Lietošanas noteikumi un nosacījumi un konfidencialitātes politika

Canon konta lietošanas noteikumi un nosacījumi

Šos noteikumus un nosacījumus mēs laiku pa laikam atjaunināsim. Mēs jūs informēsim par jebkādām šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām, tos publicējot tiešsaistē. Mēs arī izmantosim jūsu nodrošinātās saziņas metodes, lai informētu par svarīgām noteikumu un nosacījumu izmaiņām, ja tādas būs. Ja turpināsit lietot Canon kontu pēc tam, kad būsim publicējuši atjauninātus noteikumus un nosacījumus, jūs piekritīsit, ka uz jums attiecas šie atjauninātie noteikumi.

1. Kas ir Canon konts?

Canon konts, iepriekš zināms kā You Connect konts un MyCanon konts, ir akreditācijas dati, kurus izmantojat, lai izveidotu un apstiprinātu savu identitāti Canon vietnēs un pakalpojumos. Canon kontu varat izmantot, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem, kas ietver informācijas iegūšanu par Canon produktiem, pieteikšanos Canon tiešsaistes veikalā, lai iegādātos noteiktus Canon produktus, un piekļuves iegūšanu dažādās Canon vietnēs un saistītos pakalpojumos (piemēram, Canon biļetena abonēšana, You Connect galerija, irista u.c.), ko nodrošina Canon, Canon meitasuzņēmumi vai trešās puses, kuras Canon laiku pa laikam nozīmē (kopā — Canon pakalpojumi). Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz Canon pakalpojumu lietošanu attiecas katram no tiem spēkā esošie piemērojamie noteikumi un nosacījumi. Ņemiet arī vērā, ka Canon produkti un Canon pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties; tie paši Canon produkti un Canon pakalpojumi var netikt sniegti visās valstīs, kā arī daži Canon pakalpojumi, kas tieši saistīti ar noteiktiem Canon produktiem tiks saistīti ar jūsu mītnes vietu.

2. Kas var reģistrēt Canon kontu?

Canon konts ir pieejams Eiropā, Tuvos Austrumos un Āfrikā personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, piekļuve Canon pakalpojumiem un to lietošana ir atļauta tikai ar nepārprotamu vecāka vai aizbildņa atļauju, viņiem reģistrējot savu vārdu.

3. Kā izveidot Canon kontu?

Lai izveidotu Canon kontu, jums jānorāda derīga e-pasta adrese, kas arī būs jūsu lietotājvārds, un noteikta demogrāfiskā informācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, mītnes valsts utt. Pēc veiksmīgas reģistrācijas savu lietotājvārdu un paroli varat mainīt, piesakoties Canon kontā. Canon konts tiek nodrošināts bez maksas un ir paredzēts personiskai lietošanai. Tomēr jums ir jāsedz visi izdevumi un izmaksas, kas nepieciešamas Canon konta reģistrēšanai un Canon pakalpojumu izmantošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Canon patur tiesības pieņemt pieteikumus pēc saviem ieskatiem, kā arī bez nepamatotas diskriminācijas noraidīt pieteikumus, ko pamatoti uzskata par nepiemērotiem.

Kad reģistrējat Canon kontu, jūs piekrītat uzņēmumam Canon sniegt precīzus datus, kas tiek pieprasīti reģistrācijas veidlapā. Pēc reģistrācijas jums šie dati ir jāuztur, lai nodrošinātu to aktualitāti, atjaunināšanai izmantojot saites, kas ir reģistrācijas apstiprinājuma e-pasta ziņojumā vai Canon vietnē. Sīkāku informāciju par jūsu personas datu lietošanu un pārsūtīšanu, ko veic Canon, skatiet šajā privātuma politikā.

4. Privātuma politika

Detalizētu informāciju par mūsu patērētāju informācijas izmantošanu, lūdzu, skatiet dokumentā: Patērētāju datu privātuma politika.

5. Atruna

Jūs nepārprotami atzīstat tālāk minēto un piekrītat tam.

Reģistrējoties un lietojot Canon kontu un saistītos Canon pakalpojumus, jūs uzņematies visu ar to saistīto risku. Canon konts un visi saistītie Canon pakalpojumi tiek sniegti tādi, “KĀDI TIE IR” un “KĀDI IR PIEEJAMI”. Tiesību aktos maksimāli atļautajā apmērā Canon un tā meitasuzņēmumi nepārprotami atsakās no jebkādas garantijas un jebkāda veida nosacījumiem, tiešiem un netiešiem, tostarp (bet ne tikai) netiešām garantijām un nosacījumiem par piemērotību pārdošanai, piemērotību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu.

Canon un tā meitasuzņēmumi negarantē, ka (a) Canon konta un Canon pakalpojumu lietošana atbildīs jūsu prasībām; (b) Canon konta un Canon pakalpojumu lietošana būs bez pārtraukumiem, laicīga, droša un bez kļūdām; (c) jebkādi rezultāti, kurus var iegūt, izmantojot Canon kontu un Canon pakalpojumus, būs precīzi un uzticami.

Lejupielādējot vai citādi iegūstot materiālus, izmantojot Canon kontu un Canon pakalpojumus, jūs uzņematies par to atbildību un ar to saistīto risku, kā arī būsit pilnībā atbildīgs par jebkādiem sava datora, servera vai citu ierīču bojājumiem vai jebkādu datu zudumu, ko izraisījusi šādu materiālu lejupielāde.

Padomi vai informācija, rakstiska vai mutiska, ko esat ieguvis no Canon (tostarp no tā meitasuzņēmumiem) vai izmantojot Canon kontu un Canon pakalpojumus, neveidos nekādas garantijas, kas nav nepārprotami norādītas šajos noteikumos un nosacījumos.

6. Canon preču zīme

Aizliegts attēlot vai jebkādā veidā izmantot Canon vai Canon grupas preču zīmes vai logotipus, ja iepriekš nav saņemta uzņēmuma Canon rakstiska atļauja.

7. Tiesību aktu un tiesas izvēle

7.1. Saskaņā ar 7.2. apakšpunktu šos noteikumus un nosacījumus un jebkādus ar tiem vai ar Canon kontu saistītus strīdus regulēs Anglijas un Velsas tiesību akti, un strīdi, kas saistīti ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un Canon kontu, tiks risināti Anglijas un Velsas tiesās.

7.2. Jums kā patērētājam var būt tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo jūsu ar likumu noteiktā tiesības.

8. Informācija par Canon Europa N.V.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nīderlande
Tālr. 0031 20 545 8545
Fakss: 0031 20 545 8222
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 33166721
PVN maksātāja nr.: NL005916343B01

9. Autortiesības

Autortiesības © Canon Europa N.V. Visas tiesības paturētas. Stingri aizliegts kopēt, atkārtoti izplatīt, pārpublicēt vai modificēt jebkādu vietnēs esošo informāciju, attēlus vai preču zīmes.