CANON PROFESSIONAL SERVICES ABONEMENTS — LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) attiecas uz Canon Professional Services (“CPS”) abonementu un definē specifiskus noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami CPS abonentiem, kā arī šeit izklāstītas CPS abonementa priekšrocības.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet tos pirms CPS abonementa iegādes. Iegādājoties abonementu, jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem.

1. INFORMĀCIJA PAR MUMS

CPS abonementu jūsu uzņēmumam (“uzņēmums”, “jūs”, “jums”) piedāvā Canon Europa N.V, (“Canon”, “mēs”, “mūsu”, “mums”), kura reģistrētā adrese ir Bovenkerkerweg 59, P. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlandē un Amsterdamas Tirdzniecības kameras reģistrācijas numurs ir 33166721.

2. KĀ PIEVIENOTIES PROGRAMMAI CPS

2.1. Lai varētu iegūt CPS abonementu, pieteikuma iesniedzējam jāatbilst šādiem kritērijiem.

 1. Jābūt reģistrētam uzņēmumam “CPS dalībvalstīs”: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehija, Francija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.
 2. Jābūt nopelnījušam nepieciešamo produktu punktu skaitu, lai kvalificētos dalībai programmā CPS saskaņā ar šiem noteikumiem. Produktu punkti tiek nopelnīti, pabeidzot Canon produktu (“Atbilstošie produkti”) reģistrāciju sava uzņēmuma kontā. Atbilstošie produkti ietver (bet neaprobežojas ar tiem): videokameras, kameras, printerus, objektīvus, projektorus, faksimilus, personiskos kopētājus, skenerus, atmiņas ierīces, binokļus, turklāt jābūt norādītam sērijas numuram. Visus Canon produktus nevar reģistrēt (tostarp dažus piederumus, preces, papīru un tinti), un visi produkti nenodrošina punktus. Atsevišķu produktu punktu vērtība var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai novērstu šaubas: mēs neveiksim izmaiņas retrospektīvi.
 3. Jāmaksā ikgadējā CPS abonementa maksa par attiecīgo termiņu (kā šeit noteikts).
2.2. Lai pieteiktos uz CPS abonementu, pieteicējam jārīkojas šādi:
 1. Jāizveido savam uzņēmumam Canon uzņēmuma konts šeit.
 2. Uzņēmuma kontā jāpabeidz uzņēmumam piederošo atbilstošo produktu reģistrācija, lai saņemtu punktus par šiem produktiem.
 3. Jāpiesakās CPS abonementam tiešsaistē, izmantojot abonentu lapu uzņēmuma kontā. To var izdarīt, izmantojot saiti šeit.
2.3. Uzņēmums Canon pēc saviem ieskatiem apstiprina pieteikumus. Canon patur tiesības pārliecināties, ka potenciālā abonenta pieteikšanās informācija ir precīza, un var pieprasīt papildu pierādījumus. Canon var noraidīt jebkuru pieteikuma iesniedzēju pēc saviem ieskatiem, ja ir aizdomas par krāpšanu vai cits saprātīgs pamatojums. Pieteikuma iesniedzēji nevar pieteikties programmā CPS, ja iepriekš ir izslēgti no pašreiz esošām vai iepriekš bijušām Canon programmām klientiem, tostarp pašreizējās programmas CPS un tās priekšgājējām, vai arī ir apturēta viņu dalība tajās.

2.4. Ar šo jūs apliecināt un garantējat, ka visa informācija, kas iesniegta kopā ar jūsu pieteikumu, ir patiesa un precīza. Jebkura maldināšana var izraisīt tūlītēju jūsu CPS abonementa darbības pārtraukšanu, neveicot ikgadējās abonēšanas maksas atmaksu.

3. DALĪBA PROGRAMMĀ CPS

3.1. CPS abonements ir jāiegādājas, kā īpašnieku norādot uzņēmuma nosaukumu, un nozīmētie uzņēmuma konta “Superlietotāji” ir atbildīgi par pareizas un precīzas informācijas reģistrēšanu saziņā par CPS abonementu.

3.2. Jūsu uzņēmuma konta “Superlietotājam(-iem)” vai “Lietotājam(-iem)” ir jānodrošina uzņēmuma konta informācijas atjaunošana, ierakstot izmaiņas par reģistrētajiem produktiem vai uzņēmumu.

4. CPS ABONEMENTS

4.1. CPS abonements nodrošina dažādas priekšrocības — piemēram, uzlabotu remonta procedūru, apkalpošanu un nomas iespējas, kas tiek piedāvātas tieši Canon Professional Service centros (“PSC”) Eiropā un atrodas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā; piekļuvi Canon īpašajam CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestam; papildu informāciju par Canon foto un video produktiem un pakalpojumiem; produktu atbalstu akreditētiem profesionāļiem svarīgos globālos pasākumos un ielūgumus uz pasākumiem abonentiem vai īpašus Canon un partneru piedāvājumus.

4.2. Mēs piedāvājam šo CPS abonementu profesionāļiem un uzņēmumiem šādās “CPS dalībvalstīs”: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehija, Francija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

4.3. Mēs piedāvājam dažādus CPS abonementu līmeņus, un jums pieejamie abonēšanas līmeņi būs atkarīgi no produktu punktiem (noteikti šo noteikumu 11.2. punktā), kurus iegūsiet par jums piederošiem atbilstošiem produktiem, kuriem pabeigta reģistrācija, un abonēšanas maksas, ko vēlaties maksāt. Pieejami šādi CPS abonementu līmeņi: Sudraba, Zelta, Platīna un Korporatīvais (kas pats sastāv no trīs līmeņiem — A, B un C). Pilnīgs CPS abonementu līmeņu izskaidrojums pieejams 11.2. punktā.

4.4. Ja Canon jūs apstiprinās dalībai programmā CPS, Canon jums nodrošinās priekšrocības atbilstoši jūsu izvēlētajam CPS abonementa līmenim, kas norādīts tālāk sadaļā par priekšrocībām (11. punkts). Ja jūsu uzņēmums vēlas paaugstināt vai samazināt abonementa līmeni, jums jāpiesakās uz vēlamo līmeni sava uzņēmuma konta CPS abonementa lapā. CPS abonementa līmeņa izmaiņas notiks tikai pēc pašreizējā abonementa termiņa beigām, un no jums tiks iekasēta pilna paaugstinātā vai samazinātā līmeņa CPS abonementa maksa.

