Lietošanas noteikumi un nosacījumi

LŪDZU, IZLASIET ŠO DOKUMENTU, PIRMS PIEKĻŪSTAT CANON EUROPE TĪMEKĻA VIETNEI. Piekļūstot Canon tīmekļa vietnei, jūs piekrītat ievērot tālāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus.

JA NEPIEKRĪTAT NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, NELIETOJIET ŠO TĪMEKĻA VIETNI.

1. Piekrišana


Canon Europa N.V. (“Canon”) nodrošina šo tīmekļa vietni (“Canon tīmekļa vietni”) jūsu lietošanai, pamatojoties uz tālāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem (“Noteikumi un nosacījumi”). Piekļūstot jebkurai Canon tīmekļa vietnes lapai, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Canon pēc laika var atjaunināt šos Noteikumus un nosacījumus un publicēt atjauninātos Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja paziņojuma. Katru reizi, piekļūstot Canon tīmekļa vietnei, lai uzzinātu jaunumus, ir jāpārbauda Noteikumu un nosacījumu atjauninājumi.

2. Canon tīmekļa vietne


Šajā Canon tīmekļa vietnē var iegūt informāciju par noteiktiem Canon produktiem un pakalpojumiem, kā arī iesniegt jautājumus Canon, lai saņemtu papildinformāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Canon tīmekļa vietne ir Eiropas līmeņa tīmekļa vietne un piedāvātie produkti vai pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties. Lai iegūtu sīkāku informāciju par pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem, lūdzu, izmantojiet saites uz valstu tīmekļu vietnēm.

3. Informācija par sīkfailiem


Lasiet par mūsu sīkfailu politiku.

4. Lietošana


Jūs apņematies neievietot tīmekļa vietnē un, izmantojot to, nenosūtīt tādus materiālus, kas pamatoti ir vai var tikt uzskatīti par: i) apkaunojošiem, apmelojošiem, neķītriem, apvainojošiem, aizskarošiem, rasu naidu izraisošiem, diskriminējošiem vai pazemojošiem; ii) konfidenciāla, privāta vai profesionāla noslēpuma saistību pārkāpumu; iii) jebkuras trešās personas īpašumtiesību vai tādu īpašumtiesību pārkāpumu, kuru lietošanai nav iegūtas visas nepieciešamās atļaujas un/vai apstiprinājumi; iv) jebkura cita likuma pārkāpumu.

Turklāt, izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat nepārsūtīt vai nenosūtīt nekādus materiālus, kurus pamatoti var uzskatīt par tādiem, kas veido vai atbalsta rīcību, kura uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, ir pamats civilprasību izvirzīšanai, citādi neatbilst kādas valsts vai citas kompetentas struktūras tiesību aktiem vai pārkāpj kādas trešās personas jebkurā pasaules vietā īstenojamas tiesības.

Canon patur tiesības izņemt no tīmekļa vietnes jebkurus materiālus, ja rodas pamatotas aizdomas, ka šie materiāli ir aizliegti saskaņā ar 3. sadaļas noteikumiem vai ir citādi neatbilstoši. Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs atzīstat, ka Canon nav kontroles pār citu lietotāju tīmekļa vietnē iekļauto saturu un Canon neuzrauga tīmekļa vietnes satura pareizību, piemērotību vai atbilstību šajos Noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem principiem.

Jūs nedrīkstat pievienot Canon tīmekļa vietnei saiti uz citām tīmekļa vietnēm, kurās ir nepieklājīgs vai nepiemērot saturs, un, ja Canon pēc saviem ieskatiem pieprasa, jums nekavējoties ir jānoņem jebkura saite.

Visi materiāli (tostarp, bet ne tikai, teksts, mūzika, skaņa, fotogrāfijas, grafika, attēli, videomateriāli, datu kompilācijas, lejupielādētie digitālie materiāli un programmatūra), kas iekļauti tīmekļa vietnē (“Materiāli”) ir Canon un tā piegādātāju īpašums, un tos aizsargā Eiropas, Japānas un starptautiski autortiesību likumi.

Canon atļauj jums skatīt un lejupielādēt Materiālus tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka jūs nepārveidosit Materiālus un nekādā veidā no tiem neveidosit atvasinātus darbus, neatveidosit un neizvietosit tos publiskai apskatei, neizrādīsit, neizplatīsit vai citādi neizmantosit tos jebkādā publiskā vai komerciālā nolūkā. Ir aizliegta jebkāda Materiālu izmantošana citā tīmekļa vietnē vai datortīklu vidē jebkurā nolūkā.

Ja Materiālus vēlaties izmantot citam nolūkam, kas šeit nav minēts, iepriekš ir jāiegūst šo Materiālu attiecīgo īpašumtiesību turētāju vai licenču devēju, t.i., Canon, tā piegādātāju vai citu personu, atļauja.

