Lietošanas noteikumi un nosacījumi un privātuma politika

Canon Gallery lietošanas noteikumi un nosacījumi

Šos noteikumus un nosacījumus mēs laiku pa laikam atjaunināsim. Mēs jūs informēsim par jebkādām šo noteikumu un nosacījumu izmaiņām, tos publicējot tiešsaistē. Mēs arī izmantosim jūsu nodrošinātās saziņas metodes, lai informētu par svarīgām noteikumu un nosacījumu izmaiņām, ja tādas būs. Ja turpināsit lietot vietni Canon Gallery pēc tam, kad būsim publicējuši atjauninātus noteikumus un nosacījumus, jūs piekritīsit, ka uz jums attiecas šie atjauninātie noteikumi.

1. Kas ir Canon Gallery?

Canon Gallery un Canon Showcase ir tīmekļa vietnes, kuru darbību nodrošina Canon un kuras ir paredzētas lietotāju veidota satura (jeb LVS) attēlošanai. Izveidojot kontu reģistrācijas procesa laikā, jums būs iespēja augšupielādēt un iesniegt savu digitālo saturu, piemēram, fotogrāfijas un/vai attēlus, (“Saturs”) uzņēmumam Canon publiskai attēlošanai vietnē Canon Gallery. Canon var attēlot jūsu saturu vietnē Canon Gallery, ja tas atbilst šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem un ir citādā veidā piemērots publiskai attēlošanai.

Izveidojot kontu, jums tiek piešķirts Canon iD. Canon iD būs jāievada ikreiz, kad augšupielādēsiet un iesniegsiet saturu attēlošanai vietnē Canon Gallery. Jūsu esošo vai piešķirto Canon iD var arī izmantot, lai piekļūtu citiem tiešsaistē piedāvātajiem Canon pakalpojumiem. Lai izlasītu visus lietošanas noteikumus un nosacījumus par Canon iD izmantošanu, lūdzu, skatiet tos šeit [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Pārējie lietošanas noteikumi un nosacījumi šajā lapā attiecas uz vietni Canon Gallery un veidu, kādā jūs to izmantojat, un ir papildinājums visiem ar Canon iD saistītajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. 

2. Kas var izmantot vietni Canon Gallery?

Kad esat izveidojis kontu, varat iesniegt saturu publiskai attēlošanai vietnē Canon Gallery, ja atrodaties Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā un esat sasniedzis 18 gadu vecumu. Ikviens var piekļūt vietnei Canon Gallery un skatīt to. Taču tikai kontu turētāji var augšupielādēt un iesniegt saturu vietnē Canon Gallery. Konta turētājam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, ir atļauts reģistrēties un/vai izveidot kontu un iesniegt saturu tikai ar īpašu atļauju no kāda no vecākiem vai juridiskā aizbildņa.

3. Satura lietošana

Jūs apstiprināt, ka saturs ir jūsu paša oriģināldarbs, tas nav neslavu ceļošs vai nelikumīgs un ar to netiek pārkāptas nevienas personas tiesības (tostarp privātuma tiesības).

Jūs saglabājat autortiesības uz visu savu iesniegto saturu, taču piekrītat, ka uzņēmums Canon attēlos jūsu saturu vietnē Canon Gallery, vietnē Canon Showcase, Canon sociālo mediju platformās (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) un Canon tīmekļa vietnēs Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā (“Vietnes”) bez maksas un bez beigu termiņa.

Canon norādīs jūs, konta turētāju, kā iesniegtā satura autoru, ja saturs tiks attēlots vietnēs. Ja neesat sava iesniegtā satura autors, jums ir jānodrošina, ka iegūstat no satura autora piekrišanu iesniegt saturu savā vārdā un tikt identificētam un norādītam kā autoram.

4. Kā Canon var izmantot jūsu saturu

Canon patur tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt, vai attēlot jūsu iesniegto saturu. 