4.5. Jūsu CPS abonementa kartē un uzņēmuma konta CPS abonementa lapā ir jūsu CPS abonementa numurs. Šis CPS abonementa numurs ir jānorāda visiem jūsu uzņēmuma konta nozīmētajiem “Superlietotājiem” vai “Lietotājiem”, kad viņi izmanto jebkuru CPS priekšrocību, piemēram, pieprasa remontu vai pakalpojumu, piekļūst pasākumiem vai piedāvājumiem.

5. MAKSĀJUMS PAR CPS ABONEMENTU

5.1. Visi CPS abonementu līmeņi ir pieejami uz viena (1) gada termiņu, tomēr atsevišķi CPS abonementu līmeņi ir pieejami uz no viena (1) līdz trīs (3) gadu termiņam.

5.2. CPS abonementa iegādes nosacījumi ir atkarīgi no jūsu izvēlētā CPS abonementa līmeņa un abonēšanas ilguma (ja attiecināms). Abonēšana sākas no dienas, kad izveidojat CPS abonementa pasūtījumu un apstiprināt Lietošanas noteikumus.

5.3. Maksa par abonementu tiek iekasēta pirms abonēšanas. Jūs atļaujat mums iekasēt naudu no kartes vai cita maksājuma veida, kas saistīts ar jūsu uzņēmuma kontu.

5.4. Ja maksājums nav veiksmīgs vai tiek noraidīts jebkāda iemesla dēļ, Canon var apturēt jūsu piekļuvi CPS abonementam, līdz norādāt derīgu maksājuma veidu. Canon neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, ja jūsu CPS abonements netiek atjaunināts vai tam beidzas derīguma termiņš nederīgas maksājuma informācijas dēļ.

5.5. Jūs joprojām esat atbildīgs par visām neiekasētajām summām. Jūsu maksājums tiks apstrādāts, izmantojot WorldPay, mūsu trešās puses maksājumu apstrādātāju.

6. AUTOMĀTISKA CPS ABONEMENTA ATJAUNOŠANA

6.1. Abonēšanas termiņa beigās jūsu CPS abonements tiks automātiski atjaunots ar to pašu abonementa līmeni, ja vien pirms pašreizējā abonēšanas termiņa beigām nebūsiet izmainījis automātiskās atjaunošanas preferences. Apmeklējiet sava uzņēmuma konta CPS abonementa lapu, lai uzzinātu vairāk par savu abonementu, pārvaldītu sava abonementa iestatījumus vai anulētu CPS abonementu.

6.2. Pirms automātiskās maksas iekasēšanas atjaunošanas datumā, kas norādīts jūsu uzņēmuma konta CPS abonementa lapā, mēs jums e-pasta ziņojumā nosūtīsim informāciju “Superlietotājam” par atjaunošanu un piemērojamo CPS abonementa maksu (ja tāda būs), un tikai pēc tam notiks abonementa atjaunošana. Jums būs iespēja anulēt savu abonementu pirms abonēšanas atjaunošanas.

6.3. Canon neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, ja nevarēs ar jums sazināties tāpēc, ka jūsu uzņēmuma konta kontaktinformācija ir mainījusies vai novecojusi.

6.4. Gadījumos, kad jūsu izvēlētais maksājuma veids ir maksājums ar karti, mēs iekasēsim maksu no abonēšanas pārvaldības informācijā norādītās kartes automātiskās atjaunošanas laikā. Jūsu sākotnējā reģistrēšanās ir pilnvarojums mums izmantot karti, kas norādīta abonēšanas pārvaldības informācijā, lai samaksātu par jūsu sākotnējo abonementu un jebkuru turpmāko abonementa atjaunošanu. Reģistrējoties automātiskās atjaunošanas pakalpojumam, jūs saprotat, ka jūsu abonements tiks automātiski atjaunots, un jūs pilnvarojat uzņēmumu Canon iekasēt attiecīgo abonēšanas maksu, izmantojot karti, kas norādīta abonēšanas pārvaldības informācijā. Jūs arī saprotat, ka, ja vēlaties atcelt automātisko atjaunošanu, jums sava uzņēmuma konta abonementa lapā ir jāanulē CPS abonements.

7. CPS ABONEMENTA LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANA UN SAMAZINĀŠANA

7.1. Jūs varat pieprasīt abonementa līmeņa paaugstināšanu vai samazināšanu jebkurā abonēšanas perioda laikā, tomēr izmaiņas stāsies spēkā tikai nākamajā abonēšanas periodā.

7.2. Lai paaugstinātu CPS abonementa līmeni, jums jābūt nepieciešamajam produktu punktu skaitam, kas ļaus kvalificēties attiecīgajam līmenim. Varat arī samazināt līmeni līdz jebkuram līmenim, kas ir zemāks par jūsu pašreizējo.

8. CPS ABONEMENTA ANULĒŠANA

8.1. Lai anulētu CPS abonementu, jums savā uzņēmuma kontā jāatver abonementu lapa un jāizpilda anulēšanas norādījumi.

8.2. Savu CPS abonementu varat anulēt jebkurā laikā; tomēr jums netiks izsniegta atmaksa par atlikušo abonēšanas termiņu.

8.3. Ja anulēsiet savu CPS abonementu, jums joprojām būs piekļuve CPS abonementam un varēsiet izmantot priekšrocības līdz pašreizējā norēķinu perioda beigām.

9. DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANAS UN APTURĒŠANAS TIESĪBAS

Mēs varam pārtraukt, ierobežot vai apturēt piekļuvi jūsu CPS abonementam, neizsniedzot kredītu vai atmaksu, ja konstatējam, ka jūs ar savu darbību pārkāpjat šos Noteikumus, tā ir neatbilstoša, ietver krāpšanu vai ļaunprātīgu lietošanu vai kaitē, vai traucē mūsu vai jebkuras citas puses interesēm.

11. CPS ABONEMENTA PRIEKŠROCĪBAS

Pakalpojumi un priekšrocības, kas jums pienākas saskaņā ar jūsu CPS abonementa līmeni, ir uzskaitīti jūsu uzņēmum konta abonementu lapas sadaļā CPS abonements (CPS Subscription).

