Darbam

Drošība

Pienācis laiks aizsargāt dokumentus jūsu birojā tādā pašā veidā, kā pārējo jūsu informācijas tehnoloģijas infrastruktūru!

Pašlaik jūsu datori, visticamāk, ir aizsargāti ar tehnoloģijas ugunsmūriem, pretvīrusu programmām un pat datu šifrēšanu. Bet kā ir ar vērtīgo informāciju, kuru izdrukājat, nosūtāt pa faksu vai pastu? Tā viegli var tikt pazaudēta, sabojāta vai nozagta. Laiks aizsargāt smagiem pūliņiem iegūto uzņēmuma informāciju.

  • Vai zināt, ka gandrīz ¼ no visiem ar datiem saistītajiem pārkāpumiem attiecas uz papīra dokumentiem?
  • Vai zināt arī, ka ar datiem saistīto pārkāpumu radīto uzņēmējdarbības zaudējumu izmaksas bija vislielākās šādu pārkāpumu kopējo izmaksu sastāvdaļa (36% no kopējām izmaksām)?

Canon var palīdzēt uzlabot jūsu dokumentu aizsardzību turpmāk norādītajās jomās.


Konfidencialitāte:
nodrošinot, ka uzņēmumam svarīga informācija fiziskā un ciparu formātā netiek parādīta vai atklāta personām vai sistēmām, kam nav atļauta šīs informācijas ieguve. Piemēram:
  • aizsargājot informācijas pārsūtīšanu tīklā, kad dokumentu drukā vai skenē;
  • veicinot drošu datu glabāšanu, lai konfidenciālus dokumentus var atgūt no daudzfunkciju printera cietā diska iekārtas.

Integritāte:
informācija saglabājas pareiza atbilstoši sākotnējai versijai, nodrošinot izmaiņu vai dzēšanas iespēju kontroli ar iepriekšēju autorizāciju. Daudzās nozarēs spēja nodrošināt dokumentu integritāti ir likumīga prasība.
  • Izmantojot skenētiem dokumentiem elektronisko parakstu, var nodrošināt, ka dokumentos nav iespējams veikt izmaiņas un tie tiek parādīti tieši tādā pašā veidā, kā tika skenēti.

Pieejamība:
papildus informācijas aizsardzībai mēs nodrošinām, ka mūsu klientiem vajadzīgā informācija pareizā formā ir pieejama, kur un kad vajadzīga.
  • Izmantojot PDF formāta dokumentu šifrēšanu, tajos iekļauto informāciju var skatīt vienīgi pilnvarotas personas, kuras zina paroli.
  • Nozīmīgu sistēmu dublēšana var nodrošināt, ka svarīga informācija vienmēr ir pieejama.


spacer
					image
Related Software
Security & Cost Control Pack
uniFLOW
eCopy
Device Security Brochure
Jūsu risinājumi
Dokumentu uzskaite
Dokumentu pārvaldība
Dokumentu izplatīšana
Drošība
Drukas un ierīču pārvaldība
Krāsu pārvaldība
Ražošanas darba plūsma
Dažādu datu drukāšana
Professional Print Solutions [PDF, 736 KB]