Noteikumi un nosacījumi

2 gadu garantijas piedāvājuma noteikumi un nosacījumi

Akcijas organizētājs

1. Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā “Canon”).


Piedāvājums

2. Atsevišķiem tālāk uzskaitītajiem Canon produktiem (“Akcijas produkti”) šis 2 gadu garantijas piedāvājums (“Garantijas piedāvājums”) ietver:

3. Izņemot gadījumus, kuros skaidri norādītas izmaiņas, piemērojamie tālvadības PTZ kameru garantijas noteikumi attieksies uz garantijas pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar šo garantijas piedāvājumu. Ja pastāv pakalpojumu sniegšanas noteikumu atšķirības šajā garantijas piedāvājumā un tālvadības PTZ kameru garantijā, prevalē šie garantijas piedāvājuma noteikumi.


Dalībnieki

4. Šis garantijas piedāvājums ir pieejams tikai gala lietotājiem (uzņēmumiem vai privātpersonām) (“Dalībnieki” vai “Dalībnieks”). Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā piedāvājumā un nedrīkst iesniegt pieteikumus savu pircēju vārdā.

5. Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem un jādzīvo Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē vai Lielbritānijā.

6. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi”).


Piedāvājuma produkti

7. Noteikti Canon produkti saskaņā ar šo garantijas piedāvājumu (“Piedāvājuma produkti”) un piemērojamo garantijas piedāvājumu ir ietverti piedāvājuma produktu sarakstā šo noteikumu 1. pielikumā. Canon pievienos produktus piedāvājuma produktu sarakstam vai noņems no tā, tāpēc jaunāko informāciju par garantijas piedāvājumā iekļautajiem produktiem, lūdzu, skatiet piedāvājuma lapā šeit un šo noteikumu 1. pielikumā.


8. Visiem piedāvājuma produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem, un to mazumtirgotāju piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), Šveicē vai Lielbritānijā. Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, pārbaudiet šo informāciju pie mazumtirgotāja. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai “pelēkā tirgus” produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā.


Piedāvājuma periods

9. Šis garantijas piedāvājums tagad ir pastāvīgs. Piedāvājuma produkti jāreģistrē ne vēlāk kā 90 dienas pēc pirkuma, ko apstiprina derīgs pirkuma dokuments. Lai reģistrētu piedāvājuma produktu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu saskaņā ar norādījumiem šajos noteikumos.


Piedāvājuma teritorija

10. Piedāvājuma produkti jāiegādājas no mazumtirgotājiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē vai Lielbritānijā, vai interneta veikalā, kura domēns vai reģistrētā adrese ir kādā no iepriekš minētajām teritorijām (“Piedāvājuma teritorija”).


Kā reģistrēt produktu un pieteikties piedāvājuma garantijai

11. Lai pieteiktos garantijas piedāvājumam, dalībniekiem pareizi jāaizpilda un tiešsaistē jāiesniedz pieprasījuma veidlapa piedāvājuma produkta reģistrēšanai (tostarp norādot derīgu(-s) produkta(-u) sērijas numuru(-s)*) deviņdesmit dienu laikā pēc piedāvājuma produkta pirkuma. Canon nepieņems pieteikumus, kas tiks saņemti vēlāk par 90 dienām pēc piedāvājuma produkta pirkuma. Dalībniekiem būs jāieskenē, jāaugšupielādē un tiešsaistes pieprasījuma veidlapai jāpievieno derīgs pirkumu apliecinošs dokuments (piemēram, rēķins, kurā norādīts PVN). Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes apstiprinājums netiek pieņemts kā derīgs pirkuma apliecinājums.

12. Kad pieprasījums būs pārbaudīts, dalībnieks saņems apstiprinājumu e-pastā, ka viņa pieprasījums ir pieņemts un piedāvājuma produkts ir reģistrēts. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā pieteikuma derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus.

13. Canon patur tiesības nepilnīgus, nepareizus vai nepamatotus pieteikumus uzskatīt par nederīgiem.


Atrunas

14. Ciktāl to atļauj tiesību akti, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no dalībniekiem šīs akcijas laikā. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

15. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu piedāvājuma izmantošanu. Canon lēmumi par šo piedāvājumu ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

16. Piedāvājuma produkti ir pieejami, kamēr tie ir noliktavā. Canon neuzņemas atbildību par mazumtirgotāju nespēju izpildīt piedāvājuma produktu pasūtījumus piedāvājuma perioda laikā.

17. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šo piedāvājumu jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr cenšas mazināt ietekmi uz dalībniekiem, lai izvairītos no nevēlamas vilšanās.


Personas datu aizsardzība

18. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB ir datu kontrolieris saistībā ar jebkuriem personas datiem, ko iesniedz dalībnieki. Lai pārvaldītu šo piedāvājumu, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti uzņēmumā Benamic Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrijā. Iesniegtie personas dati tiks turēti drošībā un var tikt pārsūtīti uz drošu serveri ārpus EEZ.

19. Uz personas datiem, kas iegūti no dalībniekiem, attiecas Canon biznesa un Canon patērētāju konfidencialitātes politikas, kas pieejamas vietnē https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.


Kā pieteikties uz garantijas piedāvājuma pakalpojumiem

20. Ja jūsu pieteikums būs apstiprināts un jums būs jāsaņem pagarinātās garantijas pakalpojums, kas ietverts šajā piedāvājumā, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon atbalsta palīdzības centru šeit un esat gatavs izpildīt tālāk minēto:

  • a. sniegt pilnu ierīces modeļa nosaukumu un sērijas numuru*;
  • b. apstiprināt dalībnieka kontaktinformāciju;
  • c. sniegt preces pirkuma un aktivizētas piedāvājuma garantijas apliecinājumu, kas apstiprinājuma e-pasta ziņojumā nosūtīts pēc tiešsaistes garantijas reģistrācijas;
  • d. sniegt skaidru bojājuma aprakstu un veikt diagnostikas pasākumus atbilstoši sniegtajām konsultācijām;
  • . ievērot palīdzības centra sniegtos attiecīgos norādījumus, lai dalībnieks varētu saņemt garantijas pakalpojumu.

Tiesvedība un jurisdikcija

21. Ja esat patērētājs, uz mūsu piedāvājumu attieksies tiesību akti jūsu mītnes valstī, un jums var būt tiesības ierosināt tiesvedību savā valodā un savā vietējā tiesā. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi neierobežo nekādas jūsu likumīgās tiesības.

1. PIELIKUMS

Piedāvājuma produktu saraksts


Produktu grupa

Ierīce

Akcijas piedāvājums

Akcijas garantijas pakalpojums

PTZ

CR-X500

Garantijas pagarinājums

Nodošana darbnīcā

CR-N500

Nodošana darbnīcā

CR-N300

Nodošana darbnīcā

RC-IP100

Nodošana darbnīcā