11.1. CPS abonementa priekšrocības ietver tālāk norādīto:

 1. Apkopes summa — ietverta saskaņā ar CPS abonementa līmeni. Šo summu var izmantot par jebkuru Canon apkopes pakalpojumu, ko piedāvā Canon Professional Service centri (“PSC”) Eiropā un kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā. To nevar izmantot cita veida pakalpojumiem (piemēram, jaunināšanai vai remontam). Apkopes summu atbilstošajam CPS abonementa līmenim var redzēt tabulā 11.2. punktā.
 2. Pakalpojuma procentuālā atlaide (%) — tiek piemērota jebkāda veida remontiem, apkopes vai jaunināšanas pakalpojumiem, kurus piedāvā mūsu Canon Professional Service centri (“PSC”) Eiropā un kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā. Atlaides līmenis ir atkarīgs no CPS abonementa līmeņa, un to var redzēt tabulā 11.2. punktā.
 3. Ātrā pakalpojuma izpildes laiks (Turnaround Time, TAT) — ietverts remontiem un pakalpojumiem, ko piedāvā mūsu Canon Professional Service centri (“PSC”) Eiropā un kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā. Tas pieejams atsevišķiem Canon produktiem (piemēram, EOS kamerām, EF un RF objektīviem, videokamerām un Cinema EOS kamerām), uz ko attiecas “Ātrā pakalpojuma TAT”.
  1. Canon produktu saraksts, uz ko attiecas “Ātrā pakalpojuma TAT”, laiku pa laikam mainās, un pašreiz spēkā esošo sarakstu var skatīt šeit.
  2. Plānoto izpildes laiku (Turnaround Time, TAT) atbilstoši CPS abonementa līmenim var skatīt tabulā 11.2. punktā, un tas attiecas uz ne vairāk kā trim (3) produktiem, kas tiek apkalpoti jebkurā norādītajā pakalpojumu sniegšanas un/vai remonta pieprasījumā, kas saņemts no CPS abonenta.
  3. Plānotais izpildes laiks netiek garantēts, un tas ir atkarīgs arī no rezerves daļu pieejamības. Tomēr mūsu Canon PSC centri Eiropā centīsies iekļauties plānotajā izpildes laikā (TAT), kas norādīts.
  4. Plānotais izpildes laiks attiecas uz darba dienām (darba dienas, izslēdzot nedēļas nogales, Canon brīvdienas un periodus, kad nav pieejamības tādu apstākļu dēļ, ko Canon nevar kontrolēt), un tiks uzskatīts, ka tas sākas darba dienā pēc preces saņemšanas Canon PSC centrā un beidzas dienā, kad produkts ir gatavs atstāt Canon PSC centru. Tas neietver piegādes laiku (uz Canon PSC centru un no tā), kā arī laiku, kas pavadīts gaidot informāciju no klienta (piemēram, trūkstošus dokumentus) vai gaidot klienta lēmumu (piemēram, maksas remonta vai pakalpojumu laika un cenas piedāvājuma apstiprināšanu).
 4. Aizvietojošais nomas aprīkojums — ietverts produktiem, uz kuriem attiecas “Ātrā pakalpojuma TAT” un kas tiek remontēti mūsu Canon Professional Service centros (“PSC”) Eiropā un kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.
  1. Ja aizvietojošais nomas aprīkojums ir attiecināms un pieejams, tas tiks piedāvāts, ja nevarēs iekļauties plānotajā izpildes laikā (Target Turnaround Time, TAT) vai pēc pieprasījuma tikai CPS Platīna abonementa līmenim (kad remonta pieprasījums ir iesniegts uzņēmumā Canon).
  2. Aizvietojošais nomas aprīkojums tiks piedāvāts, ievērojot stingru atbilstību Canon standarta nomas noteikumiem (skatiet PIELIKUMU tālāk), kuri jums būs jāapstiprina, ja pieņemsiet vai pieprasīsiet aizvietojošo nomas aprīkojumu, izmantojot savu CPS abonementu.
 5. Bezmaksas sūtīšana un piegāde atpakaļ (nākamajā darba dienā) — ietverts jebkuram pakalpojuma vai remonta pieprasījumam, kas nosūtīts uz mūsu Canon PSC centru. Tikai tiem produktiem, kuriem pabeigta reģistrācija uzņēmuma kontā, pienākas bezmaksas sūtīšana nākamajā darba dienā.
 6. CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienests — Canon nodrošina īpašu CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu tikai CPS abonentiem, sniedzot īpašu tehnisko produktu atbalstu un palīdzību saistībā ar pakalpojumu un atbalsta jautājumiem. CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienesta pieejamība CPS dalībvalstīs tiek nodrošināta darba dienās (izslēdzot nedēļas nogales, Canon brīvdienas un periodus, kad nav pieejamības tādu apstākļu dēļ, ko Canon nevar kontrolēt). Canon nekādā veidā nebūs atbildīgs par šī atbalsta nepieejamību.
 7. Profesionālie risinājumi — ietver virkni virtuālo uzņēmumu koučinga sesiju, kā arī sadarbību, kas paredzēta CPS abonentu atbalstam.
 8. Profesionālā kopiena — ietver piekļuvi slēgtām CPS grupām Canon kopienā.
 9. Globālo pasākumu atbalsts — specializēts CPS produktu atbalsts akreditētiem profesionāļiem un uzņēmumiem svarīgos globālos pasākumos.
 10. Canon un partneru piedāvājumi tikai abonentiem — Canon un izvēlētu partneru īpaši un ekskluzīvi piedāvājumi.
 11. CPS apsveikuma komplekts un digitālā CPS abonementa karte — uzsākot dalību programmā CPS ar pirmā termiņa abonementu, “Superlietotājam” uz jūsu reģistrēto uzņēmuma adresi tiks nosūtīts apsveikuma komplekts. Visi jūsu uzņēmuma konta “Lietotāji” varēs lejupielādēt digitālu CPS abonementa karti laikā, kad tiks pievienoti jūsu uzņēmuma kontam.
 12. Apkopes uz vietas diena (tīrīšana un pārbaude) — atbilstošos gadījumos CPS abonents kā daļu no CPS abonementa priekšrocībām varēs pieprasīt Canon PSC centra tehniskā darbinieka vizīti ar apkopi uz vietas (tīrīšanu un pārbaudi); viņš veiks produktu tīrīšanu un apkopi uz vietas atbilstošiem “Ātrā pakalpojuma TAT” produktiem.
  1. Šis pakalpojums nav pieejams nedēļas nogalēs (ja vien par to nevienojas ar Canon), un katra vizīte ir astoņu (8) stundu ilga, ietverot vienas (1) stundas pārtraukumu.
  2. Ja vēlaties apkopes uz vietas dienu (tīrīšanu un pārbaudi), tomēr jūsu CPS abonementa līmenis nenodrošina apkopes uz vietas dienu (tīrīšanu un pārbaudi) (piemēram, CPS korporatīvais C līmenis), vai jūs vēlētos, lai jūsu abonementā tiktu iekļautas vairākas apkopes uz vietas vizītes (tīrīšana un pārbaude), varat uzņēmumam Canon pieprasīt jums sniegt cenu piedāvājumu šādam papildu pakalpojumam.
  3. Vienas astoņu (8) stundu vizītes laikā viens (1) Canon PSC centra tehniskais darbinieks veiks tālāk norādīto apkopi līdz divdesmit septiņiem (27) DSLR/bezspoguļa produktiem; vai trīsdesmit trīs (33) EF/RF objektīvu produktiem; vai trīsdesmit trīs (33) videokameru/Cinema EOS produktiem; vai divdesmit (20) EOS R5C produktiem.
  4. Ja pieprasāt pakalpojumus gan atbilstošiem DSLR/bezspoguļa/EF un RF objektīvu produktiem un arī videokameru/Cinema EOS produktiem vai divdesmit (20) EOS R5C produktiem, ir nepieciešami vismaz divi (2) Canon PSC centra tehniskie darbinieki, un tas jums radīs papildu izmaksas.
  5. Tiem uzņēmumiem, kuriem ir CPS korporatīvā A līmeņa abonements, ir iespēja kā priekšrocību pieprasīt divus (2) tehniskos darbiniekus uz vienu (1) dienu vai vienu tehnisko darbinieku uz divām (2) secīgām dienām uz vietas. Tomēr, ja jūsu pieprasījumam nepieciešami divi (2) tehniskie darbinieki (atbilstoši iepriekš minētajam punktam), tad divi (2) Canon tehniskie darbinieki būs nepieciešami vienu (1) dienu, un tiks izmantota jums pieejamā priekšrocība ar divām (2) apkopes uz vietas dienām (tīrīšana un pārbaude).
  6. Apkopes uz vietas diena (tīrīšana un pārbaude) ietvers tālāk norādītos pakalpojumus:

