Uzzīmē stāstu ar savu attēlu.

Adobe® Creative Cloud Photography™ & Wacom Tablet

IZVĒLIETIES

PĒRCIET

Uzzīmē stāstu ar savu attēlu.

Adobe Creative Cloud

Saņemsi Adobe Creative Cloud Photography gada lietotāja tiesības. Kā lietotājs varēsi radīt vēl profesionālākas fotogrāfijas katru dienu un jebkurā vietā.

INTUOS PRO M

Novatorisks Wacom tablet.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

CANON – WACOM Akcija NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 


1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS 


Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., juridiskā adrese Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, the Netherlands (“Canon”). 


2. PAR AKCIJU 


2.1. Dalībnieki 


2.1.1. Visiem Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Izplatītāji un citi mazumtirgotāji akcijā nepiedalās. Mazumtirgotāji un izplatītāji nav tiesīgi piedalīties klientu vārdā.


2.1.2. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši saistībām, ko uzliek šie Noteikumi un nosacījumi. 


2.2. Akcijas produkti, teritorija, dāvanas un periodi Tālāk sniegta informācija par Akcijas produktiem, Akcijas teritoriju, Akcijas dāvanām un Akcijas periodiem. 


Akcijas produktsAkcijas teritorijaAkcijas dāvana(-s)
EOS 5D Mark IIIDānija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija(1) Viens 12 mēnešu Adobe® Creative Cloud Photography Plan pilnas versijas abonements
(2) Wacom Intuos Pro Medium Graphic Tablet (“Wacom Tablet”)
EOS 6DDānija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija(1) Viens 12 mēnešu Adobe® Creative Cloud Photography Plan pilnas versijas abonements
(2) Wacom Intuos Pro Medium Graphic Tablet (“Wacom Tablet”)
EOS 7D Mark IIDānija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija(1) Viens 12 mēnešu Adobe® Creative Cloud Photography Plan pilnas versijas abonements
(2) Wacom Intuos Pro Small Graphic Tablet (“Wacom Tablet”)
EOS 70DDānija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija(1) Viens 12 mēnešu Adobe® Creative Cloud Photography Plan pilnas versijas abonements
(2) Wacom Intuos Pro Small Graphic Tablet (“Wacom Tablet”)


3. IEGĀDES UN PIETEIKUMU NOSACĪJUMI


3.1. Akcijas produktu iegāde 


3.1.1. Šī akcija ir pieejama jebkuras konfigurācijas Akcijas produktu iegādei piemērojamā Iegādes periodā piemērojamā Akcijas teritorijā un iegādei no interneta mazumtirgotāja ar juridisko adresi vai domēna nosaukumu jebkurā no Akcijas teritorijas valstīm. 


3.1.2. Par katru atbilstošu Akcijas produktu var iesniegt vienu pieteikumu. Akcijā piedalās arī komplekti, kuros iekļauti Akcijas produkti. 


3.1.3. Uzņēmumi un personas, kas iegādājas preces vairumā (vairāk nekā 10 Akcijas produktus Akcijas perioda laikā), nav tiesīgi iesniegt pieteikumus dalībai šajā akcijā. Nomāti produkti šajā Akcijā nepiedalās. Nomas līgums vai jebkādi nomas dokumenti nav derīgi iegādes pierādījumi. Šo akciju nevar izmantot kopā ar kādu citu akciju. 


3.1.4. Visiem Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem. Lietotus, atjaunotus, remontētus produktus, kā arī tādus produktus, kas ir viltoti vai jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības, dalībai šajā akcijā pieteikt nevar. 


3.1.5. Visiem Akcijas produktu piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon Europa N.V. vai Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē vai Lihtenšteinā. Lai izvairītos no vilšanās, lūdzu, vienmēr pārbaudiet to pie sava mazumtirgotāja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izmantojiet saiti http://www.canon.lv/Where_to_buy/ 


3.1.6. Akcijas produkti, kas atdoti pārdevējam (bez saistību neizpildes) un Dalībnieki, kas iesniedz pieprasījumus par šiem produktiem, akcijā nepiedalās. Ja Canon uzzina par šādiem krāpšanas gadījumiem, tas ir tiesīgs uzsākt tiesvedību pret iesaistītajiem Dalībniekiem. 


