Inclusivity at Canon

Iekļaušana uzņēmumā Canon

Darba meklēšana

Drosmīgi. Cieņpilni. Kopā.

Mēs uzskatām, ka mūsu darbaspēkam ir jāatspoguļo tās sabiedrības daudzveidība un sarežģītība, kurai mēs kalpojam. Mums ir 15 000 darbinieku Eiropā un 182 000 darbinieku visā pasaulē — tie ir cilvēki no visām dzīves jomām.

Canon un “Kyosei”

Canon filozofija “Kyosei” atspoguļo mūsu vēlmi palīdzēt visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu rases, reliģijas vai kultūras dzīvot un strādāt kopā, lai panāktu kopējo labumu. Canon regulāri veiktās aptaujas “Tavs viedoklis” (Your Voice) liecina par lepnu, motivētu un daudzveidīgu darbaspēku, kam ļoti rūp vienlīdzība, ilgtspēja un nākotne.

Canon and Kyosei

Cilvēku iekļaušanas vīzijas īstenošana

“Daudzveidība un iekļaušana ir mūsu filozofijas pamatā, un mūsu mērķis ir to īstenot ar aktīvām darbinieku resursu grupām (Employee Resource Groups), svinību kalendāru un īpašiem iekļaušanas vēstniekiem,” saka Karolīna Praisa (Caroline Price), Personāla daļas vecākā viceprezidente. “Tas palīdz atspoguļot mūsu klientu un uzņēmumu dažādību un nodrošina, ka mēs esam iekļaujoša darbavieta.”

Realising an Inclusive People Vision

Mūsu apņemšanās paplašināšana…

Daudzveidība un iekļaušana ir ietverta mūsu pievienotās vērtības plānā darbiniekiem (Employee Value Proposition, EVP) un tiek īstenota visā mūsu darbinieku dzīves ciklā — no pieņemšanas darbā līdz pensijai. Ar šo daudzveidības un iekļaušanas īstenošanu mēs veidojam iekļaujošāku organizāciju, kurā ikviens var justies cienīts un novērtēts.

Uzziniet vairāk par mūsu sniegto atbalstu šeit

EXPANDING OUR COMMITMENTS

…Un centieni darīt vairāk

Visā mūsu darbā pieņemšanas, personāla attīstīšanas un vadības procesā mēs cenšamies katrai lomai nozīmēt labāko iespējamo personu, kā arī viņu attīstīt un atalgot, sākot no mācekļiem un praktikantiem līdz mūsu augstākajiem vadošajiem amatiem.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Vairāk par Canon

Daudzveidība, vienlīdzība un iekļaušana ir mūsu korporatīvās sociālās atbildības (Corporate Social Responsibility, CSR) darba kārtības un vērtību pamatpīlārs. Mūsu mērķis ir nodrošināt izaugsmes, mācīšanās un attīstības iespējas, kas atbalsta mūsu darbu zinātnisko un tehnoloģisko inovāciju radīšanā un palīdz veidot sabiedrību, kurā ikviens var aktīvi darboties.

Search our latest jobs

Mūsu jaunākie darba piedāvājumi, jūsu iespējas

Nāciet un apskatiet, kur iederaties


Skatiet amatus