Daudzpusība, vienlīdzība un iekļaušanās

Canon cenšas radīt daudzpusīgu kultūru, vienlaikus veidojot iekļaujošas darbavietas un strādājot, lai radītu vienlīdzīgāku sabiedrību visiem. Pateicoties vairāk nekā 22 000 darbiniekiem un 102 tautībām Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā un 180 000 darbiniekiem visā pasaulē, jūs varat sastapt jebkāda dzīvesveida cilvēku.
Group of people standing in front of a park bridge
Mēs ticam filozofijai Kyosei — “dzīvot un strādāt kopā, lai panāktu kopējo labumu”. Šī vēlme piedalīties labākas sabiedrības izveides darbā ir pamats mūsu vēlmei pēc iekļaujošākas un vienlīdzīgākas pasaules.

Mūsu mērķis ir radīt daudzpusīgas, iekļaujošas un vienlīdzīgas darbavietas, kas atspoguļo dažādas kopienas, kurās mēs darbojamies, un klientus, kurus apkalpojam visā Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā. Mēs vēlamies panākt to, radot darba vidi, kurā cilvēki ir novērtēti, cienīti, izjūt piederības sajūtu un var pilnveidoties personīgi un profesionāli.

PĒTERS SĀKS (PETER SAAK), Stratēģijas un komerciālās darbības daļas viceprezidents, Reģionu uzņēmējdarbības attīstības grupa, CANON EUROPE

Cilvēku iekļaušanas vīzijas īstenošana

“Daudzpusība, vienlīdzība un iekļaušanās ir pamats tam, kā kolēģi atspoguļo un iemieso mūsu uzņēmuma filozofiju Kyosei. Tieši tā mēs paužam arī savu apņemšanos veidot daudzpusīgu organizāciju, kurā cilvēki var būt tādi, kādi tie ir, un tiem tiek nodrošinātas visas iespējas gūt panākumus darbā un pilnveidot savu karjeru.”
Group of people standing on a softball pitch

Kultūras daudzpusības ieviešana

Kopā ar mūsu vadību un darbiniekiem mēs aizstāvam un apņemamies īstenot iekļaujoša modeļa uzvedību. Mūsu mērķis ir radīt vidi, kurā ikviens jūtas cienīts, novērtēts un var pilnveidoties personīgi un profesionāli.

Canon Camera

Iekļaujošas darbavietas izveide

Mēs esam apņēmušies nodrošināt un formēt darbinieku iekļaušanos un vienlīdzību visos to dzīves cikla posmos.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Vienlīdzīgākas sabiedrības izveide visiem

Mūsu uzmanība ir vērsta uz to, lai mēs būtu atbildīgs biznesa partneris, īstenojot mūsu uzņēmuma filozofiju Kyosei, un sniegtu tādu ieguldījumu labākas sabiedrības radīšanā visiem, kurā mūsu loma ir iekļaujošākas un vienlīdzīgākas pasaules izveide.

Canon Camera

Izpētiet vairāk

Daudzpusība, vienlīdzība un iekļaušanās ir mūsu ilgtspējības darbu plāna pamatelementi, un tie ataino mūsu korporatīvās vērtības. Mūsu mērķis ir nodrošināt tādas izaugsmes, mācīšanās un attīstības iespējas, kuras atbalsta mūsu darbu, lai radītu progresīvas tehnoloģiskas inovācijas, kas ļauj pilnveidoties uzņēmumiem un bagātina cilvēku dzīves.