati

Skenēšanas tehniskie dati

Sūtīšanas tehniskie dati

Faksa tehniskie dati

Glabāšanas tehniskie dati

Drošības tehniskie dati

Vides tehniskie dati

Programmatūras un printera pārvaldība

Izlietojamie materiāli

Papīra padeves iespējas

Aparatūras piederumi

Sistēmas un kontrollera opcijas

Citas opcijas