Piesardzības pasākumi

Piezīmes par tīkla drošību, lai izsargātos no neparedzētas trešo pušu piekļuves jūsu tīkla kamerām

Attiecas uz: visiem kameru modeļiem

Lai izsargātos no neparedzētas trešo pušu piekļuves jūsu tīkla kamerām, lūdzu, ņemiet vērā tālāk minēto informāciju.

  • Tiek stingri ieteikts nomainīt sākotnējo administratora paroli, kā arī regulāri mainīt paroli.
  • Sākotnējos iestatījumos tālāk minētās opcijas ir iespējotas, lai lietotājiem sniegtu piekļuves privilēģijas: [Privileged Camera Control] (Privileģēta kameras vadība), [Camera Control] (Kameras vadība), [Video Distribution] (Video izplatīšana), [Audio Distribution] (Audio izplatīšana). Lūdzu, atspējojiet šos iestatījumus, ja šīs privilēģijas nevēlaties sniegt lietotājiem, kas ir viesi.

Pasākumi, lai novērstu zibens ietekmi

Attiecas uz: visiem kameru modeļiem

  • Pastāv risks, ka šos produktus varētu ietekmēt tieša, inducēta vai atpakaļejoša zibens iedarbība u.tml. Pirms kameru uzstādīšanas ieteicams veikt pasākumus, lai izvairītos no zibens izraisīta pārsprieguma un samazinātu šo risku.

Rezerves daļu nomaiņas vadlīnijas

Attiecas uz: VB-Rxx PTZ kameru modeļiem

  • Tālāk minētās daļas ir vienreiz lietojamas, un uz tām neattiecas ierobežotā garantija. Turklāt šeit [ ] norādītā informācija par produkta ekspluatācijas ilgumu ir tikai atsauces vērtības, ja tiek atkārtota šo daļu 360° kustība pa 25+/-10°; līdz ar to ekspluatācijas ilgums ir atkarīgs no lietojuma un uzstādīšanas vides.
1. Pakāpienveida motors[4 miljoni kustību*]
2. Slīdgredzens

[4 miljoni kustību*]
*Viena kustība ir 360°.
  • Ja nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, sazinieties ar vietējo apkalpošanas biroju.
  • Funkcionālo rezerves daļu uzglabāšanas laiks remonta vajadzībām ir septiņi gadi pēc produkta ražošanas pārtraukšanas.

Piesardzības pasākumi pret kupola aizmiglošanos

Attiecas uz: VB-M64xVE un H65xVE āra kameru modeļiem ar fiksētu kupolu

  • Šiem produktiem izmantotais kupols var aizmigloties (kupola materiāls kļūst necaurspīdīgs u.tml.) vairāku gadu lietošanas laikā.
  • Lai samazinātu šīs parādības rašanos, ieteicams lietot pārklāju aizsardzībai pret sauli (tiek pārdots atsevišķi).

Brīdinājums par “A klases” izstrādājumiem un elektromagnētiskajiem traucējumiem (EMT)

Attiecas uz: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Šie “A klases” izstrādājumi ir paredzēti lietošanai rūpnieciskā vai komerciālā vidē. Mājas vidē šie izstrādājumi var izraisīt radiotraucējumus. Šādā gadījumā lietotājam jāveic atbilstoši pasākumi.