SNIEGUMS, KO SAGAIDI NO CANON.
PIEDĀVĀJUMS, KO NEBIJI GAIDĪJIS.

Pērciet Canon EOS 7D Mark II un saņemiet par izvēlētajiem fotoobjektīviem naudas atmaksu.

AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS

 

Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, the Netherlands (“Canon”).

 

2. PAR AKCIJU

 

2.1. Dalībnieki

 

2.1.1. Visiem Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadu veciem. Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā akcijā un nedrīkst pārstāvēt savus pircējus.

 

2.1.2. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

 

2.2. Akcijas produkti, teritorija un norises laiks

 

2.2.1. Šī akcija attiecas tikai uz kameru korpusu EOS 7D Mark II turpinājumā uzskaitīto fotoobjektīvu pirkumiem (kopā sauktiem par “Akcijas produktiem”):

Akcijas fotoobjektīvi

Atmaksas apmērs (naudas atmaksa)

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

€300

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

€300

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

€200

EF 70-200mm f/4L IS USM

€200

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

€100

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

€100

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

€100

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

€100

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

€75

2.2.2. Akcijai kvalificējas Akcijas produktu iegāde laikā no 04.02.2015 līdz 31.01.2016 (“Akcijas laiks”).

 

2.2.3. Visiem Akcijas produktiem jābūt nopirktiem no mazumtirgotājiem Austrijā, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Nīderlandē, Francijā, Somijā, Ungārijā, Vācijā, Itālijā, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Īrijas Republikā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā un Luksemburgā vai arī interneta veikalā, kura domēns vai oficiālā adrese ir reģistrēta kādā no iepriekš uzskaitītajām valstīm (“Akcijas teritorija”).

 

2.2.4. Dalībnieki, kuri iegādājušies VIENU EOS 7D Mark II kameras korpusu, var pieteikties uz naudas atmaksu tikai par VIENU nopirktu fotoobjektīvu. Pieteikumi, kurus iesniedz uzņēmumi vai personas, kas veikušas produktu iegādi vairumā (vairāk nekā 10 Akcijas produkti, kas iegādāti Akcijas laikā), nekvalificējas dalībai akcijā.

 

2.2.5. Visiem Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības, iegādes nekvalificējas dalībai akcijā.

 

2.2.6. Visu Akcijas produktu piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon Europa N.V. vai Canon grupas uzņēmumiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveicē vai Lihtenšteinā. Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, vienmēr pārbaudiet to pie mazumtirgotāja. Papildinformācijai, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni: http://www.canon.lv/About_Us/About_Canon/parallel_products_information/

 

2.2.7. Akcijas produkti, kas atgriezti (bez defektiem) pārdevējam, nekvalificējas akcijai, un Dalībnieki, kuri iesnieguši pieteikumu par šādiem produktiem, nevar pretendēt uz dalību akcijā. Canon, uzzinot par krāpšanas gadījumu, ir tiesības uzsākt tiesiskas darbības pret iesaistītajiem Dalībniekiem.

 

3. DALĪBAS NOSACĪJUMI

 

3.1. Lai piedalītos akcijā, Dalībniekam Akcijas laikā jāiegādājas Akcijas produkti (gan kameras korpuss EOS 7D Mark II, gan izvēlētā lēca) UN jāiesniedz derīgs reģistrācijas pieteikums tiešsaistē no 2015. gada 4. februāris līdz 2016. gada 28. februārim (ieskaitot).

 

3.2. Lai iesniegtu pieteikumu, lūdzu, veiciet šādas darbības:

(i) Pilnībā un precīzi aizpildiet tiešsaistes pieteikuma veidlapu (norādot arī derīgu produkta sērijas numuru(-s) utt.) tiešsaistes adresē canon.lv/akcijas iesniedziet derīgu tiešsaistes reģistrācijas pieteikumu Akcijas laikā.

(ii) Ieskenējiet, augšupielādējiet un pievienojiet tiešsaistes pieteikuma veidlapai kases čeka kopiju vai internetā veikta pirkuma apstiprinājumu (iesk. PVN) kopā ar skenētu svītrkodu, kas izgriezts no katra nopirktā Akcijas produkta iepakojuma (gan kameras korpusa, gan lēcas).

(iii) Pēc tam Dalībnieki saņems e-pasta apstiprinājumu, ka viņu pieteikums ir saņemts. Ja nesaņemat apstiprinājuma e-pastu 24 stundu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jums nav piekļuves datoram, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pieteikumu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru +49 (0)692 999 3680.

 

3.3. Pēc pieteikuma saņemšanas un pārbaudes Canon veiks tiešo BACS naudas pārvedumu 2.2.1. punktā atrunātajā atmaksas apjomā uz dalībnieka norādīto bankas norēķinu kontu. Nebūs iespējams slēgt alternatīvas vienošanās, kā arī netiks veikti skaidras naudas darījumi vai izsniegti čeki.

 

3.4. Canon centīsies veikt BACS naudas pārskaitījumu 28 dienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta un derīga pieteikuma saņemšanas.

 

3.5. Ja dalībnieks nebūs izvēlējies nevienu no pieteikuma veidlapā piedāvātajām valūtām, Canon var izvēlēties valūtu pēc saviem ieskatiem.

 

3.6. Canon neizskatīs pieteikumus, kuri saņemti pēc Akcijas laika beigām un kuri, pēc Canon ieskatiem, ir nepilnīgi vai nesalasāmi. Canon neatbildēs par novēloti iesniegtiem vai nesaņemtiem pieteikumiem.

 

3.7. Par vienu pieteikumu tiks veikts tikai viens BACS maksājums.

 

3.8. Ja esat reģistrējies(-usies) kā PVN maksātājs(-a) un saņemat naudas atmaksu, var samazināties ar nodokli apliekamā pirkuma summa un tādēļ var būt nepieciešams attiecīgi samazināt aprēķināto nodokli.

 

4. ATSAUKUMI

 

4.1. Ciktāl to atļauj likums, Canon neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no Dalībniekiem šīs akcijas ietvaros. Tomēr neviens no šo noteikumu nosacījumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

 

4.2. Canon ir tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šīs akcijas noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām saistībām, taču Canon visos gadījumos centīsies samazināt izmaiņu ietekmi uz Dalībniekiem, lai izvairītos no nepamatotas vilšanās.

 

4.3. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu. Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

 

5. DATI

 

5.1. Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, the Netherlands (“Canon”) ir Datu apstrādātājs saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem attiecībā pret jebkādiem Dalībnieku sniegtajiem personas datiem šīs Akcijas ietvaros. Visus personas datus apstrādās Canon un/vai tā grupas uzņēmumi ar mērķi nodrošināt šīs akcijas norisi, ieskaitot informācijas nodošanu trešajām pusēm, kuras norīkotas akcijas norises nodrošināšanai, un/vai apstiprinātām mārketinga vajadzībām. Ja Dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NEVAJADZĒTU atzīmēt attiecīgo izvēles rūtiņu pieteikuma veidlapā .

 

6. TIESVEDĪBA UN JURISDIKCIJA

 

Ciktāl to atļauj likums, šos noteikumus un jebkurus strīdus, kas izriet no/saistībā ar šiem noteikumiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Somijas likumdošanu un uz tiem attiecas Somijas tiesu neekskluzīva jurisdikcija.

 

Jums kā patērētājam ir tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo jūsu ar likumu noteiktās tiesības.