DWF-hero1-1600x600

Kļūšana par labāko, netērējot daudz

DWF-logo.jpg

Nodrošinot svarīgus atbalsta pakalpojumus vairāk nekā 700 000 pilsoņu, Līdsas pilsētas padome ir otrā lielākā pilsētas pašvaldība Lielbritānijā — tā vēlas būt vislabākā. Padomes darbu virza vīzija — no tās sniegto pakalpojumu kvalitātes līdz veidam, kā tie tiek nodrošināti.

Rezultāti

Pašreizējie finanšu ietaupījumi aptuveni £ 400 000

Pašreizējie finanšu ietaupījumi aptuveni £ 400 000

Organizācijas līmeņa centralizēta drukas sistēma

Organizācijas līmeņa centralizēta drukas sistēma

Drukas ierīces racionalizētas par 39%

Drukas ierīces racionalizētas par 39%

Drukas apjoms samazināts par 25%

Drukas apjoms samazināts par 25%

Augstāka darba ražība un drošība ar skenēšanas un faksa nosūtīšanas iespējām

Augstāka darba ražība un drošība ar skenēšanas un faksa nosūtīšanas iespējām

Aprēķināts, ka siltumnīcas efektu izraisošās gāzes samazinātas par 1 007 318 kg un ir izglābti 18 139 koki

Aprēķināts, ka siltumnīcas efektu izraisošās gāzes samazinātas par 1 007 318 kg un ir izglābti 18 139 koki

Leeds_city_council

Uzdevums

Padarīt darbību efektīvāku un pārvaldīt drukas pakalpojumu izmaksas, lai nodrošinātu svarīgus kopienas pakalpojumus.

Problēmas

• Decentralizēta drukas sistēma un grūti pārvaldāmas dažādas ierīces

• Neefektīva izmaksu kontrole uzticamu datu trūkuma dēļ

• Neefektīva un izšķērdīga dokumentu darbplūsma

• Fragmentēts biroja aprīkojums ietekmēja vides aizsardzības mērķus

Pieeja

Pēc konsultēšanās tika izveidots unikāls drukas risinājums kā centralizētas pārvaldības pakalpojums, lai palielinātu darba spēka efektivitāti un reaģētspēju, kā arī kontrolētu un ierobežotu izmaksas.

Leeds_city_council_approach