Apkopes uz vietas (tīrīšanas un pārbaudes) pakalpojumu saturs

DSLR/ML
OBJEKTĪVS
VIDEO /
CINEMA EOS
EOS R5 C

Tīrīšana: attēla sensors

-

LP filtrs
(Tikai CINEMA EOS
-

Tīrīšana: spogulis

-
-

Tīrīšana: fokusēšanas ekrāns

-
-

Tīrīšana: kameras/objektīva korpuss (ārēji)

Tīrīšana: objektīva/piederumu kontaktligzdas kontakts

Tīrīšana: ārējā objektīva optika

-

(Tikai VIDEO)
-

Ārējo skrūvju pievilkšana

Visu slēdžu, pogu un funkciju pārbaude un validācija

Attēla kvalitātes pārbaude un validācija ar vienkāršu fotografēšanas testu, piemēram, pārbauda krāsas un fokusa punktu

Audio ieejas un HDMI izejas funkciju pārbaude un validācija

-
-

Programmaparatūras atjaunināšana (ja piemērojams)

 1. Apkopes uz vietas vizītes (tīrīšana un pārbaude) laikā Canon PSC centra tehniskais darbinieks var ieteikt atsevišķus produktus nosūtīt uz Canon PSC centru, lai veiktu remontu vai apkalpošanu. Jebkuri uz Canon PSC centru nosūtītie produkti tiks pārvaldīti saskaņā ar tālāk minēto 11.3. punktu.
12. Tehnisko prasmju apmācība par produktiem (viena persona daudzām) — atbilstošos gadījumos CPS abonents kā CPS abonementa priekšrocību var pieprasīt apmācību par produktiem uzņēmuma konta lietotājiem. Apmācība notiks kā virtuāls pasākums, ko vadīs mūsu īpašā Canon produktu speciālistu komanda. Šī priekšrocība jāpieprasa iepriekš, sazinoties ar
CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu.

11.2. Tālāk norādītas visu CPS abonementu līmeņu priekšrocības:

Abonementa līmenis

Sudraba
Zelta
Platīna
Korporatīvais C līmenis
Korporatīvais B līmenis
Korporatīvais A līmenis

Nepieciešamie produktu punkti

500–999
1000–1599
1600–2499
2500–4499
4500–10 000
Vairāk nekā 10 000

Apkopes summa

€ 100,00
200,00 €
350,00 €
1000,00 €
2000,00 €
3000,00 €

Pakalpojuma procentuālā atlaide
(remonts, apkope, jaunināšana)

10%
15%
20%
20%
20%
20%

Ātrā pakalpojuma TAT
(EOS, EF un RF objektīvi)

5 darba
dienas
3 darba
dienas
2 darba
dienas
3 darba
dienas
3 darba
dienas
3 darba
dienas

Ātrā pakalpojuma TAT
(Video + Cinema EOS korpusi)

5 darba
dienas
5 darba
dienas
5 darba
dienas
5 darba
dienas
5 darba
dienas
5 darba
dienas

Aizvietojošais nomas aprīkojums
(tikai remonts)

Nav
Ja pakalpojuma
TAT
ir pārsniegts
Pēc
pieprasījuma
Ja pakalpojuma
TAT
ir pārsniegts
Ja pakalpojuma
TAT
ir pārsniegts
Ja pakalpojuma
TAT
ir pārsniegts

Sūtīšana un piegāde atpakaļ
(nākamajā darba dienā)

Ietverts
Ietverts
Ietverts
Ietverts
Ietverts
Ietverts

CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienests

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Profesionālie risinājumi:
virkne virtuālo uzņēmumu koučinga sesiju, kā arī sadarbība

Reizi ceturksnī
Reizi ceturksnī
Reizi ceturksnī
-
-
-

Profesionālā kopiena

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Canon un partneru piedāvājumi tikai abonentiem

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Apsveikuma komplekts

Ietverts
Ietverts
Ietverts
Ietverts
Ietverts
Ietverts

Apkopes uz vietas diena (tīrīšana un pārbaude)

-
-
-
0
1.
2

Tehnisko prasmju apmācība par produktiem
(viena persona daudzām)

-
-
-
Ir
Ir
Ir

11.3. Uz visiem saskaņā ar šo shēmu sniegtajiem pakalpojumu un remonta pieprasījumiem attiecas attiecīgie Eiropas Canon Professional Service centru (“PSC”), kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā, “Pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumi”. Ja saņemat fiksētas cenas pakalpojumus vai veicat maksas remontu, jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo izmaksu segšanu, kas saistītas ar jūsu produkta(-u) remontu vai saņemtajiem pakalpojumiem, ja vien šīs izmaksas nesedz jūsu CPS abonementa priekšrocības.

