ABC- Hero1

Canon rīks Business & Innovation Scan veicina uzņēmuma Ritz darbības paplašināšanos starpmediju jomā

DWF-logo.jpg

Šveices drukas pakalpojumu sniegšanas uzņēmums Ritz veica pārliecinošus pasākumus, lai pielāgotos mainīgajam komunikāciju tirgum, kurā ir populāri tiešsaistes kanāli un digitālas platformas.

Rezultāti

Zīmola atjaunināšana, lai atspoguļotu jaunos pakalpojumus

Zīmola atjaunināšana, lai atspoguļotu jaunos pakalpojumus

Veiksmīga starpmediju piedāvājuma reklamēšana ar starpmediju kampaņu klientiem

Veiksmīga starpmediju piedāvājuma reklamēšana ar starpmediju kampaņu klientiem

Veikta pirmā starpmediju kampaņa Ritz klientiem

Veikta pirmā starpmediju kampaņa Ritz klientiem

Ritz-objective

Uzdevums

Pielāgoties modernam komunikācijas scenārijam, paplašinot tiešsaistes pakalpojumus

Problēmas

• Drukas apjoma samazināšanās

• Grūtības noturēt savu pozīciju konkurences apstākļos

• Nespēja apmierināt klientu pieprasījumu pēc tiešsaistes pakalpojumiem

Ritz-spare

Pieeja

• Canon piedāvāja uzņēmumam Ritz rīku Business & Innovation Scan (B&IS) klientu pasākumā 2013. gadā

• Ar rīku B&IS 2014. gadā veiktā analīze sniedza klientam skaidru pārskatu par pašreizējo uzņēmējdarbības modeli, tostarp mārketinga analīzes stratēģiju

• Iedvesmoja mainīt uzņēmējdarbības modeli, pievienojot starpmediju pakalpojumus sadarbībā ar Canon un no jauna pozicionējot savu uzņēmējdarbību 2015. gadā

• Canon atbalstīja pirmo starpmediju kampaņu, lai jaunos pakalpojumus reklamētu Ritz klientiem