Visu iesniegto saturu kontrolēs Canon vai tā norīkotais aģents, lai pārliecinātos, ka saturs ir piemērots attēlošanai vietnēs. Canon var pieņemt lēmumu neattēlot noteiktu jūsu iesniegto saturu vairāku iemeslu dēļ, tādēļ lūdzam neapvainoties vai nebūt sarūgtinātam, ja Canon pieņem lēmumu neattēlot jūsu saturu.

Lai vietnēs varētu attēlot noteiktu saturu, Canon var būt nepieciešams apgriezt, samazināt izmēru vai citādā veidā modificēt jūsu saturu, lai to varētu attēlot vietnēs. Iesniedzot savu saturu, jūs piekrītat, ka Canon to modificēs, ja uzskatīs, kas tas ir nepieciešams.

5. Canon pārstāvji patur tiesības sazināties ar jums

Iespējams, Canon pārstāvji vēlēsies ar jums sazināties saistībā ar jūsu saturu, piemēram, ja Canon pārstāvji vēlēsies iekļaut to vietnē Canon Showcase. Tādēļ līdz ar šo jūs piekrītat, ka Canon pārstāvis vai tā norīkotais aģents var ar jums sazināties, izmantojot adresi, ko norādījāt konta izveides laikā. 

6. Trešo pušu tiesības

Jums ir jāpārliecinās, ka esat saņēmis piekrišanu no visiem sava satura trešo pušu tiesību turētājiem, pirms iesniedzat to publiskai attēlošanai vietnēs.

Tiesību turētājs var būt trešās puses zīmola vai uzņēmuma nosaukums, attēlā redzamā persona vai slavena ēka. Pirms satura iesniegšanas jums ir jānoskaidro, vai jums ir visas nepieciešamās tiesības un piekrišanas. Kad iesniegsiet saturu, Canon pieņems, ka tam “TĀDAM, KĀDS TAS IR,” esat ieguvis visas nepieciešamās tiesības un esat ieguvis piekrišanu no personām vai zīmoliem, kas redzami saturā. Canon nevar uzņemties nekādu atbildību un/vai saistības par trešo pušu tiesību pārkāpšanu, attēlojot jūsu saturu vietnēs, ja esat iesniedzis attiecīgo saturu, kā arī novirzīs jums jebkādas trešo pušu pretenzijas.

7. Jūsu atbildība

Jūs esat atbildīgs par savu iesniegto saturu.

Ja jūsu iesniegtajā saturā būs ietverts nelikumīgs materiāls, Canon saglabā tiesības nodot attiecīgo saturu un jūsu kontaktinformāciju izmeklēšanai attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm. Tādēļ līdz ar šo jūs piekrītat, ka Canon atklās jūsu kontaktinformāciju attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, ja būsiet iesniedzis nelikumīgu saturu.

8. Jūsu personas dati

Detalizētu informāciju par mūsu patērētāju informācijas izmantošanu, lūdzu, skatiet dokumentā: Patērētāju datu privātuma politika.

9. Atruna

Līdz ar šo Canon maksimālā apmērā, kādā to pieļauj tiesību akti, izslēdz visus nosacījumus, garantijas, apgalvojumus vai citus noteikumus, kuri attiecas uz pakalpojuma nodrošināšanu vai šķietamo nodrošināšanu, nespēju nodrošināt vai nodrošināšanas kavējumiem saistībā ar vietni Canon Gallery vai Canon Showcase, vai jebkādu saziņu pa e-pastu saistībā ar vietni Canon Gallery vai jebkādu nodrošināto pakalpojumu, to precizitāti, pilnību vai jaunāko variantu, kas (neņemot vērā šo 9. punktu) varētu būt spēkā esošs starp uzņēmumu Canon un jums vai arī būt citādā veidā norādīts vai iekļauts šajos lietošanas noteikumos un nosacījumos vai jebkādā papildu līgumā — atbilstoši likumdošanas aktiem, tiesību aktiem vai citādā veidā. Jūs saprotat un piekrītat, ka, izmantojot vietni Canon Gallery, uzņematies visu risku un Canon negarantē, ka vietne Canon Gallery vai jebkāda ar to saistīta saziņa pa e-pastu, vai nodrošinātais pakalpojums atbildīs jūsu prasībām vai vietne Canon Gallery darbosies bez pārtraukumiem un bez kļūdām. Jebkurš vietnē Canon Gallery vai saistībā ar to pieejamais Canon piedāvātais saturs vai pakalpojums tiek nodrošināts tāds, “KĀDS TAS IR”, vai tāds, “KĀDS PIEEJAMS”, un Canon nepauž ne izteiktu, ne ietvertu apgalvojumu vai apstiprinājumu par Canon Gallery attiecībā uz vietnē Canon Gallery iekļauto vai saistībā ar to pieejamo saturu vai pakalpojumu. Canon saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem veikt grozījumus vietnes Canon Gallery piedāvātajā saturā vai pakalpojumos vai izņemt tos.

