Canon Eiropas projektora garantija

Šī ir tirdzniecības galalietotāja garantija, ko Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (“Canon”) piedāvā galalietotājiem, kuri iegādājas Canon projektorus savai lietošanai, bet nav patērētāji saskaņā ar tās valsts vietējiem tiesību aktiem, kurā projektori ir iegādāti.

Ja esat patērētājs, šī garantija uz jums neattiecas, bet uz jums attiecas likumā noteiktās patērētāja tiesības saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šim piedāvājumam ir piemērojami Anglijas un Velsas tiesību akti, un uz tiem attiecas ekskluzīva Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcija.

Šī Canon Eiropas projektora garantija sastāv no dažādiem pakalpojumu piedāvājumiem, un jums sniegtais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas; no iegādātā projektora un laika, kad produkts iegādāts. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:


garantija ar preces nodošanu darbnīcā;

projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums.


Uz Canon projektoriem, kuri paredzēti pārdošanai Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā) un Šveicē, kā arī tiek nopirkti šajās valstīs, attiecas Canon Eiropas projektoru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunajam projektoram tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi — skatīt tālāk). Canon projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam ir tālāk noteiktie teritorijas un projektoru ierobežojumi. Detalizētu informāciju skatiet tālāk sadaļā par Canon projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu.

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot produktu jebkuram Canon pilnvarotam servisa pakalpojumu sniedzējam.

Šī garantija būs jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un ne Canon, ne tā filiāles vai citi Eiropas projektoru garantijas dalībnieki nebūs atbildīgi par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar jebkādu tiešu vai netiešu šīs produkta garantijas pārkāpumu.

Papildus Canon Eiropas projektoru garantijai ir pieejama 3 gadu pagarinātā lampas garantija. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet projektoru akcijas lapu.


Garantija ar preces nodošanu darbnīcā

Jautājums. Kāda garantija ir piemērojama Canon projektoru produktiem, kas iegādāti Eiropā?

Atbilde. Kopumā Canon piedāvā Eiropas projektora garantiju produktiem, kas iegādāti:

Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijas Republikā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā , Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

Lūdzu, skatiet pilnus šīs garantijas noteikumus un nosacījumus.


Jautājums. Kāda informācija par garantiju ir pievienota iepakojumam, kad iegādājos Canon produktu?

Atbilde. Eiropas valstīs, uz kurām attiecas projektoru garantija, kopumā katra projektora kastē ir ielikta Eiropas projektora garantijas karte. Tā izskatās līdzīgi tālāk parādītajam piemēram:


Jautājums. Vai man jāaizpilda un jānosūta uzņēmumam Canon kādi dokumenti, lai reģistrētu savu Eiropas projektora garantiju?

Atbilde. Jums nav jānosūta uzņēmumam Canon nekādi dokumenti, lai reģistrētu Eiropas projektora garantiju. Ja vēlaties īpaši pieprasīt garantijas remontu saskaņā ar Eiropas projektora garantiju, jums vienmēr jāiesniedz uzņēmumam Canon derīgs attiecīgā projektora pirkuma apliecinājuma oriģināls (kurā ietverts sākotnējā pirkuma datums).


Jautājums. Kādi dokumenti nepieciešami, lai pieprasītu Eiropas projektora garantijas remontu?

Atbilde. Ja vēlaties īpaši pieprasīt garantijas remontu saskaņā ar Eiropas projektora garantiju, vienmēr jāiesniedz uzņēmumam Canon derīgs attiecīgā projektora pirkuma apliecinājuma oriģināls (kurā ietverts sākotnējā pirkuma datums). Akcijas garantijas piedāvājumos var būt norādītas arī papildu prasības, tāpēc, lūdzu, skatiet konkrēto akcijas piedāvājumu noteikumus un nosacījumus (ja piemērojami).


Jautājums. Cik ilgi parasti ir derīga Canon Eiropas projektora garantija?

Atbilde. Kopumā Canon projektoru produktiem tiek piedāvāta 3 vai 5 gadu garantija. Izņēmumi var būt un ir, tādēļ plašāku informāciju, lūdzu, skatiet cilnē Tiesības.


Jautājums. Vai uz manu projektoru attieksies Eiropas projektora garantija, ja esmu tādas valsts iedzīvotājs, kura ir Eiropas projektora garantijas dalībvalsts, bet iegādājos Canon projektoru valstī, kurā Canon nepiedāvā Eiropas projektora garantiju?

Atbilde. Detalizēta informācija par konkrēto projektoram piedāvāto garantiju kopumā atrodas projektora kastē. Kopumā uz produktiem attiecas garantija, kas tiek piemērota konkrētajā pārdošanas reģionā, un galalietotājiem ir jānodod produkti attiecīgajā reģionā, lai pieprasītu garantijas remontu. Kopumā Canon nepiedāvā garantiju visā pasaulē, ja vien īpašiem produktiem / īpašos reģionos tas nav īpaši norādīts.


Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums

Jautājums. Kur ir pieejams projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums?

Atbilde. Pakalpojums ir pieejams tikai šādās valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.

No 2016. gada 1. janvāra projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu var izmantot galalietotāji Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šajās valstīs pakalpojumu var pieprasīt tikai atbilstīgiem projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 2016. gada 1. janvāra.


Jautājums. Kurš var uzsākt pieprasījuma procedūru projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam?

Atbilde. Galalietotājs vai pārdevējs var uzsākt procedūru, ja produktam tiek konstatēta darbības kļūme. Aizvietojošais projektors tiks nosūtīts, kad bojātajam projektoram būs veikta diagnostika (atbilstoši pilniem noteikumiem un nosacījumiem) un būs apstiprināts aizvietojošās iekārtas piedāvājums.


Jautājums. Ar ko jāsazinās, lai uzsāktu izmantot projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu?

Atbilde. Galalietotājiem vai pārdevējiem jāsazinās ar atbilstošo vietējo Canon palīdzības dienestu. Canon apkopos visu atbilstošo informāciju (t.i., informāciju par bojājumu) un veiks iespējamā iemesla pirmā līmeņa izmeklēšanu. Ja būs bojājums, Canon otrā līmeņa atbalsta dienesta pārstāvis sazināsies ar galalietotāju vai pārdevēju. Ja diagnostikā tiks apstiprināts bojājums un būs ieteicams remonts, tad līdzīgs projektors (vai projektors ar labākiem tehniskiem parametriem) tiks piedāvāts kā aizvietojošā iekārta.


Jautājums. Cik ilgs laiks nepieciešams aizvietojošā projektora piegādei?

Atbilde. Ja tas būs iespējams, aizvietojošais projektors tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā.


Jautājums. Kur tiks nogādāts aizvietojošais projektors?

Atbilde. Aizvietojošos projektorus var nogādāt pārdevējam vai tieši galalietotājam (ja galalietotājam ir tehniskās zināšanas par uzstādīšanas darbiem).


Jautājums. Kas notiek, kad aizvietojošais projektors ir saņemts?

Atbilde. Kad aizvietojošais projektors ir saņemts, pārdevēja vai galalietotāja atbildība ir nodrošināt, lai bojātais projektors tiktu nosūtīts uzņēmumam Canon. Tiks nodrošinātas transportēšanas uzlīmes bojātā projektora nosūtīšanai, un tas jāievieto nodrošinātajā kartona kastē. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par bojātā projektora paņemšanu pēc iespējas ātrāk. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.


Jautājums. Kas notiek, kad bojātais projektors ir salabots?

Atbilde. Pārdevēja vai galalietotāja atbildība ir nodrošināt, ka aizvietojošais projektors tiek nosūtīts uzņēmumam Canon 5 dienu laikā pēc saremontētās iekārtas atgriešanas. Tiks nodrošinātas transportēšanas uzlīmes aizvietojošā projektora nosūtīšanai, un tas jāievieto nodrošinātajā kartona kastē. Jāsazinās ar transportēšanas uzņēmumu, lai vienotos par aizvietojošā produkta paņemšanu. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.


Jautājums. Kurš ir atbildīgs par bojātā projektora noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu pēc remonta pabeigšanas?

Atbilde. Canon nebūs atbildīgs par sākotnējā projektora noņemšanu un atkārtotu uzstādīšanu. Par to ir atbildīgs galalietotājs vai pārdevējs.


Jautājums. Kurš ir atbildīgs par aizvietojošā projektora uzstādīšanu un noņemšanu pēc remonta pabeigšanas?

Atbilde. Canon nebūs atbildīgs par aizvietojošā projektora uzstādīšanu un noņemšanu. Par to ir atbildīgs galalietotājs vai pārdevējs.


Jautājums. Kādas ir sekas, ja aizvietojošā iekārta tiek pazaudēta, sabojāta vai nozagta?

Atbilde. Canon piedāvā aizvietojošos projektorus galalietotājiem vai pārdevējiem saskaņā ar Canon standarta aizvietošanas noteikumiem, un tiek uzskatīts, ka viņi tiem piekrīt, pieņemot aizvietojošo projektoru saskaņā ar projektoru uzlabotās garantijas aizvietošanas pakalpojumu. Galalietotājiem vai pārdevējiem jānodrošina, ka visas aizvietojošās iekārtas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un viņi ir atbildīgi par jebkādiem aizvietojošo iekārtu zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kā arī viņiem var tikt pieprasīts atlīdzināt uzņēmumam Canon to remonta vai nomaiņas izmaksas. Galalietotājiem vai pārdevējiem ir ieteicams apsvērt atbilstošu jebkādu viņiem izsniegto aizvietojošo iekārtu apdrošināšanu.