11.4.Visas priekšrocības ir pieejamas atkarībā no pieejamības, un tās var mainīties, tikt noņemtas vai grozītas jebkurā laikā atbilstoši uzņēmuma Canon ieskatiem. Canon patur tiesības bez ierobežojumiem veikt priekšrocību pieejamības izņēmumus. Var tikt piemērotas arī publicēto dalībnieku priekšrocību vietējās variācijas.

11.5. CPS abonementu priekšrocības pieder jūsu uzņēmumam, kuram ir aktīvs CPS abonements, un tās nav nododamas. Tikai jūsu uzņēmuma kontā reģistrētie “Superlietotāji” vai “Lietotāji” var pieteikties uz CPS abonementa priekšrocībām un tikai saistībā ar tiem produktiem, kam ir pabeigta reģistrācija jūsu uzņēmuma kontā un kas likumīgi pieder jūsu uzņēmumam.

11.6. Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem nav atļauts pieteikties uz priekšrocībām, kuras saņem cita persona vai uzņēmums vai arī saistībā ar nereģistrētiem vai daļēji reģistrētiem produktiem, kā arī nevienai citai personai vai uzņēmumam nav atļauts pieteikties uz priekšrocībām jūsu uzņēmuma vārdā. Produkta reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu, ja ir norādīts produkta nosaukums, sērijas numurs, iegādes valsts, pirkuma datums un pirkuma veikals un produkta punkti (ja tādi ir) ir apstiprināti un ieskaitīti jūsu uzņēmuma produktu punktu kopskaitā.

11.7. Uz priekšrocībām nevar pieteikties retrospektīvi (t. i., pieprasot priekšrocību, uz kuru jums bija tiesības, bet kuru jūs nepieprasījāt brīdī, kad jums bija tiesības to darīt) pēc pašreizējā abonementa darbības perioda beigām vai pēc pakalpojumu un remonta pieprasījumu iesniegšanas.

11.8. Lūdzu, ņemiet vērā: CPS abonements neietekmē un nepaplašina jūsu tiesības saskaņā ar Canon komerciālo garantiju, kas tiek nodrošināta jūsu produktam(-iem) pirkuma brīdī, kā arī arī jūsu likumīgās tiesības.

12. CPS ABONEMENTA PRIEKŠROCĪBAS UN PAKALPOJUMI

12.1. Apkopes pakalpojumu summa — uz “Apkopes summas” priekšrocību izmantošanu attiecas tālāk norādītie nosacījumi:

 1. Jums pieejamā “Apkopes summas” bilance ir parādīta jūsu uzņēmuma konta CPS abonementa lapā un ir redzama arī jūsu “Superlietotājam(-iem)” vai “Lietotājam(-iem)” pakalpojuma vai remonta pieprasījuma procedūras laikā.
 2. Canon darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka “Apkopes summas” bilance ir atjaunināta.
 3. Jūsu “Apkopes summa” ir parādīta kā kods, un tā tiek konvertēta vietējā valūtā, ko izmanto Canon PSC centrs. Valūtas maiņas kurss ir saglabāts sistēmā, un summa atbilst aktuālām apkopes pakalpojumu izmaksām (bez PVN).
 4. Jūsu uzņēmuma konta “Superlietotājam(-iem)” vai “Lietotājam(-iem)” ir jāizveido pakalpojuma pieprasījums atbilstošajam Canon produktam(-iem), izmantojot uzņēmuma kontu; jāatlasa produktam(-iem) vēlamais apkopes pakalpojums un jāatlasa iespēja izmantot “Apkopes summu”.
 5. Ja “Apkopes summu” pieprasa izmantot jūsu uzņēmuma konta “Lietotājs(-i)”, jūsu uzņēmuma konta “Superlietotājam(-iem)” tiks pieprasīts to apstiprināt pirms pieprasījuma iesniegšanas uzņēmumā Canon, izmantojot tiešsaistes procedūru.
 6. Ja atlikusī “Apkopes summas” bilance jūsu CPS abonementam ir mazāka, nekā pieprasītajam apkopes pakalpojumam nepieciešams, uzņēmumam būs jāapmaksā starpība, un šim konkrētajam pieprasījumam netiks piemērota pakalpojuma procentuālās atlaides (%) priekšrocība. “Lietotājs(-i)”, kas veica pieprasījumu, tiks informēts par to ar brīdinājuma paziņojumu pakalpojuma vai remonta pieprasījuma procedūras laikā, un “Superlietotājam” tas būs jāapstiprina pirms iesniegšanas.
 7. Jūsu “Apkopes summa” ir derīga tikai viena gada periodā, un atlikusī bilance nav nododama, atjaunojot CPS abonementu, kad beidzies viena gada termiņš.
12.2. Pakalpojuma procentuālā atlaide (%) — jūsu CPS abonementa līmenim piemērojamo pakalpojuma procentuālo atlaidi (%) Canon Professional Service centri piemēros visiem jūsu uzņēmuma pieprasītajiem apstiprinātajiem maksas pakalpojumu un/vai remonta pieprasījumiem laikā, kamēr ir aktīvs CPS abonements, izņemot tiem, kas minēti 12.1. punkta vi sadaļā.

12.3. Ātrā pakalpojuma izpildes laiks — jūsu CPS abonementa līmenim piemērojamais ātrā pakalpojuma izpildes laiks (Turnaround Time, TAT) tiks piemērots produktiem, uz ko attiecas “Ātrā pakalpojuma TAT”, kā norādīts tālāk:
 1. Jūsu uzņēmuma konta “Superlietotājam(-iem)” vai “Lietotājam(-iem)” jāizveido pakalpojuma un/vai remonta pieprasījums attiecīgajam Canon produktam, izmantojot uzņēmuma kontu.
 2. Viņiem tiks nosūtīta transportēšanas uzlīme (ar CPS abonementa numuru) un “CPS prioritātes uzlīme”, kuru varēs izdrukāt tiešsaistes pieprasījuma procedūras beigās vai no apstiprinājuma e-pasta ziņojuma.
 3. Transportēšanas uzlīme (ar CPS abonementa numuru) un “CPS prioritātes uzlīme” jāpiestiprina paciņas ārpusei. “Superlietotājs(-i)” vai “Lietotājs(-i)” ir atbildīgs(-i) par to, lai tās uz paciņas būtu skaidri redzamas.

