ABC- Hero1

Uzņēmums Armstrong Watson sadarbojas ar Canon, lai realizētu savu nākotnes vīzijas korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju

Grāmatvedības uzņēmumam Armstrong Watson bija novecojusi, neuzticama un dārga drukāšanas aparatūra, turklāt uzņēmumam vajadzēja pieskaņot drukāšanu savām korporatīvās sociālās atbildības politikām — jomai, kura būtiski ietekmē klientu lēmumu pieņemšanu. Cieši sadarbojoties ar Canon, uzņēmums spēja vēl vairāk palielināt savu konkurētspēju, īstenojot savus korporatīvās sociālās atbildības politikas mērķus saistībā ar ietekmi uz apkārtējo vidi — samazināt papīra un enerģijas patēriņu, kā arī ar drukāšanu saistīto ierīču skaitu par 70%.

ABC-image1
ABC-image1

“Pirms ieteikumu sniegšanas Canon rūpīgi izpētīja mūsu uzņēmuma uzbūvi, lai saprastu, kas ir jāuzlabo un kā to sekmīgi izdarīt. Izpratne par mūsu klientu uzņēmējdarbību ir filozofija, ko mēs īpaši attiecinām uz savu uzņēmumu, un mēs bijām pārliecināti par Canon kā savu sadarbības partneri.”

Deivids Klarksons (David Clarkson), Komercdirektors