10. Saistības

Uzņēmums Canon un visi Canon grupas uzņēmumi un to darbinieki, direktori, algoti strādnieki, akcionāri vai aģenti maksimālā apmērā, kādā to pieļauj tiesību akti, izslēdz visas saistības un atbildību par jebkāda apjoma vai veida zaudējumiem vai kompensāciju par zaudējumiem, kas varētu rasties jums vai trešajai pusei (tostarp (bet ne tikai) jebkādi tieši, netieši, atlīdzināšanas izmaksu vai izrietoši zaudējumi vai kompensācija par zaudējumiem, vai jebkādi ieņēmumu, peļņas, reputācijas, datu, līgumu, naudas zaudējumi, vai zaudējumi vai kompensācija par zaudējumiem), izrietot no uzņēmējdarbības pārtraukuma vai jebkādā veidā saistībā ar to, un neatkarīgi no tā, vai pastāv civiltiesību pārkāpuma (tostarp, bet ne tikai, nolaidība), līgumiska vai citāda veida saistība ar vietni Canon Gallery jebkādā veidā, vai saistībā ar Canon Gallery lietošanu, nespēju lietot vai lietošanas rezultātiem, jebkādu saziņu pa e-pastu saistībā ar Canon Gallery vai nodrošinātajiem pakalpojumiem, jebkādām tīmekļa vietnēm, kuras saistītas ar Canon Gallery vai materiālu minētajās tīmekļa vietnēs, tostarp (bet ne tikai) par zaudējumiem vai kompensāciju par zaudējumiem vīrusu dēļ, kuri var inficēt jūsu datoraprīkojumu, programmatūru, datus vai citu īpašumu, piekļūstot vai izmantojot kontu vai pārlūkojot Canon Gallery, vai lejupielādējot jebkāda veida materiālu no vietnes Canon Gallery vai no ar Canon Gallery saistītajām tīmekļa vietnēm. Tas neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

11. Canon preču zīme

Aizliegts attēlot vai jebkādā veidā izmantot Canon vai Canon grupas preču zīmes vai logotipus, ja iepriekš nav saņemta uzņēmuma Canon rakstiska atļauja.

12. Tiesību aktu un tiesas izvēle

Šos lietošanas noteikumus un nosacījumus un jebkādus ar tiem saistītus strīdus regulēs Anglijas un Velsas tiesību akti, un ar šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem saistīti strīdi tiks risināti Anglijas un Velsas tiesās.

Jums kā lietotājam ir tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo jūsu ar likumu noteiktā tiesības.

13. Informācija par Canon Europa N.V.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nīderlande
Tālr. 0031 20 545 8545
Fakss: 0031 20 545 8222
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 33166721
PVN maksātāja nr.: NL005916343B01

14. Autortiesības

Autortiesības © Canon Europa N.V. Visas tiesības paturētas. Stingri aizliegts kopēt, atkārtoti izplatīt, pārpublicēt vai modificēt jebkādu vietnēs esošo informāciju, attēlus vai preču zīmes.