12.4. Aizvietojošs nomas aprīkojums — ja jūsu CPS abonementa līmenim (skatiet 11.2. punktu) pienākas aizvietojošs nomas produkts(-i), tas tiks piedāvāts atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem:
 1. Par visiem produktiem, uz ko attiecas “Ātrā pakalpojuma TAT” un kas tiek remontēti vai apkalpoti Canon PSC centros, ar attiecīgo jūsu uzņēmuma konta “Lietotāju” sazināsies Canon PSC centra darbinieks, ja nevarēs nodrošināt plānoto izpildes laiku (Turnaround Time, TAT), lai tieši apspriestu nomas aprīkojuma aizvietošanas nosacījumus.
 2. Ja uzņēmuma kontam ir aktīvs CPS Platīna abonements, jūsu “Lietotājs(-i)” vai “Superlietotājs(-i)” var uzreiz pieprasīt aizvietojošo nomas aprīkojumu jebkuram produktam, uz kuru attiecas “Ātrā pakalpojuma TAT” un kuru tas vēlas nosūtīt uz remontu. Šāds pieprasījums jāveic, pēc remonta pieprasījuma iesniegšanas sazinoties ar Canon komandu, izmantojot īpašo CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu. Tiks darīts viss iespējamais, lai apmierinātu aizvietojošā nomas aprīkojuma pieprasījumu, ņemot vērā aizvietojošā nomas aprīkojuma pieejamību.
 3. Aizvietojošais nomas aprīkojums tiks piedāvāts, ievērojot stingru atbilstību Canon standarta nomas noteikumiem (skatiet PIELIKUMU tālāk), kuri jums būs jāapstiprina, ja pieņemsiet vai pieprasīsiet aizvietojošo nomas aprīkojumu, izmantojot savu CPS abonementu.
 4. Aizvietojošos nomas produktus var piegādāt tikai uz tām valstīm, kas piedalās CPS programmā, saskaņā ar vienošanos ar Canon PSC centru, un, iespējams, tos arī varēs paņemt no šiem centriem (pēc pieprasījuma).
 5. Jūsu pienākums ir atgriezt aizvietojošo(-s) nomas produktu(-s) uz Canon norādīto adresi piecu (5) dienu laikā pēc uzņēmuma produkta(-u) saņemšanas atpakaļ.
 6. Jūsu uzņēmumam ir jānodrošina, ka katra prece tiek atgriezta tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika jums nodota, un jūs esat atbildīgs par jebkādiem nomas produkta(-u) zaudējumiem, bojājumiem vai zādzībām, un jums būs jāatlīdzina uzņēmumam Canon jebkāds nepieciešamais remonts vai produkta(-u) nomaiņa. Jums ir ieteicams apsvērt nomāto aizvietojošo produktu atbilstošu apdrošināšanu.
 7. Canon atsakās no jebkādas atbildības un izslēdz to saistībā ar jebkādu aprīkojumu/produktu(-iem), ko esat iznomājis, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

12.5. Bezmaksas sūtīšana un piegāde atpakaļ (nākamajā darba dienā) — visiem CPS abonementu līmeņiem visiem pakalpojumu un remonta pieprasījumiem, kas izveidoti, izmantojot uzņēmuma kontu, automātiski būs pieejama bezmaksas sūtīšana uz Canon PSC centru un piegāde atpakaļ no tā (nākamajā darba dienā). Tikai tiem produktiem, kam pabeigta reģistrācija uzņēmuma kontā, pienākas bezmaksas sūtīšana nākamajā darba dienā.

12.6. CPS prioritārais palīdzības dienests — visi CPS abonementu līmeņi, visi jūsu uzņēmuma konta “Superlietotāji” vai “Lietotāji” ar aktīvu CPS abonementu varēs sazināties ar īpašu CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu, kas paredzēts jūsu valstij. Lai saņemtu CPS prioritāro atbalstu, “Superlietotājam(-iem)” vai “Lietotājam(-iem)” jānorāda derīgs CPS abonementa numurs, kuru Canon sistēma(-s) apstiprinās.

12.7. Profesionālie risinājumi — Platīna, Zelta un Sudraba CPS abonementu līmeņiem visi uzņēmuma konta “Superlietotāji” vai “Lietotāji” ar aktīvu CPS abonementu varēs rezervēt un apmeklēt pasākumus (notiek katru kvartālu). Virtuālie pasākumi notiks tikai tiešsaistē, un tos var rezervēt “Pasākumu kalendārā”, kas pieejams uzņēmuma konta lapā “Konts” (Account).

12.8. Profesionālā kopiena — visiem CPS abonementu līmeņiem visi uzņēmuma konta “Superlietotāji” un “Lietotāji” ar aktīvu CPS abonementu varēs piekļūt slēgtajai CPS kopienas grupai klubā Canon Club.

12.9. Globālo pasākumu atbalsts — akreditētiem profesionāļiem un uzņēmumiem svarīgos globālos pasākumos būs pieejams specializēts CPS produktu atbalsts.

12.10. Canon un partneru piedāvājumi tikai abonentiem — Canon un izvēlētu partneru īpaši un ekskluzīvi piedāvājumi tiks publicēti uzņēmuma konta lapas “Konts” (Account) sadaļā “Priekšrocības un piedāvājumi” (Benefits & Offers).

12.11. Apkopes uz vietas diena (tīrīšana un pārbaude) — ja jūsu uzņēmuma kontam ir aktīvs CPS korporatīvais A vai B abonements, jūsu “Lietotājs(-i)’”vai “Superlietotājs(-i)” var pieprasīt apkopes vizīti uz vietas (tīrīšanu un pārbaudi), sazinoties ar Canon, izmantojot īpašo CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu, atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem:
 1. Visi pieprasījumi jāveic ne mazāk kā sešdesmit (60) dienas pirms vēlamā datuma.
 2. Jums jānorāda divi (2) vai trīs (3) alternatīvi datumi.
 3. Jums jānorāda produktu saraksts, kuriem vēlaties saņemt pakalpojumu.
 4. Pēc jūsu pieprasījuma izvērtēšanas Canon komanda jums izsniegs piedāvājumu (ja piemērojams), kas jums būs jāapstiprina, tostarp būs jāapstiprina vizītes datums.
 5. Jūs esat atbildīgs par to, lai vizītes dienā jūs būtu atbilstoši sagatavojies (t. i., produkts(-i) būtu izpakots(-i), būtu pieejams galds, krēsls, telpa, elektrība, apgaismojums un internets).
 6. Pieprasījumi par plānotās apkopes uz vietas (tīrīšanas un pārbaudes) vizītes datuma maiņu netiks pieņemti pēc datuma, kas būs trīsdesmit (30) dienas pirms plānotā datuma.
12.12. Tehnisko prasmju apmācība par produktiem (viena persona daudzām) — ja uzņēmuma kontam ir aktīvs CPS korporatīvais A, B vai C abonements, jūsu “Lietotājs(-i)” vai “Superlietotājs(-i)” var pieprasīt apmācību par produktiem, sazinoties ar Canon, izmantojot īpašo CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu, atbilstoši tālāk norādītajiem noteikumiem:
 1. Visi pieprasījumi jāveic ne mazāk kā sešdesmit (60) dienas pirms vēlamā datuma.
 2. Jums jānorāda divi (2) vai trīs (3) alternatīvi datumi.
 3. Jums jānorāda produktu saraksts, par kuriem vēlaties saņemt apmācību.
 4. Kad pieprasījums būs novērtēts, Canon apstiprinās apmācības datumu.
 5. Jūs esat atbildīgs, lai apmācību dienā saviem “Superlietotājiem” vai “Lietotājiem” nodrošinātu dalībai piemērotas telpas (t. i., produkts(-i) būtu izpakots(-i), būtu pieejams galds, krēsls, telpa, elektrība, apgaismojums un internets).
 6. Pieprasījumi par plānotās produktu apmācības datuma maiņu netiks pieņemti pēc datuma, kas būs trīsdesmit (30) dienas pirms plānotā datuma.

