Canon skeneru naudas atmaksas ziemas akcija

Canon Europa N.V. Noteikumi un nosacījumi

1. AKCIJAS PRODUKTI, AKCIJAS LAIKS, DALĪBNIEKI UN AKCIJAS NORISES VIETAS

1.1. Šī akcija attiecas tikai uz to produktu pirkumiem, kas norādīti šajā vietnē (“Akcijas produkti”) un veikti akcijas norises vietās (skatiet tālāk) laikā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 28. februārim ieskaitot (“Akcijas laiks”).

1.2. Visiem dalībniekiem (“Dalībnieks”) jābūt vismaz 18 gadus veciem un jādzīvo Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē (EEZ) (“Akcijas norises vietas”).

1.3. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

1.4. Visiem Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai “pelēkā tirgus” produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā.

1.5. Uz Akcijas produktiem attiecas šādi noteikumi: (i) tiem jābūt Dalībnieka īpašumā pieteikuma iesniegšanas datumā; (ii) tiem jābūt reģistrētiem adresē, kas atrodas Akcijas norises vietā; (iii) piemērojamos gadījumos tos mazumtirgotājiem ir jāpiegādā un jāizplata Canon grupas uzņēmumam vai pilnvarotiem izplatītājiem, kas atrodas EEZ; (iv) tiem jābūt nopirktiem no Canon grupas uzņēmuma, no mazumtirgotāja Akcijas norises vietā vai interneta veikalā, kura domēns vai reģistrētā adrese ir Akcijas norises vietā.

2. KĀ PIEDALĪTIES

2.1. Lai piedalītos akcijā, Dalībniekam Akcijas norises vietā Akcijas laikā jāiegādājas Akcijas produkts UN tiešsaistē jāiesniedz derīgs pieteikums laikā no 2018. gada 1. oktobra 00:00 līdz 2019. gada 31. marta pusnaktij.

2.2. Pieteikumi jāiesniedz, tiešsaistē pilnīgi un pareizi aizpildot pieteikuma veidlapu (jānorāda arī derīgs EEZ produkta sērijas numurs). Dalībniekiem tiešsaistes pieteikuma veidlapai ir jāpievieno arī ieskenēta kases čeka kopija vai pasūtījuma apstiprinājums, ja pirkums veikts internetā (jāaugšupielādē). Pēc tam dalībnieki uz e-pastu saņems apstiprinājumu, ka viņu pieteikums ir saņemts. Ja e-pasta ziņojums ar apstiprinājumu nav saņemts 24 stundu laikā pēc pieteikuma apstrādes vai nav piekļuves datoram, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pieteikumu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru +371 6616 3604.

2.3. Akcijas produkti ir pieejami, kamēr tie ir noliktavā. Canon neuzņemas atbildību par mazumtirgotāju nespēju izpildīt Akcijas produktu pasūtījumus Akcijas laikā.

2.4. Canon neapstrādās tos pieteikumus, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas beigu datuma 2019. gada 31. marta pusnaktī. Canon neapstrādās tos pieteikumus, kas pēc uzņēmuma domām ir nepilnīgi vai nederīgi. Canon neuzņemsies atbildību par novēloti iesniegtiem vai nesaņemtiem pieteikumiem.

2.5. Dalībnieki var iesniegt pieteikumus par līdz pieciem iegādātiem Akcijas produktiem un var saņemt tikai vienu naudas atmaksu par katru iegādāto Akcijas produktu.

2.6. Pieteikumi, kurus iesniedz uzņēmumi vai personas, kas veikušas produktu iegādi vairumā (vairāk nekā pieci Akcijas produkti, kas iegādāti Akcijas laikā), nekvalificējas dalībai Akcijā.

2.7. Šo akciju nevar izmantot kopā ar jebkādām citām akcijām.

3. NAUDAS ATMAKSA

3.1. Dalībnieki saņems naudas atmaksu par Akcijas produktu pirkumiem norādītajā apmērā.

3.2. Pēc pieteikuma saņemšanas un pārbaudes Canon veiks tiešu BACS naudas pārskaitījumu uz Dalībnieka bankas kontu. Nebūs iespējams slēgt alternatīvas vienošanās, kā arī netiks veikti skaidras naudas darījumi vai izsniegti čeki.

3.3. Canon centīsies veikt BACS naudas pārskaitījumu 28 dienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta un derīga pieteikuma saņemšanas.

3.4. Par vienu derīgu pieteikumu tiks veikts tikai viens BACS maksājums.

3.5. Ja esat reģistrējies kā PVN maksātājs savā valstī un saņemat naudas atmaksu, var samazināties ar nodokli apliekamā pirkuma summa un tādēļ var būt attiecīgi jāsamazina aprēķinātais nodoklis.

4. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS

Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande.

5. ATRUNAS

5.1. Ciktāl to atļauj likums, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no dalībniekiem šīs akcijas laikā. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

5.2. Canon patur tiesības jebkurā brīdī bez jebkādām saistībām atcelt, koriģēt un/vai mainīt šo akciju.

5.3. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai Dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu. Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

6. DATU AIZSARDZĪBA

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB ir Datu kontrolieris saistībā ar jebkuriem personas datiem, ko iesniedz Dalībnieki. Lai pārvaldītu šo Akciju, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti uzņēmumā Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrijā. Iesniegtie personas dati tiks turēti drošībā un var tikt pārsūtīti uz drošu serveri ārpus EEZ.

6.2. Uz personas datiem, kas iegūti no Dalībniekiem, attiecas Canon biznesa un Canon patērētāju konfidencialitātes politikas, kas pieejamas vietnē https://www.canon-europe.com/privacy-policy/

7. TIESVEDĪBA UN JURISDIKCIJA

Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī jebkuri strīdi, kas izriet no tiem vai ir ar tiem saistīti, tiek risināti un skaidroti saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem, un uz tiem attiecas neekskluzīva Nīderlandes tiesu jurisdikcija.

Akcijas produkti

Canon imageFORMULA DR-C230 dokumentu skeneris
Canon imageFORMULA DR-C240 dokumentu skeneris
Canon imageFORMULA DR-M140 dokumentu skeneris
Canon imageFORMULA DR-M260 dokumentu skeneris
Canon imageFORMULA DR-M1060 dokumentu skeneris
Canon imageFORMULA ScanFront 400 tīkla skeneris