3.2. Akcijas dāvanu Pieprasījumi 


3.2.1. Lai iesniegtu Pieprasījumu, lūdzu, aizpildiet tālāk minēto. 


(i) Aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu pilnībā un precīzi (norādot arī derīgu produkta sērijas numuru utt.) tiešsaistes adresē http://www.canon.lv/akcijas. Dalībnieki iesniedz derīgu tiešsaistes reģistrācijas pieprasījumu līdz Tiešsaistes pieprasījumu perioda beigām, kā norādīts 2.2. punktā. 


(ii) Ieskenējiet, augšupielādējiet un pievienojiet kases čeka kopiju vai internetā veikta pirkuma apstiprinājumu (ieskaitot PVN), kā arī skenētu svītru kodu, kas izgriezts no katra iegādātā Akcijas produkta kastes, tiešsaistes pieteikumam. 


(iii) Pēc pieteikuma saņemšanas un pārbaudes Canon nosūtīs Dalībniekam e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu par veiksmīgu pieteikšanos akcijā (“Apstiprinājuma e-pasts”). Ja Dalībnieks to nesaņem 24 stundu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai viņam nav piekļuves datoram, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pieteikumu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru +49 (0)692 999 3680. 


3.2.2. Apstiprinājuma e-pastā būs saite uz vietni www.creative.adobe.com/redeem un unikāls kods, kas nodrošinās pieeju vienam 12 mēnešu Adobe® Creative Cloud Photography Plan (“Programmatūra”) pilnas versijas abonementam. Šīs Programmatūras lietošanai nepieciešama aktivizācija internetā. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, apmeklējiet www.adobe.com/go/activation. 


3.2.3. Derīgiem pieteikumiem saistībā ar EOS 6D, EOS 5D Mark III, EOS 70D un EOS 7D Mark II iegādi Canon noorganizēs Wacom planšetes piegādi pa pastu (ieskaitot piegādes izmaksas) uz Dalībnieka mājas adresi, kas norādīta pieteikuma veidlapā, 28 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un apstiprināšanas. Canon neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai Wacom planšetes nepiegādāšanu Dalībnieka sniegtu neprecīzu ziņu dēļ. Wacom planšetei ir divu gadu ražotāja garantija. Canon neuzņemas nekādas saistības un atbildību, kas varētu rasties saistībā ar Wacom planšetes lietošanu, nelietošanu vai tās bojājumiem. 


3.2.4. Canon neizskata pieteikumus, kas saņemti pēc pieteikumu iesūtīšanas termiņa beigām un kas, pēc Canon ieskatiem, ir nepilnīgi vai nesalasāmi. Canon neuzņemas atbildību par novēloti iesniegtiem vai nesaņemtiem pieteikumiem. 


3.2.5. Nav iespējama alternatīva dāvanu pilnībā vai dālēji saņemt skaidrā naudā vai tās vietā saņemt citu dāvanu. Canon patur tiesības piešķirt ekvivalentu dāvanu (ar tādu pašu vai labāku specifikāciju un ar tādu pašu vai lielāku vērtību), ja Akcijas dāvana nav pieejama. Canon sedz visas saistības attiecībā uz jebkādiem nodokļiem vai citām uz Akcijas dāvanām attiecināmām saistībām. 