14. VISS LĪGUMS

14.1. Šie Lietošanas noteikumi, Canon konfidencialitātes politika uzņēmumiem un citas vietnes politikas veido kopējo vienošanos starp jums un uzņēmumu Canon un nosaka, kā varat izmanto CPS, aizstājot jebkādu iepriekšējo vienošanos starp jums un uzņēmumu Canon saistībā ar CPS.

14.2. Ja Canon nespēj izmantot vai izpildīt kādas šajos Lietošanas noteikumos paredzētās tiesības vai izpildes noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

14.3. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa kādu no šiem Lietošanas noteikumiem atzīst par spēkā neesošu, puses tomēr vienojas, ka tiesai ir jācenšas īstenot pušu nodomus, kas atspoguļoti šajos noteikumos, un citi Lietošanas noteikumu punkti paliek pilnā spēkā.

14.4. Jūs piekrītat, ka neatkarīgi no jebkādiem likumdošanas vai tiesību aktiem, kas nosaka pretējo, jebkura prasība vai lietas ierosināšanas pamatojums, kas izriet no Pakalpojuma vai šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, ir jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc šādas prasības vai lietas ierosināšanas pamatojuma rašanās vai arī tas tiek liegts uz visiem laikiem.

14.5. Jūs nedrīkstat piešķirt šos Lietošanas noteikumus, ja iepriekš neesat saņēmis rakstisku piekrišanu no Canon, bet Canon var bez ierobežojuma piešķirt vai nodot šos Pakalpojumu lietošanas noteikumus pilnībā vai daļēji. Sadaļu nosaukumi šajos Lietošanas noteikumos ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav juridiska vai līgumiska spēka.

14.6. Uz CPS abonementu ir stingri attiecināmi šie Lietošanas noteikumi. Ja jebkurā laikā nolemjat, ka nevēlaties būt abonents vai nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, jums ir jāanulē savs CPS abonements, kā aprakstīts 8. punktā.

14.7. Canon patur tiesības mainīt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, tostarp (bez ierobežojuma) abonementu līmeņus un priekšrocības, un laiku pa laikam bez brīdinājuma var ieviest izmaiņas vai jaunumus, līdz ar to jums ir periodiski jāpārskata CPS tīmekļa vietne. Tomēr Canon centīsies jūs informēt un izcelt visas būtiskās izmaiņas Lietošanas noteikumos.

15. MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS

15.1. Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Canon atlīdzinātās puses nebūs atbildīgas par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem zaudējumiem (pat ja kādai Canon atlīdzinātajai pusei ir sniegta informācija par šādu zaudējumu iespējamību) (kopā — “zaudējumi”), kas radušies no: a) pakalpojuma lietošanas vai nespējas to lietot; vai b) jebkādas lietas saistībā ar pakalpojumu.

15.2. Šī atruna attiecas uz jebkādiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem, kas radušies Canon darbinieku nolaidības vai bezdarbības dēļ, datorvīrusu vai citu līdzīgu iemeslu, telekomunikāciju kļūdu vai nepilnvarotas piekļuves dēļ vai lietotāja informācijas izmantošanas zādzības vai citu iemeslu gadījumā. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu noziedzīgām, nelikumīgām vai nolaidīgām darbībām vai bezdarbību, kas ietekmē pakalpojumu. Canon nekādā gadījumā atlīdzinātās puses nesauks pie atbildības par citu lietotāju ļaunprātīgu vai nelikumīgu rīcību. Canon nekādā gadījumā atlīdzinātās puses nesauks pie atbildības par lietotāja aprīkojuma, aparatūras vai cita īpašuma bojājumu vai personisku miesas bojājumu, kas radies saistībā ar pakalpojuma lietošanu. Šie ierobežojumi attieksies pilnā apmērā, cik to atļauj tiesību akti.

15.3. Mēs nekādā veidā neizslēdzam un neierobežojam savu atbildību par: a) nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība; b) krāpšanu vai krāpniecisku informācijas sagrozīšanu un rupju nolaidību; c) jebkuriem tiesību aktu pārkāpumiem, un mēs nekādā veidā neizslēdzam vai neierobežojam savu atbildību vairāk, nekā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

15.4. Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Zuora, inc., trešās puses pakalpojumu apstrādātājs, apstrādā jūsu maksājumu (izmantojot maksājumu veidu), uzņēmumam Canon. Jūs saprotat un piekrītat, ka ne Zuora, inc., ne citas puses, kas iesaistītas maksājuma veida apstrādes procesā saistībā ar pakalpojumu, tostarp (bet neaprobežojoties ar to) uzņēmums, kas jums izsniedzis kredītkarti un tirgotāja banka (kopā — “saistītās puses”), nebūs atbildīgas par zaudējumiem (kā definēts šeit un ievērojot šajā sadaļā noteiktos ierobežojumus), ko jūs cietāt tādēļ, ka Canon nesniedza jums pakalpojumu saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai jebkādu šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumu, ko izdarījis Canon. Ar šo jūs atbrīvojat katru no saistītajām pusēm no jebkādiem un visiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties pakalpojuma kļūmes dēļ saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Jūs piekrītat atlīdzināt un nekaitēt katrai saistītajai pusei attiecībā uz zaudējumiem, kas tai varētu rasties, ja jūs pārkāpjat šīs sadaļas noteikumus.

Nekas šajā punktā vai citur šajos lietošanas noteikumos negatīvi neietekmē jūsu tiesību aktos noteiktās tiesības.