Jūs piekrītat atlīdzināt Canon un tā meitasuzņēmumiem jebkuras pretenzijas, prasības, zaudējumu vai kaitējumu, kas tiem radušies 3. sadaļas noteikumu pārkāpumu rezultātā.

5. Atruna


Canon ar šo izslēdz jebkurus nosacījumus, garantijas, apliecinājumus vai citus noteikumus attiecībā uz jebkura ar Canon tīmekļa vietni saistīta pakalpojuma piegādi, nodomātu piegādi, nespēju veikt piegādi, piegādes kavēšanos vai Canon tīmekļa vietnes precizitāti, pilnīgumu vai atjaunināšanu, kas, izņemot 4. sadaļā minētajos gadījumos, varētu būt spēkā starp Canon un jums vai varētu būt citādi iekļauta vai ietverta šajos Noteikumos un nosacījumos vai jebkurā papildnolīgumā ar likumdošanas aktu, vispārīgām tiesībām vai citādi. Jūs saprotat un piekrītat, ka, izmantojot Canon tīmekļa vietni, pats uzņematies risku un Canon negarantē Canon tīmekļa vietnes atbilstību jūsu prasībām vai Canon tīmekļa vietnes drošu darbību bez pārtraukumiem un kļūdām. Jebkurš Canon tīmekļa vietnē vai saistībā ar to pieejamais Canon piedāvātais saturs vai pakalpojums tiek nodrošināts tāds, KĀDS TAS IR, vai tāds, KĀDS PIEEJAMS, un Canon nepauž ne izteiktu, ne ietvertu apgalvojumu vai apstiprinājumu par Canon tīmekļa vietni attiecībā uz Canon tīmekļa vietnē iekļauto vai saistībā ar to pieejamo saturu vai pakalpojumu. Canon saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem veikt grozījumus Canon tīmekļa vietnē piedāvātajā saturā vai pakalpojumos vai izņemt tos.

6. Saistības


Canon, jebkura trešā persona (neatkarīgi no tā, vai šī persona ir iesaistīta Canon tīmekļa vietnes veidošanā, radīšanā, uzturēšanā vai piegādē), jebkurš Canon grupas uzņēmums, uzņēmuma amatpersonas, direktori, darbinieki, akcionāri vai jebkurš to pārstāvis izslēdz jebkādas saistības un atbildību par jebkura veida jums vai trešajai personai radītu zaudējumu, kaitējuma summu vai veidu, tostarp bez ierobežojuma jebkuru tiešu, netiešu, soda vai izrietošu zaudējumu vai kaitējumu, jebkuru ieņēmumu, peļņas, uzņēmuma reputācijas, datu, līgumu, naudas izlietojuma zaudējumu, zaudējumu vai kaitējumu, kas jebkurā veidā izriet no uzņēmējdarbības pārtraukuma vai ir saistīts ar to, likumā noteiktu kaitējumu (tostarp bez ierobežojuma noziedzīgas nolaidības rezultātā radītu), līgumā noteiktu atlīdzinājumu vai jebkurā veidā saistībā ar šo Canon tīmekļa vietni, tās lietošanu, nespēju to lietot vai ar Canon tīmekļa vietnes un jebkuru ar to saistītu tīmekļa vietņu vai tajās izvietoto materiālu lietošanas rezultātu saistītu zaudējumu, tostarp, bet ne tikai, saistītu ar tādu vīrusu radītu zaudējumu vai kaitējumu, kas var inficēt jūsu datoraprīkojumu, programmatūru, datus vai citu īpašumu šīs Canon tīmekļa vietnes piekļuves, lietošanas vai pārlūkošanas rezultātā vai lejupielādējot jebkuru materiālu no šīs Canon tīmekļa vietnes vai jebkurām ar Canon tīmekļa vietni saistītām tīmekļa vietnēm. Tas neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

Nekas no šajos Noteikumos un nosacījumos minētā neizslēdz un neierobežo Canon atbildību par: i) tā nolaidības rezultātā izraisītu personas nāvi vai traumu; ii) krāpniecību; iii) jebkuru atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

7. Privātuma politika


Ja izvēlaties reģistrēties jebkurā šīs Canon tīmekļa vietnes daļā, jūs piekrītat iesniegt Canon precīzus datus saskaņā ar reģistrācijas veidlapā norādītajām prasībām. Sīkāku informāciju par jūsu personisko datu lietošanu un pārsūtīšanu skatiet šajā PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

Privātuma politika

Uzņēmums Canon, kas 7. punkta ietvaros ietver arī Canon Europe Ltd., izmantos informāciju, kas sniegta veidlapā vai citādi Canon tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus, izmantojot Canon tīmekļa vietni.
Canon, Canon meitasuzņēmumi vai pārstāvji reizēm var izmantot šo informāciju tirgvedības nolūkos, kā arī lai informētu jūs par citiem produktiem vai pakalpojumiem, kuri jūs varētu interesēt. Reģistrācijas veidlapas attiecīgajā rūtiņā varat norādīt, vai vēlaties saņemt šādu informāciju. Ja informācija tiek nodrošināta e-pastā, varat anulēt tās abonēšanu, pieprasot noņemt sevi no abonentu saraksta. Jūsu personas informācija var tikt saistīta ar pārlūkprogrammas informāciju, citiem Canon meitasuzņēmumiem un trešām pusēm (piemēram, viesošanas pakalpojumu sniedzējiem) ar iepriekš norādīto nolūku, kā arī saistībā ar sīkdatņu politiku un grupu administrēšanas nolūkos. Tas var ietvert datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Daži no šiem saņēmējiem var atrasties valstīs, kurās nepiemēro ES dalībvalstīm līdzvērtīgus privātuma tiesību aktus, tomēr varat būt droši, ka ir ieviesti nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu jūsu informācijas konfidencialitāti un drošumu.
Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu. Jūsu personiskie dati tiek glabāti drošā datorā un manuālā kartotēkā, un ar tiem netiek veiktas nekādas citas darbības, kas nav minētas privātuma politikā. Serveris, kuru Canon izmanto šo datu glabāšanai, ir pieejams nozīmētām trešās puses aģentūrām, darbuzņēmējiem un/vai pilnvarotam Canon personālam tikai stingras Canon darbinieku (“Pilnvarotais personāls”) kontroles apstākļos. Šim serverim ir savienojums ar internetu, izmantojot ugunsmūri, tāpēc tas nav publiski pieejams.
Jūsu datorā tiks instalētas nelielas informācijas daļas — sīkdatnes, lai apkopotu statistisku informāciju, tostarp par navigācijas ceļiem, apmeklējumu skaitu, pastāvīgajiem klientiem un lapu apskates skaitu. Vienīgā personiskā informācija, kuru sīkdatne var ietvert, ir jūsu paša sniegtā informācija. Sīkdatnes nevar nolasīt datus jūsu cietajā diskā. Mēs izmantojam šis sīkdatnes, lai izvērtētu mūsu sniegtās informācijas derīgumu un redzētu, cik mūsu tīmekļa vietne ir draudzīga lietotājam. Canon nekopīgo no sīkdatnēm iegūto informāciju ar citiem uzņēmumiem, kas nav Canon grupā, kā arī nepārdod to trešajām pusēm. Ja nevēlaties izmantot sīkdatnes mūsu vietnē, varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai tā brīdinātu pirms sīkdatņu apstiprināšanas un tās noraidītu pēc pārlūka brīdinājuma par sīkdatņu klātbūtni. Turklāt varat noraidīt sīkdatnes, izslēdzot tās pārlūkprogrammā. Sīkdatnēm nav jābūt ieslēgtām, lai iespējotu jebkura Canon tīmekļa vietnes apgabala izmantošanu.
Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot, atjaunināt vai dzēst tos, piekļūstot attiecīgajai saitei uz jūsu profilu vai iesniedzot pieprasījumu: consumer.deletion@canon-europe.com.
Mēs saglabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu, vai atbilstoši tiesību aktos norādītajam laikam.
Canon laiku pa laikam var atjaunināt šo privātuma politiku. Šīs izmaiņas var ietekmēt jūsu personas datu lietošanu. Atjauninātā privātuma politika būs pieejama Canon tīmekļa vietnē, jums par to iepriekš nepaziņojot.

Detalizētu informāciju par mūsu patērētāju informācijas izmantošanu, lūdzu, skatiet dokumentā: Patērētāju datu privātuma politika.

Privātuma politika Canon tiešsaistes personālatlases sistēmā

8. Preču zīme


Jūs nekādā veidā nedrīkstat izvietot vai izmantot Canon vai Canon grupas preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējas rakstiskas Canon piekrišanas.

9. Canon Oy


Canon Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
Finland
Tel. +35810 544 20
Fax +35810 544 30

Business ID: 0114931-7

10. Piemērojamie tiesību akti


Šiem Noteikumiem un nosacījumiem ir piemērojami Somijas tiesību akti, un tie ir skaidrojami saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir izskatāmi vienīgi Somijas tiesu jurisdikcijā.

11. Autortiesības


Autortiesības © Canon Europa N.V. un Canon Europe Ltd 2002-2011. Visas tiesības paturētas. Bez Canon iepriekšējas rakstiskas piekrišanas stingri aizliegts kopēt, tālākizplatīt, pārpublicēt vai pārveidot jebkurus Canon tīmekļa vietnē vai turpmākā atbalstā iekļautos materiālus vai programmatūru.