CANON EUROPA N.V.
3 GADU LAMPU GARANTIJAS AKCIJA
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Akcija un akcijas organizētājs

1) Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā “Canon”).

2) Atsevišķiem tālāk uzskaitītiem Canon produktiem (“Akcijas produkti”) šī 3 gadu lampu garantijas akcija (“Akcijas lampu garantija”) ietver:

a) līdz pat 3 bojātu lampu bezmaksas nomaiņu pret jaunām;

b) jaunās lampas bezmaksas piegādi uz akcijas dalībnieka norādīto adresi;

c) nomainītās lampas bezmaksas pārstrādāšanu.


Akcijas periods

3) Akcijas produkti jāiegādājas akcijas teritorijā (norādīta tālāk) no pilnvarota Canon partnera laikā no 2015. gada 15. decembra līdz 2017. gada 31. decembrim. Produkta pirkuma datumam jābūt apstiprinātam ar derīgu pirkuma apliecinājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkti jāreģistrē 60 dienu laikā pēc pirkuma.


Akcijas teritorija

4) Akcijas produkti jāiegādājas un jāreģistrē vietā, kuras adrese ir akcijas teritorijā: Andorā, Austrijā, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē.


Akcijas produkti

5) Canon produkti, uz kuriem attiecas šī lampu garantijas akcija (“Akcijas produkti”), ir visi mūsu piedāvājumā esošie projektori ar lampām. Skatiet spēkā esošo akcijas produktu sarakstu šeit.

6) Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem, un to mazumtirgotāju piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē (EEZ). Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, pārbaudiet šo informāciju pie mazumtirgotāja. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai “pelēkā tirgus” produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā. Lai iegūtu papildu informāciju par paralēliem produktiem, noklikšķiniet šeit.

7) Lai piedalītos šajā akcijā, akcijas produkti jāreģistrē 60 dienu laikā pēc pirkuma. Lai produktu reģistrētu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

8) Šis piedāvājums ir pieejams tikai gala lietotājiem.

9) Tiek uzskatīts, ka visi dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus.


Kā reģistrēt produktu un pieteikties Lampu garantijas akcijai

10) Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Reģistrējot produktu un nosūtot pieteikumu šajā akcijā, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja jums vēl nav 18 gadu un/vai nevēlaties ievērot šīs Akcijas noteikumus, lūdzu, neiesniedziet savu pieteikumu Lampu garantijas akcijai.

11) Produkta reģistrēšana

a) Lai pieteiktos Lampu garantijas akcijai, vispirms produkts jāreģistrē. Lai produktu reģistrētu, pareizi aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes reģistrācijas veidlapu, tādējādi reģistrējot savu produktu (tostarp norādot derīgu produkta sērijas numuru(-s)*) sešdesmit dienu laikā pēc produkta pirkuma. Canon nepieņems reģistrācijas pieteikumus, kas tiks saņemti vēlāk par 60 dienām pēc produkta pirkuma. Dalībniekiem būs jāieskenē, jāaugšupielādē un tiešsaistes pieprasījuma veidlapai jāpievieno derīgs pirkumu apliecinošs dokuments (piemēram, kases čeks vai tiešsaistes pasūtījuma un maksājuma apliecinājums). Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes apstiprinājums netiek pieņemts kā derīgs pirkuma apliecinājums.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

b) Kad produkta reģistrācija būs apstiprināta, dalībnieki saņems e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu, ka viņu reģistrācijas pieteikums ir saņemts un produkts ir reģistrēts. Ja nesaņemat šādu apstiprinājumu e-pastā 8 darbadienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu pa tālruni +371 6616 3604. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā produkta reģistrācijas derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus.

12) Akcijas lampu garantijas pieteikums

a) Kad dalībnieks ir veiksmīgi reģistrējis akcijas produktu, viņam tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasta ziņojums ar personalizētu pieteikšanās informāciju tiešsaistes sistēmai, kurā dalībnieks var pārvaldīt akcijas garantijas pieteikumus. Lai pieteiktu akcijas garantijas lampu, dalībniekam pareizi jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes sistēmu un savu personalizēto pieteikšanās informāciju.

b) Dalībnieks saņems e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu, ka viņa pieteikums ir saņemts. Ja nesaņemat šādu apstiprinājumu e-pastā 8 darbadienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu pa tālruni +371 6616 3604. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā pieteikuma derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus. Jaunā lampa tiks nosūtīta uz norādīto adresi bez maksas.

c) Lampu garantijas akcija ļauj dalībniekam iesniegt bezmaksas lampas pieprasījumu vecās lampas nomaiņai. Akcijas produktam dalībnieks var pieprasīt līdz 3 lampām trīs gadu laikā.

13) Canon patur tiesības anulēt nepilnīgu, nepareizu vai nepamatotu produkta reģistrāciju vai pieteikumu.


Atrunas

14) Ciktāl to atļauj likums, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no dalībniekiem šīs akcijas laikā. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

15) Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu. Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

16) Akcijas produkti ir pieejami, kamēr tie ir noliktavā. Canon neuzņemas atbildību par mazumtirgotāju nespēju izpildīt Akcijas produktu pasūtījumus Akcijas perioda laikā.

17) Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šīs akcijas noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr cenšas mazināt ietekmi uz dalībnieku, lai izvairītos no nevēlamas vilšanās.


Personas datu aizsardzība

18) Canon Europa N.V. un Canon Europe Limited, kas reģistrēts Apvienotajā Karalistē ar reģistrācijas numuru 4093977 un kura juridiskā adrese ir: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Apvienotā Karaliste, ir Datu apstrādātājs saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem saistībā ar jebkādiem Dalībnieku sniegtajiem personas datiem šīs akcijas ietvaros. Personas datu pārbaude un apstrāde, kuru veic Canon vai tā pilnvarota trešā puse, notiek stingrā saskaņā ar atbilstošajiem likumiem un noteikumiem, kas attiecas uz personas datiem. Personas datus Canon vai tā pilnvarotas trešās puses glabās un apstrādās tikai ar nolūku nodrošināt šo Akciju un Akcijas garantijas pakalpojumus, ja vien nebūs cita vienošanās. Ja dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai lai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NEVAJADZĒTU atzīmēt attiecīgo izvēles rūtiņu pieteikuma veidlapā.


Tiesvedība un jurisdikcija

19) Šeit ietvertie noteikumi neierobežo nekādas jūsu kā patērētāja tiesības.

20) Ciktāl to atļauj likums, šo akciju, noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, un uz tiem attieksies Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīva jurisdikcija.

21) Jums kā patērētājam ir tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo nekādas likumīgās tiesības, kas var būt piemērojamas.