Canon ir apņēmies līdz 2050. gadam panākt nulles līmeņa oglekļa emisiju

Canon_Carbon Emissions_Infographics
1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Ieguldījums nākotnē ar zemām oglekļa emisijām

Canon strādā, lai samazinātu CO2 emisijas visā uzņēmējdarbībā

Mēs visi piedzīvojam klimata pārmaiņu postošo ietekmi uz mūsu planētu, jo īpaši globālu dabas katastrofu skaita palielināšanos, ko izraisa ekstremāli laikapstākļi. Šis ir izšķirošs laiks, lai ikviens rīkotos.

Mūsu mērķis ir aizsargāt vidi, samazinot mūsu produktu ietekmi. Esam koncentrējuši uzmanību uz CO2 emisiju samazināšanu, aptverot dažādas jomas — no izejvielu un detaļu iepirkumiem un izmantošanas līdz uzņēmējdarbības aktivitātēm un loģistikai.

Ceļā uz nulles līmeņa oglekļa emisiju

Mēs esam apņēmušies līdz 2050. gadam panākt nulles līmeņa oglekļa emisiju.

“Nulles līmeņa oglekļa emisija” tiek panākta, kad oglekļa daudzums, ko izsviež atmosfērā, nav lielāks par to daudzumu, ko savāc.

Lai sasniegtu šo mērķi, mēs aktīvi samazinām siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas. Mēs kvantitatīvi novērtējam emisijas visā produkta dzīves ciklā, lai tās samazinātu katrā posmā.

Mūsu mērķis ir samazināt mūsu produktu dzīves cikla CO2 emisijas par 3% gadā uz vienu produktu. To nodrošinot, līdz 2030. gadam būs par aptuveni 50% mazāk emisiju nekā 2008. gadā.

Pašlaik mēs esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu šo mērķi, un laikā no 2008. līdz 2022. gadam esam reģistrējuši vidējo uzlabojumu 4,1% gadā. Kopējais samazinājums no 2008. gada ir 43%.

GREEN

Mūsu mērķu ārēja apstiprināšana

Kopš 2008. gada esam panākuši ievērojamu progresu, ejot uz šo mērķi un iesaistot citus mūsu uzņēmējdarbībā. Nekad neesam šaubījušies par savu apņemšanos. Mēs vienmēr regulāri pārskatām savus ilgtermiņa mērķus, lai pārbaudītu mūsu ieguldījumu atbilstību mūsu mērķim līdz 2050. gadam sniegt ieguldījumu sabiedrības veidošanā ar maziem oglekļa izmešiem, kā arī sasniegt nulles līmeņa oglekļa emisiju.

Nepietiek tikai ar to, ka skatāmies uz savām prognozēm un ieguldījumu, tāpēc nepieciešami mērķi, kas izstrādāti saskaņā ar jaunākajām klimata zinātnes atziņām un to, kas ir nepieciešams Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai. Tāpēc esam pieteikušies, lai saņemtu apstiprinājumu, izmantojot iniciatīvu SBTi (uz zinātni balstītu mērķu iniciatīvu).

Izpratne par rādītājiem, kas ietverti mūsu mērķos

Canon uzņēmējdarbībā izmanto gan intensitātes, gan absolūtos mērķus.

Mūsu intensitātes mērķis ir emisiju samazināšana, koncentrējoties uz mūsu produktu dzīves ciklu. Mēs izvirzījām mērķi līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas par 50% salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni visā produktu dzīves ciklā. Šeit mēs ietveram produktu dizainu, ražošanu, piegādi un lietošanu, ko veic klienti.

Absolūtajā mērķī tiek ņemtas vērā kopējās emisijas uzņēmumā, piemēram, mūsu birojos, mūsu darbinieku izmantotajos transportlīdzekļos, mūsu ražošanas ēku elektroapgādē un darbībā, kā arī piegādes ķēžu nodrošināšanā.

Lai varētu saņemt SBTi apstiprinājumu, mums ir jāiekļauj absolūtais mērķis, kur sākotnējais rādītājs ir ne agrāk kā 2015. gadā (ņem vērā kopējās organizācijas emisijas).

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam panākt absolūto 1. un 2. veida SEG emisiju samazinājumu par 42% un absolūto 3. veida SEG emisiju samazinājumu (1. un 11. kategorija) par 25%, saskaņā ar SBTi kritērijiem par pamatu ņemot 2022. gadu.

Mūsu emisiju samazināšanas pasākumi un vispārējie mērķi nav mainījušies, un mēs joprojām esam tikpat apņēmīgi kā vienmēr samazināt mūsu ietekmi uz vidi un līdz 2050. gadam sasniegt nulles līmeņa emisijas.

CDP

Ietverts CDP A sarakstā

Starptautiskā vides nozares bezpeļņas organizācija CDP 2014. gadā ir atzinusi mūsu vides iniciatīvas klimata pārmaiņu un ūdens drošības jomā. Mūsu uzņēmums ir ietverts CDP A sarakstā abās kategorijās.

CDP izvērtē pasaules lielāko uzņēmumu centienus risināt klimata pārmaiņu problēmu.

Pāriešana uz atjaunojamo enerģiju

82% elektroenerģijas Eiropā tiek iegūts no atjaunojamiem avotiem

Cik vien iespējams, mēs izmantojam atjaunojamo enerģiju darbībai Eiropā un turpinām palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, lai samazinātu CO2 emisijas.

2021. gadā 45% no mūsu kopējā nepieciešamā enerģijas daudzuma Eiropā tika iegūts no elektroenerģijas. Un 82% no tās tika iegūti no atjaunojamiem avotiem. Mūsu ražotne Poingā, Vācijā, izmanto tikai atjaunojamo enerģiju.

Mūsu jaunās EMEA galvenās mītnes un Apvienotās Karalistes un Īrijas galvenās mītnes ir ieguvušas lieliskus BREEAM* novērtējumus par energoefektīvo dizainu un atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Izmantojot jauno BMS sistēmu un PV paneļus uz jumta, ēkā tiek panākts gandrīz 50% enerģijas patēriņa samazinājums.

Mūsu ēka Venlo, Nīderlandē izmanto siltumsūkņa sistēmu, efektīvas karstā un aukstā ūdens uzglabāšanas sistēmas un LED apgaismojums, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Abās vietās mums ir arī saules paneļi un uzlādes punkti elektriskajiem transportlīdzekļiem.

Mūsu mērķis ir maksimāli izmantot atjaunojamo enerģiju kā efektīvu enerģijas avotu, virzoties uz nulles līmeņa CO2 emisijas sasniegšanu līdz 2050. gadam.

Sīkāka informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu globālajiem centieniem samazināt ietekmi uz vidi, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa lapas visā pasaulē: