Sniegums, ko sagaidi no Canon.
Piedāvājums, kuru nebiji gaidījis.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI NAUDAS ATMAKSAS AKCIJA PAR CANON OBJEKTĪVIEM

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS

Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., reģistrēts Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (“Canon”).

2. PAR AKCIJU

2.1. Dalībnieki

2.1.1. Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.


Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā akcijā un nedrīkst pārstāvēt savus pircējus.

2.1.2. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus.


2.2.Akcijas produkti, teritorija un norises laiks


2.2.1. Šī akcija attiecas tikai uz fotoaparāta EOS 5D Mark III korpusu, kā arī tālāk uzskaitīto izvēlēto fotoobjektīvu pirkumiem (kopā sauktiem par “Akcijas produktiem”):


Akcijā iekļautie objektīvi

Atmaksas apmērs (naudas atmaksa)

EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM
€ 150
EF 24-70 mm f/4L IS USM
€ 200
EF 50 mm f/1.2L USM
€ 200
EF 24 mm f/1.4L II USM
€ 200
EF 16-35 mm f/4L IS USM
€ 150
EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM
€ 300
EF 24-70 mm f/2.8L II USM
€ 300
EF 85 mm f/1.2L II USM
€ 250
EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM
€ 300


2.2.2. Akcijai kvalificējas Akcijas produktu iegāde laikā no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. janvārim (ieskaitot) (“Akcijas laiks”).

2.2.3. Visiem Akcijas produktiem jābūt nopirktiem no mazumtirgotājiem Austrijā, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Nīderlandē, Francijā, Somijā, Ungārijā, Vācijā, Itālijā, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Īrijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Luksemburgā vai arī interneta veikalā, kura domēns vai oficiālā adrese ir reģistrēta kādā no iepriekš uzskaitītajām valstīm (“Akcijas teritorija”).

2.2.4.Dalībnieks, kurš iegādājies VIENU EOS 5D Mark III kameras korpusu, var pieteikties uz naudas atmaksu tikai par VIENU nopirktu fotoobjektīvu. Šo akciju nevar apvienot ar kādu citu akciju.


Uzņēmumi vai personas, kas veic liela apjoma pirkumus (vairāk nekā 10 akcijas produktus akcijas perioda laikā) NEVARĒS piedalīties akcijā.


2.2.5. Visiem Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības, iegādes nekvalificējas dalībai akcijā.

2.2.6. Visu Akcijas produktu piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon Europa N.V. vai Canon grupas uzņēmumiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveicē vai Lihtenšteinā. Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, vienmēr pārbaudiet to pie mazumtirgotāja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, atveriet šo saiti: [xxxxxx].

2.2.7. Akcijas produkti, kas atgriezti (bez defektiem) pārdevējam, nekvalificējas akcijai, un Dalībnieki, kuri iesnieguši pieteikumu par šādiem produktiem, nevar pretendēt uz dalību akcijā. Canon, uzzinot par krāpšanas gadījumu, ir tiesības uzsākt tiesiskas darbības pret iesaistītajiem Dalībniekiem.

3. Dalības nosacījumi

3.1. Lai piedalītos akcijā, Dalībniekam Akcijas laikā jāiegādājas Akcijas produkti (gan fotoaparāts EOS 5D Mark III, gan izvēlētais fotoobjektīvs) UN jāiesniedz derīgs reģistrācijas pieteikums tiešsaistē no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 28. februārim (ieskaitot).


3.2. Lai iesniegtu pieteikumu, lūdzu, veiciet šādas darbības:


(i) Pilnībā un precīzi aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu (norādot arī derīgu produkta sērijas numuru(-s) utt.) tiešsaistes adresē canon.lv/lens-promo.

(ii) Ieskenējiet, augšupielādējiet un pievienojiet tiešsaistes pieteikuma veidlapai kases čeka kopiju vai internetā veikta pirkuma apstiprinājumu (iesk. PVN).

(iii) Pēc tam dalībnieki saņems e-pasta apstiprinājumu, ka viņu pieteikums ir saņemts. Ja dalībnieks nesaņem apstiprinājuma e-pastu 24 stundu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai viņam nav piekļuves datoram, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pieteikumu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru Apvienotajā Karalistē +44 (0) 207 660 0186.

3.3. Pēc pieteikuma saņemšanas un pārbaudes Canon veiks tiešo BACS naudas pārvedumu 2.2.1. punktā atrunātajā atmaksas apjomā uz Dalībnieka norādīto bankas norēķinu kontu. Nebūs iespējams slēgt alternatīvas vienošanās, kā arī netiks veikti skaidras naudas darījumi vai izsniegti čeki.

3.4. Canon centīsies veikt BACS naudas pārskaitījumu 28 dienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta un derīga pieteikuma saņemšanas.


3.5. Ja Dalībnieks nebūs izvēlējies nevienu no pieteikuma veidlapā piedāvātajām valūtām, Canon var izvēlēties valūtu pēc saviem ieskatiem.


3.6. Canon neizskatīs pieteikumus, kuri saņemti pēc Akcijas laika beigām un kuri, pēc Canon ieskatiem, ir nepilnīgi vai nesalasāmi. Canon neatbildēs par novēloti iesniegtiem vai nesaņemtiem pieteikumiem.

3.7. Par vienu derīgu pieteikumu tiks veikts tikai viens BACS maksājums.

3.8. Ja esat reģistrējies kā PVN maksātājs un saņemat naudas atmaksu, var samazināties ar nodokli apliekamā pirkuma summa un tādēļ var būt nepieciešams attiecīgi samazināt aprēķināto nodokli.

4. ATSAUKUMI

4.1. Ciktāl to atļauj likums, Canon neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no Dalībniekiem šīs akcijas ietvaros. Tomēr neviens no šo noteikumu nosacījumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

4.2. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šīs akcijas noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr centīsies mazināt šādu darbību ietekmi uz Dalībnieku, lai neradītu vilšanos.

4.3. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu.

Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

5. DATI

5.1. Canon Europa N.V. un Canon Europe Limited, kas reģistrēts Apvienotajā Karalistē ar reģistrācijas numuru 4093977 un kura juridiskā adrese ir: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Apvienotā Karaliste, ir Datu apstrādātājs saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem attiecībā pret jebkādiem Dalībnieku sniegtajiem personas datiem šīs Akcijas ietvaros. Visus personas datus apstrādās Canon Europa N.V. un/vai tā grupas uzņēmumi ar mērķi nodrošināt šīs akcijas norisi, ieskaitot informācijas nodošanu trešajām pusēm, kuras norīkotas akcijas norises nodrošināšanai, un/vai apstiprinātām mārketinga vajadzībām. Ja dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai lai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NEVAJADZĒTU atzīmēt attiecīgo izvēles rūtiņu pieteikuma veidlapā.


6. TIESVEDĪBA UN JURISDIKCIJA

Ciktāl to atļauj likums, šos noteikumus un jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, un uz tiem attieksies Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīva jurisdikcija.

Jums kā patērētājam ir tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo jūsu ar likumu noteiktā tiesības.