Autortiesības 2018

Autortiesības © Canon Europa N.V. un Canon Europe Ltd 2002-2018. Visas tiesības paturētas. Bez Canon iepriekšējas rakstiskas piekrišanas stingri aizliegts kopēt, tālākizplatīt, pārpublicēt vai pārveidot jebkurus Canon tīmekļa vietnē vai turpmākā atbalstā iekļautos materiālus vai programmatūru.