student-hero1

The Student Hotel aizsargā savus iemītniekus ar Canon tīkla kamerām

Viesnīcai The Student Hotel ir unikāls uzņēmējdarbības modelis, un tas rada īpašus izaicinājumus saistībā ar viesu dzīvesveida īpatnībām un viņu lielo apgrozību. Viesnīcā dzīvo gan tādi viesi, kuri apmetušies uz dažām dienām, gan arī tādi, kuri apmetušies uz neilgu laiku (uz trīs vai vairāk nedēļām) vai uz akadēmisko semestri. Tādēļ pats svarīgākais ir viesu drošība. Iepriekšējām drošības sistēmām nebija nepieciešamās precizitātes, lai varētu pienācīgi pārraudzīt īpašumus. The Student Hotel personālam jānodrošina, ka jebkādi incidenti tiek ātri novērsti un attiecīgās personas tiek sauktas pie atbildības neatkarīgi no tā, vai tās apmetušās uz divām dienām vai diviem mēnešiem. Līdz ar to attēla kvalitātes uzlabošana bija svarīgs jautājums un motivācija, lai ieviestu jauninājumus.

TPF-image1

“Canon ir mūs atbalstījis vairākos veidos — ne tikai ar savām augstas kvalitātes kamerām, bet arī ar izcila līmeņa pirmspārdošanas atbalstu. Mēs varējām izveidot risinājumu, kuru mūsu komandai bija vienkārši izmantot un kurš lieliski atbilda mūs vajadzībām.”

Jans-Pīters Muss (Jan-Pieter Muis), īpašuma pārvaldnieks