16. NOTIKUMI, KURUS NEVARAM KONTROLĒT

Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu mūsu pienākumu nepildīšanu vai aizkavēšanos, ko nevar attiecināt uz mums saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem vai piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar notikumiem, kurus mēs nevaram saprātīgi kontrolēt, tostarp, piemēram, nepārvarama vara, ugunsgrēki, plūdi, ekstrēmi laikapstākļi, sprādzieni, karš (neatkarīgi no tā, vai tas ir pasludināts), terora akti, darba strīdi (neatkarīgi no tā, vai tajos ir iesaistīti mūsu darbinieki) vai vietējo vai centrālo valsts iestāžu vai citu kompetentu iestāžu rīcība, kā arī citi notikumi.

17. STRĪDU RISINĀŠANA

17.1. Ja jums ar mums būs strīds saistībā ar jūsu CPS abonementu, vispirms, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot īpašo CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu, un mēģiniet atrisināt strīdu ar mums.

17.2. Ja mums ar jums būs strīds saistībā ar jūsu CPS abonementu, mēs arī centīsimies sazināties tieši ar jums, lai atrisinātu šo jautājumu. Mēs izmantosim kontaktinformāciju, ko esat sniedzis uzņēmuma kontā.

17.3. Maz ticamā gadījumā, kad mēs nevarēsim atrisināt strīdu, mēs apspriedīsim ar jums efektīvu veidu, kā neatkarīgi atrisināt strīdu. Tas nekādā veidā neietekmēs jūsu tiesības vērsties attiecīgā tiesā saistībā ar strīdu.

18. ŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMU ATJAUNINĀJUMI UN GROZĪJUMI

18.1. Mēs varam laiku pa laikam mainīt vai atjaunināt šos Lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

18.2. Lietošanas noteikumu pašreizējo versiju varat skatīt šeit vai varat sazināties ar mums, izmantojot CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu un pieprasot pašreizējo Lietošanas noteikumu eksemplāru.

19. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

19.1. Šos Lietošanas noteikumus regulē Anglijas tiesību akti. Tas nozīmē, ka Anglijas tiesību akti attieksies uz līgumu, kas mums noslēgts ar jums par CPS abonementa iegādi, kā arī uz jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no tā vai ir saistīts ar to.

19.2. Gan jūs, gan mēs piekrītam, ka Anglijas un Velsas tiesām būs neekskluzīva jurisdikcija.

20. SAZIŅA AR MUMS

Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības par CPS abonementu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot īpašo CPS prioritārā atbalsta palīdzības dienestu. Mūsu klientu apkalpošanas komanda ir gatava jums palīdzēt.

NOTEIKUMI ATJAUNINĀTI: 2023. gada 17. februārī

PIELIKUMS

CANON AIZVIETOŠANAS PAKALPOJUMS — LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Canon Europa N.V., saistītais Canon valsts tirdzniecības birojs vai reģionālais tirdzniecības birojs (definēti šeit: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices) (“Canon“) piekrīt man bez maksas nodot nomā šajā lapā minētās preces un saistītos piederumus, kā aprakstīts Nomas rīkojumā (kopā — “Aprīkojums”). Es piekrītu, ka uz Aprīkojuma lietošanu attieksies šādi noteikumi un nosacījumi:

1. Aprīkojums ir paredzēts manai personīgai lietošanai saskaņā ar šī līguma noteikumiem, un es Aprīkojumu neaizdošu nevienai trešajai pusei.

2. Es saprotu, ka Canon patur tiesības atsaukt jebkādas Aprīkojuma vienības jebkādu iemeslu dēļ un jebkurā laikā pēc paziņojuma. Viss aprīkojums tiks atgriezts uzņēmumam Canon, izmantojot nodrošinātās sūtīšanas uzlīmes (ja piemērojams) piecu (5) darba dienu laikā pēc saremontētā produkta saņemšanas vai laika periodā, kas norādīts Nomas rīkojumā, vai ātrāk, ja uzņēmums Canon pieprasīs atgriešanu. Ja aprīkojums netiks atgriezts uzņēmumam Canon, kad tiek pieprasīts, uzņēmums Canon izrakstīs rēķinu par pilnu ražotāja ieteikto preces cenu.

3.Es atgriezīšu Aprīkojumu noteiktajā atgriešanas laikā labā darba stāvoklī ar sagaidāmu saprātīgu nolietojumu. Es piekrītu darīt visu iespējamo, lai aizsargātu Aprīkojumu pret triecieniem, ūdens bojājumiem, smiltīm, netīrumiem un citām kaitīgām vielām, kas var bojāt Aprīkojumu. Es saprotu un piekrītu, ka uzņemos visu risku par Aprīkojuma nozaudēšanu vai bojājumiem, kamēr Aprīkojums ir manā pārvaldībā un līdz brīdim, kad to saņem uzņēmuma Canon darbinieki. Es piekrītu atlīdzināt uzņēmumam Canon jebkāda remonta vai nomaiņas izmaksas, ja Aprīkojumam tas nepieciešams nepareizas apiešanās, neuzmanības vai nolaidības dēļ nomas laikā.

4. Es piekrītu izmantot aprīkojumu atbilstoši publicētajiem Canon norādījumiem. Es nekādā gadījumā neveikšu Aprīkojuma apkopi vai remontu. Ja Aprīkojumam būs nepieciešama apkope vai remonts, es sazināšos ar Canon darbinieku, lai saņemtu turpmākos norādījumus.

5. Es saprotu un piekrītu, ka Aprīkojums man tiek iznomāts “TĀDS, KĀDS TAS IR.” Nav nekādas tiešas vai netiešas garantijas, kas saistītas ar Aprīkojuma lietošanu vai darbību, un mēs skaidri atsakāmies no jebkādām un visām šādām garantijām, ieskaitot netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim. Canon nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, tostarp (bez ierobežojumiem) miesas bojājumiem, īpašuma bojājumiem, negūto peļņu vai citiem tiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no šī līguma vai aprīkojuma lietošanas vai nespējas to lietot.

6. Es saprotu, ka esmu atbildīgs par atgriešanas izmaksām un esmu atbildīgs par sūtījuma organizēšanu atpakaļ uz uzņēmumu Canon, ja vien iepriekš nav panākta cita vienošanās ar uzņēmumu Canon.

Es saprotu savu atbildību saistībā ar Aprīkojumu, kas noteikta šajā līgumā, un personiski garantēju šī Aprīkojuma atgriešanu vai samaksu par jebkādām tā daļām, kas nav atgrieztas, kad to atgādina Canon darbinieki.

VERSIJA: 5.0

PĒDĒJO REIZI ATJAUNINĀTS: 2022. gada 24. janvārī