CANON EUROPA N.V.
3 GADU LAMPU GARANTIJAS AKCIJA
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Akcija un akcijas organizētājs

1. Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā “Canon”).

2. Atsevišķiem tālāk uzskaitītiem Canon produktiem (“Akcijas produkti”) šī 3 gadu lampu garantijas akcija (“Akcijas lampu garantija”) ietver:

a) līdz pat 3 bojātu lampu bezmaksas nomaiņu pret jaunām;

b) jaunās lampas bezmaksas piegādi uz akcijas dalībnieka norādīto adresi;

c) nomainītās lampas bezmaksas pārstrādāšanu.

Akcijas periods

3. Akcija ilgst līdz 2020 gada 29.februārim. Visi produkti kuri kvalificējās šai akcijai jāreģistrē līdz 2020 gada 29. aprīlim. Akcijas produkti jāiegādājas Akcijas teritorijā (noteikta turpmāk) no pilnvarota Canon partnera. Produkta pirkuma datumam jābūt apstiprinātam ar derīgu pirkuma apliecinājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkti jāreģistrē 60 dienu laikā pēc pirkuma.

Akcijas teritorija

4. Akcijas produkti jāiegādājas un jāreģistrē vietā, kuras adrese ir akcijas teritorijā: Austrijā, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē.

Akcijas produkti

5. Canon piedāvājuma sarakstam pievienos produktus vai tos noņems. Jaunāko informāciju par akcijas produktiem, lūdzu, skatiet piedāvājuma lapā.

6. Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem, un to mazumtirgotāju piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē (EEZ). Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, pārbaudiet šo informāciju pie mazumtirgotāja. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai “pelēkā tirgus” produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā. Lai iegūtu papildu informāciju par paralēliem produktiem, noklikšķiniet šeit.

7. Lai piedalītos šajā akcijā, akcijas produkti jāreģistrē 60 dienu laikā pēc pirkuma. Lai produktu reģistrētu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

7.1 Šis piedāvājums ir pieejams tikai gala lietotājiem.

7.1.1 Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

Kā reģistrēt produktu un pieteikties Lampu garantijas akcijai

8. Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Piedaloties šajā akcijā un reģistrējot produktu, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja jums vēl nav 18 gadu un/vai nevēlaties ievērot šīs Akcijas noteikumus, lūdzu, neiesniedziet savu pieteikumu Lampu garantijas akcijai.

9. Lai reģistrētos un pieteiktos Lampu garantijas akcijai, pareizi aizpildiet un tiešsaistē iesniedziet pieprasījuma veidlapu produkta reģistrēšanai (tostarp norādiet derīgu(-s) produkta(-u) sērijas numuru(-s)*) 60 dienu laikā pēc produkta pirkuma. Canon nepieņems reģistrācijas, kas tiks saņemtas vēlāk par 60 dienām pēc produkta pirkuma. Dalībniekiem būs jāieskenē, jāaugšupielādē un tiešsaistes pieprasījuma veidlapai jāpievieno derīgs pirkumu apliecinošs dokuments (piemēram, kases čeks vai tiešsaistes pasūtījuma un maksājuma apliecinājums). Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes apstiprinājums netiek pieņemts kā derīgs pirkuma apliecinājums.
* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

10. Kad pieprasījums būs pārbaudīts, Dalībnieks saņems apstiprinājumu e-pastā, ka viņa pieprasījums ir pieņemts un produkts ir reģistrēts. Ja nesaņemat šādu apstiprinājumu e-pastā 8 darbadienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, lūdzu, sazinieties ar pieprasījumu apstrādes palīdzības dienestu pa tālruni +44 (0) 207 660 0186. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā pieteikuma derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus. Jaunā lampa tiks nosūtīta uz norādīto adresi bez maksas.

11. Canon patur tiesības nepilnīgus, nepareizus vai nepamatotus pieteikumus uzskatīt par nederīgiem.

Atrunas

12. Ciktāl to atļauj likums, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no dalībniekiem šīs akcijas laikā. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

13. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru no pieprasījumiem, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu. Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

14. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šīs akcijas noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr centīsies mazināt šādu darbību ietekmi uz Dalībnieku, lai neradītu vilšanos.

Personas datu aizsardzība

15. Canon Europa N.V. ir datu apstrādātājs piemērojamo personas datu aizsardzības tiesību aktu un noteikumu vajadzībām attiecībā uz personas datiem, ko dalībnieki snieguši saistībā ar šo akciju. Personas datu pārbaude un apstrāde, kuru veic Canon vai tā pilnvarota trešā puse, notiek stingrā saskaņā ar atbilstošajiem likumiem un noteikumiem, kas attiecas uz personas datiem. Personas datus Canon vai tā pilnvarotas trešās puses glabās un apstrādās tikai ar nolūku nodrošināt šo Akciju un Akcijas garantijas pakalpojumus, ja vien nebūs cita vienošanās. Ja dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai lai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NEVAJADZĒTU atzīmēt attiecīgo izvēles rūtiņu pieteikuma veidlapā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā Canon apstrādā jūsu personas datus, lūdzu, skatiet Canon Biznesa konfidencialitātes politiku.

Tiesvedība un jurisdikcija

16. Šeit ietvertie noteikumi neierobežo nekādas jūsu kā patērētāja tiesības.

17. Ciktāl to atļauj likums, šo akciju, noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, un uz tiem attieksies Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīva jurisdikcija.

18. Jums kā patērētājam ir tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo nekādas likumīgās tiesības, kas var būt piemērojamas.