CANON EUROPA N.V. ATLĪDZĪBAS PIEDĀVĀJUMS PAR OBJEKTĪVIEM — NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS

Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (“Canon”).

2. PAR PIEDĀVĀJUMU

2.1. Dalībnieki

2.1.1. Visiem dalībniekiem jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā akcijā un nedrīkst pārstāvēt savus pircējus.

2.1.2. Visiem dalībniekiem ir jāpiekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem.

2.2. Piedāvājuma produkti, teritorija un norises laiks

2.2.1. Canon piedāvājuma sarakstam pievienos produktus vai tos noņems. Jaunāko informāciju par akcijas produktiem, lūdzu, skatiet piedāvājuma lapā.

2.2.2. Tagad šis ir pastāvīgs piedāvājums. Derīgais pirkuma periods ir 90 dienas, tomēr dažiem produktiem var būt atšķirīgs derīgais pirkuma periods. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet piedāvājuma lapā. Pirkuma periods sākas dienā, kad tiek nopirkts objektīvs vai kamera. Sākuma datums ir tas datums, kas norādīts pirkuma apliecinājumā.

2.2.3. Visiem piedāvājuma produktiem jābūt nopirktiem no mazumtirgotājiem Andorā, Austrijā, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Nīderlandē, Francijā, Somijā, Ungārijā, Vācijā, Itālijā, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Īrijas Republikā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā un Monako vai arī interneta veikalā, kura domēns vai oficiālā adrese ir reģistrēta kādā no iepriekš uzskaitītajām valstīm (“Piedāvājuma programmas teritorija”).

2.2.4. Dalībnieks, kurš iegādājies VIENU fotoaparāta korpusu, var pieteikties uz atlaidi tikai par VIENU nopirktu objektīvu.

“Šis piedāvājums ir pieejams kopā tikai ar vienu (1) papildu vietējo objektīva naudas atmaksas akciju. Šis piedāvājums nav pieejams pieteikumiem par komplektiem, dubultu naudas atmaksu un Canon tiešsaistes veikala piedāvājumiem ar naudas atmaksu par objektīva pirkumu.”

2.2.5. Visiem piedāvājuma produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem. Lietotu, atjaunotu, remontētu produktu, kā arī viltotu un tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības, pirkumi nekvalificējas dalībai šajā piedāvājumā.

2.2.6. Visi piedāvājuma produkti jāpiegādā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveicē vai Lihtenšteinā un to piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon Europa N.V. vai Canon grupas uzņēmumiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveicē vai Lihtenšteinā. Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, vienmēr pārbaudiet to pie mazumtirgotāja. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites.

2.2.7. Piedāvājuma produkti, kas atgriezti (bez defektiem) pārdevējam, nekvalificējas akcijai, un dalībnieki, kuri iesnieguši pieteikumu par šādiem produktiem, nevar pretendēt uz dalību akcijā. Canon, uzzinot par krāpšanas gadījumu, ir tiesības uzsākt tiesiskas darbības pret iesaistītajiem dalībniekiem.

3. Dalības nosacījumi

3.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam jāiegādājas piedāvājuma produkti UN tiešsaistē jāiesniedz derīgs pieprasījums. Pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc kvalifikācijas perioda beigām.

3.2. Lai aizpildītu pieteikumu, lūdzu, norādiet tālāk minēto informāciju:

(i) Pareizi aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes pieteikuma veidlapu (iekļaujot derīgu(-s) produkta sērijas numuru(-s) utt.). *Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

(ii) Ieskenējiet, augšupielādējiet un pievienojiet tiešsaistes pieteikuma veidlapai kases čeka kopiju vai internetā veikta pirkuma apstiprinājumu (iesk. PVN).

(iii) Pēc tam dalībnieki saņems e-pasta apstiprinājumu, ka viņu pieteikums ir saņemts. Ja dalībnieks nesaņem apstiprinājuma e-pastu 24 stundu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai viņam nav piekļuves datoram, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pieteikumu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru +353 16 990 990.

3.3. Pēc pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes Canon veiks tiešo BACS naudas pārskaitījumu uz dalībnieka bankas kontu, pārskaitot piemērojamo atlaides summu, kas norādīta 2.2.1. punktā. Nebūs iespējams slēgt alternatīvas vienošanās, kā arī netiks veikti skaidras naudas darījumi vai izsniegti čeki.

3.4. Canon centīsies veikt BACS naudas pārskaitījumu 28 dienu laikā no brīža, kad saņemts pilnīgi aizpildīts un derīgs pieteikums.

3.5. Ja dalībnieks neizvēlas nevienu no pieprasījuma veidlapā piedāvātajām valūtām, Canon var izvēlēties valūtu pēc saviem ieskatiem.

3.6. Canon neapstrādās nepilnīgus vai nesalasāmus pieprasījumus. Canon neatbildēs par novēloti iesniegtiem vai nesaņemtiem pieteikumiem.

3.7. Par vienu derīgu pieprasījumu tiks veikts tikai viens BACS maksājums.

3.8. Ja esat reģistrējies kā PVN maksātājs un saņemat atlaidi, var samazināties ar nodokli apliekamā pirkuma summa un var būt nepieciešams attiecīgi samazināt aprēķināto nodokli.

4. ATSAUKUMI

4.1. Ciktāl to atļauj likums, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida kaitējumu, ko guvis kāds no dalībniekiem šī piedāvājuma laikā. Tomēr neviens no šo noteikumu nosacījumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

4.2. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šī piedāvājuma noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr centīsies mazināt šādu darbību ietekmi uz dalībnieku, lai neradītu vilšanos.

4.3. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru no pieprasījumiem, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu piedāvājuma izmantošanu.

Canon lēmumi par šo piedāvājumu ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

5. DATI

5.1. Canon Europa N.V. un Canon Europe Limited, kas reģistrēts Apvienotajā Karalistē ar reģistrācijas numuru 4093977 un kura juridiskā adrese ir: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Apvienotā Karaliste, ir datu apstrādātājs saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem attiecībā pret jebkādiem dalībnieku sniegtajiem personas datiem šīs akcijas ietvaros. Visus personas datus apstrādās Canon Europa N.V. un/vai tā grupas uzņēmumi ar mērķi nodrošināt šīs akcijas norisi, ieskaitot informācijas nodošanu trešajām pusēm, kuras norīkotas akcijas norises nodrošināšanai, un/vai apstiprinātām mārketinga vajadzībām. Ja dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai lai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NEVAJADZĒTU atzīmēt attiecīgo izvēles rūtiņu pieteikuma veidlapā.

6. TIESVEDĪBA UN JURISDIKCIJA

Ja esat patērētājs, uz mūsu akcijām attieksies likumi jūsu mītnes valstī, un jums var būt tiesības ierosināt tiesvedību savā valodā un savā vietējā tiesā. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo nekādas likumīgās tiesības, kas var būt piemērojamas.