Canon Eiropas projektora garantija

Šī ir tirdzniecības galalietotāja garantija, ko Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (“Canon”) piedāvā galalietotājiem, kuri iegādājas Canon projektorus savai lietošanai, bet nav patērētāji saskaņā ar tās valsts vietējiem tiesību aktiem, kurā projektori ir iegādāti.

Ja esat patērētājs, šī garantija uz jums neattiecas, bet uz jums attiecas likumā noteiktās patērētāja tiesības saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šim piedāvājumam ir piemērojami Anglijas un Velsas tiesību akti, un uz tiem attiecas ekskluzīva Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcija.

Šī Canon Eiropas projektora garantija sastāv no dažādiem pakalpojumu piedāvājumiem, un jums sniegtais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas; no iegādātā projektora un laika, kad produkts iegādāts. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:


garantija ar preces nodošanu darbnīcā;

projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums.


Uz Canon projektoriem, kuri paredzēti pārdošanai Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā) un Šveicē, kā arī tiek nopirkti šajās valstīs, attiecas Canon Eiropas projektoru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunajam projektoram tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi — skatīt tālāk). Canon projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam ir tālāk noteiktie teritorijas un projektoru ierobežojumi. Detalizētu informāciju skatiet tālāk sadaļā par Canon projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu.

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot produktu jebkuram Canon pilnvarotam servisa pakalpojumu sniedzējam.

Šī garantija būs jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un ne Canon, ne tā filiāles vai citi Eiropas projektoru garantijas dalībnieki nebūs atbildīgi par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar jebkādu tiešu vai netiešu šīs produkta garantijas pārkāpumu.

Papildus Canon Eiropas projektoru garantijai ir pieejama 3 gadu pagarinātā lampas garantija. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet projektoru akcijas lapu.


Garantija ar preces nodošanu darbnīcā

Visiem Canon projektoriem, kuri paredzēti Eiropas Ekonomikas zonai (“EEZ” — proti, ES, Islandei, Lihtenšteinai, Norvēģijai) un Šveicei, kā arī tiek nopirkti šajās valstīs, pienākas bezmaksas atbalsts nodošanai darbnīcā 3 gadu periodā pēc pirkuma datuma (attiecas noteikumi un nosacījumi).

Tomēr tālāk norādītajiem modeļiem ir atšķirīgs garantijas periods, kas norādīts tālāk:


ModelisGarantijas periods
XEED 4K600STZ5 gadi vai 12 000 stundas*
XEED 4K501ST3 gadi vai 6000 stundas*
XEED WUX75003 gadi vai 6000 stundas*
XEED WUX7000Z 5 gadi vai 12 000 stundas*
XEED WUX67003 gadi vai 6000 stundas*
XEED WUX6600Z5 gadi vai 12 000 stundas
XEED WUX65003 gadi vai 6000 stundas*
XEED WUX58003 gadi vai 6000 stundas*
XEED WUX5800Z5 gadi vai 12 000 stundas
XEED WUX500ST3 gadi vai 6000 stundas*
LV-HD4203 gadi vai 6000 stundas*
LV-X4203 gadi vai 6000 stundas*

*Kurš no tiem pienāk ātrāk.


Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums

Projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma akcijas valstis

Šādas Eiropas projektoru garantijas dalībvalstis piedāvā projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu:

     
AustrijaBeļģijaČehijas RepublikaDānija Igaunija*
SomijaFrancijaVācijaUngārijaĪrija
ItālijaLatvija*Lietuva*LuksemburgaNīderlande
NorvēģijaPolijaPortugāleŠveiceSlovākija
SpānijaZviedrijaLielbritānija  

*Igaunijā, Latvijā un Lietuvā projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai norādītajiem projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 2016. gada 1. janvāra.

Projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma akcijas modeļi

Tālāk norādītajiem modeļiem tiek piedāvāts projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums:
Lūdzu, ņemiet vērā: aizvietošanas pakalpojums neattiecas uz jebkādiem pielāgotiem modeļiem.

XEED

   
XEED SX6000XEED WUX400STXEED WUX5800Z
XEED WUX450XEED WUX450STXEED WUX500ST
XEED WUX500XEED WUX7500XEED WUX5000
XEED WUX4000XEED WUX7000ZXEED WUX6010
XEED WUX6000XEED WUX6700XEED WX450ST
XEED WX520XEED WUX6600ZXEED WX6000
XEED 4K500STXEED WUX6500XEED 4K501ST
XEED 4K600STZXEED WUX5800Visi uzskaitīto modeļu medicīniskajām vajadzībām paredzētie varianti

LX

  
LX-MU500LX-MU600Z
LX-MU700LX-MU800Z 
LX-MW500