Vīzija gudrākai apmācībai

DWF-logo.jpg

Glāzgovas Universitātei ir skaidra vīzija: uzlabot savu pozīciju kā vienai no pasaules labākajām intensīvas pētniecības universitātēm. Lai sasniegtu šo mērķi, universitāte ir apņēmusies pievērst visu uzmanību studentu vajadzībām un pētījumu finansētājiem. Tas nozīmē sistēmu un procesu racionalizāciju un nepārtrauktu izcilas studentu pieredzes un nodrošinātās pasaules līmeņa pētniecības vides uzlabošanu.

Rezultāti

Uzlabota studentu un lietotāju pieredze un apmierinātība

Uzlabota studentu un lietotāju pieredze un apmierinātība

Vairāk nekā £ 5,5 miljoni tiks ietaupīti 5 gadu projektā

Vairāk nekā £ 5,5 miljoni tiks ietaupīti 5 gadu projektā

Drukas paradumu izmaiņas — palielināts divpusējas drukas apjoms un samazināts krāsu lietojums

Drukas paradumu izmaiņas — palielināts divpusējas drukas apjoms un samazināts krāsu lietojums

CO2 samazināts vairāk nekā par trešdaļu

CO2 samazināts vairāk nekā par trešdaļu

Elektroenerģijas patēriņš samazināts par 59,7%

Elektroenerģijas patēriņš samazināts par 59,7%

Tikai droša piekļuve ietaupa10 miljonus lapu katru gadu

Tikai droša piekļuve ietaupa10 miljonus lapu katru gadu

university_of_glasgow

Uzdevums

Nodrošināt mācībās izcilību, veicinot efektivitāti un samazinot universitātes oglekļa pēdas nospiedumu.

Problēmas

• Nav drukas kontroles saistībā ar stratēģiju, pārvaldību un izmaksām

• Slikta lietotāju pieredze

• Vērienīgi vides aizsardzības mērķi

• Pārmantota drukas infrastruktūra

• Liels un vēsturisks īpašums

• Liela un sarežģīta lietotāju auditorija — 30 000 darbinieku un studentu

Pieeja

Izstrādāt un ieviest stratēģiskus pārvaldītus drukas pakalpojumus visā universitātē.

university_of_glasgow