3.2.6. Dalībniekiem jāapstiprina “Adobe” (Adobe Systems Incorporated vai Adobe Systems Software Ireland Limited, vai kāda no tā saistītajiem uzņēmumiem) licences līgums, lai varētu lietot šo produktu. Detalizētu informāciju varat iegūt www.adobe.com/go/eulas. Šis produkts automātiski mēģinās aktivizēties, izmantojot internetu, un var nedarboties bez aktivizācijas. Detalizētu informāciju varat iegūt www.adobe.com/go/activation Lai varētu lietot programmatūru, nepieciešams izveidot Adobe ID. Adobe ID izveidi un lietojumu pilnībā nosaka Adobe lietošanas noteikumi, konfidencialitātes politika un citas piemērojamās politikas. Detalizētu informāciju varat iegūt http://www.adobe.com/go/privacy. 


3.2.7. Adobe neatkarīgi licencē Adobe® Creative Cloud Photography Plan Dalībniekam, noslēdzot gala lietotāja licencēšanas līgumu. Visas Dalībnieku tiesības un pienākumus saistībā ar Programmatūru (ieskaitot, bet ne tikai lietošanu, atjaunināšanu, kļūdu labošanu utt.) nosaka šis līgums, kas noslēgts starp Dalībnieku un Adobe. Adobe kā Programmatūras licencētājs ir pilnībā atbildīgs par tehniskā atbalsta un saistīto pakalpojumu sniegšanu Dalībniekam attiecībā uz Programmatūru saskaņā ar gala lietotāja licencēšanas līgumu, citu izpildītu līgumu (ja tāds pastāv) un Adobe piemērojamām pakalpojumu politikām. CANON NEUZŅEMAS NEKĀDAS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBU, KAS VARĒTU RASTIES SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU, NELIETOŠANU VAI TĀS BOJĀJUMIEM. 


4. ATSAUKUMI 


4.1. Ciktāl to atļauj likums, Canon neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no Dalībniekiem šīs akcijas ietvaros. Tomēr neviens no šiem noteikumiem un nosacījumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi pierādīta Canon darbinieku vai pārstāvju nevērība. 


4.2. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šīs akcijas noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām saistībām, bet vienmēr centīsies samazināt ietekmi uz Dalībnieku, lai izvairītos no vilšanās. 


4.3. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon patur tiesības noraidīt pieteikumus un/vai Dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu. Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste. 


5. DATI 


5.1. Canon Europa N.V. un Canon Europe Limited, reģistrēti Apvienotajā Karalistē ar reģistrācijas numuru 4093977, adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, ir Datu apstrādātāji saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un tiesību aktiem attiecībā uz jebkādiem Dalībnieku sniegtajiem personas datiem saistībā ar šo akciju. Visus personas datus apstrādās Canon Europa N.V. un/vai tā grupas uzņēmumi ar mērķi nodrošināt šīs akcijas norisi, ieskaitot informācijas sniegšanu trešām personām, kas norīkotas akcijas nodrošināšanai, un/vai atļautiem mārketinga nolūkiem. Ja Dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NAV jāatzīmē attiecīgā izvēles rūtiņa pieteikuma veidlapā. 


5.2. Adobe ir Datu apstrādātājs saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un tiesību aktiem attiecībā uz jebkādiem Dalībnieku sniegtajiem personas datiem saistībā ar Adobe ID reģistrāciju un Programmatūras izmantošanu. Adobe uzņemas atbildību par visiem šādiem datiem un pārvalda tos saskaņā ar savu konfidencialitātes politiku; detalizētai informācijai skatīt http://www.adobe.com/go/privacy. Canon nesaņems nekādus personas datus no Adobe un neizmantos tos. 


6. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA 


Cik lielā mērā to pieļauj likums, šos noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas radušies šo noteikumu dēļ vai saistībā ar tiem, risina un interpretē saskaņā ar Somijas tiesību aktiem, un uz tiem attiecas Somijas tiesu neekskluzīva jurisdikcija. Jums kā patērētājam var būt tiesības uzsākt tiesvedību savā valodā un savas valsts tiesās. Vietējā patērētāju tiesību aizsardzības organizācija varēs jums sniegt informāciju par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo jūsu likumiskās tiesības.