Noteikumi un nosacījumi

3 gadu garantijas akcijas noteikumi un nosacījumi

Akcijas organizētājs

1. Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā “Canon”).

 

Piedāvājums  


2. Atsevišķiem tālāk uzskaitītiem Canon produktiem (“Akcijas produkti”) šis 3 gadu garantijas piedāvājums (“Garantijas piedāvājums”) ietver:

o divu gadu garantijas pagarinājumu piemērojamai viena gada Canon preču tirdzniecības garantijai — Eiropas garantiju sistēmai (" European Warranty System — EWS ") vai

o papildu pakalpojumus un divu gadu garantijas pagarinājumu piemērojamai EWS .

3. Izņemot gadījumus, kuros skaidri norādītas izmaiņas (garantijas pagarinājums un/vai papildu garantija), piemērojamie EWS noteikumi tiek piemēroti garantijas pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar Garantijas piedāvājumu. Ja pastāv pakalpojumu sniegšanas noteikumu atšķirības šajā Garantijas piedāvājumā un EWS, prevalē šī Garantijas piedāvājuma noteikumi.

Dalībnieki

4. Šis Garantijas piedāvājums ir pieejams tikai galalietotājiem (juridiskām vai fiziskām personām) ("Dalībnieki" vai "Dalībnieks"). Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā piedāvājumā un nedrīkst iesniegt pieteikumus savu pircēju vārdā.

5. Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

6. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus ("Noteikumi").

Piedāvājuma produkti

7. Atlasītie Canon produkti, kas ietilpst šajā Garantijas piedāvājumā ("Piedāvājuma produkti"), un piemērojamais Garantijas piedāvājums ir ietverti Piedāvājuma produktu sarakstā šo Noteikumu 1. pielikumā. Canon pievienos vai izņems produktus no Piedāvājuma produktu saraksta, tāpēc, lūdzu, skatiet Piedāvājuma lapu šeit un Noteikumu 1. Pielikumu, lai iegūtu jaunāko informāciju par šajā Garantijas piedāvājumā iekļautajiem produktiem.

 

 

1. PIELIKUMS

 

Piedāvājuma produktu saraksts

 

Produktu grupa Ierīce/Printeris Akcijas piedāvājums Akcijas garantijas pakalpojums
MAXIFY MB2150 Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
MB2155 Nodošana darbnīcā
MB2750 Nodošana darbnīcā
MB2755 Nodošana darbnīcā
GX6050 Nodošana darbnīcā
GX7050 Nodošana darbnīcā
MB5150 Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
MB5155 Nodošana darbnīcā
MB5450 Nodošana darbnīcā
MB5455 Nodošana darbnīcā
iB4150 Nodošana darbnīcā
i-SENSYS LBP223dw Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP226dw Nodošana darbnīcā
LBP228x Nodošana darbnīcā
LBP621Cw Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP623Cdw Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP663Cdw Nodošana darbnīcā
LBP664Cx Nodošana darbnīcā
MF443dw Nodošana darbnīcā
MF445dw Nodošana darbnīcā
MF446x Nodošana darbnīcā
MF449x Nodošana darbnīcā
MF542x Nodošana darbnīcā
MF543x Nodošana darbnīcā
MF641Cw Nodošana darbnīcā
MF643Cdw Nodošana darbnīcā
MF645Cx Nodošana darbnīcā
MF742Cdw Nodošana darbnīcā
MF744Cdw Nodošana darbnīcā
MF746Cx Nodošana darbnīcā
MF832Cdw Nodošana darbnīcā
imageFORMULA P-208II Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
P215II Nodošana darbnīcā
DR-F120 Nodošana darbnīcā
imageRUNNER iR C1225iF Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā


7. Visiem Piedāvājuma produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem, un to mazumtirgotāju piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē. Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, pārbaudiet šo informāciju pie mazumtirgotāja . Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai "pelēkā tirgus" produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā. Lai iegūtu papildu informāciju par paralēliem produktiem, noklikšķiniet šeit .

9. Pieteikumi no Dalībniekiem, kuri veic pirkšanu vairumā (vairāk kā 25 Piedāvājuma produkti uz vienu Dalībnieku), nevarēs piedalīties šajā Akcijā.

Piedāvājuma periods

 

10. Šis Garantijas piedāvājums šobrīd ir pastāvīgs. Piedāvājuma produkti ir jāreģistrē ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirkuma veikšanas, ko apstiprina derīgs pirkuma apliecinājums. Lai reģistrētu Piedāvājuma produktu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu saskaņā ar šajos Noteikumos sniegtajiem norādījumiem.

Piedāvājuma teritorijas

11. Piedāvājuma produktiem jābūt iegādātiem no mazumtirgotājiem, kas atrodas vai no interneta veikala ar domēna vai juridisko adresi jebkurā no zemāk uzskaitītajām teritorijām ("Piedāvājuma teritorijas"). Piedāvājuma produktiem arī jābūt reģistrētiem adresē, kas atrodas Piedāvājuma teritorijās.

Piedāvājuma teritorijas ir Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Somija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste.

Kā reģistrēt produktu un pieteikties Piedāvājuma garantijai

12. Lai pieteiktos Garantijas piedāvājumam, Dalībniekam pareizi jāaizpilda un tiešsaistē jāiesniedz pieprasījuma veidlapa Piedāvājuma produkta reģistrēšanai (tostarp norādot derīgu(s) produkta(-u) sērijas numuru(s)*) trīsdesmit dienu laikā pēc Piedāvājuma produkta pirkuma . Canon nepieņems pieteikumus, kas tiks saņemti vēlāk par 30 dienām pēc Piedāvājuma produkta pirkuma. Dalībniekiem būs nepieciešams skenēt, augšupielādēt un tiešsaistes pieprasījuma veidlapai pievienot derīgu pirkumu apliecinošu dokumentu (piemēram, kases čeku vai tiešsaistes pasūtījuma un maksājuma ar PVN apliecinājumu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes apstiprinājums netiek pieņemts kā derīgs pirkuma apliecinājums.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit .

13. Kad pieprasījums būs pārbaudīts, Dalībnieks e-pastā saņems apstiprinājumu, ka viņa pieprasījums ir pieņemts un Piedāvājuma produkts ir reģistrēts. Ja Dalībnieks nesaņem šādu apstiprinājumu e-pastā 8 darbadienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, tam jāsazinās ar pieprasījumu apstrādes palīdzības dienestu pa tālruni +44 (0) 207 660 0186. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā pieteikuma derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus.

14. Canon patur tiesības nepilnīgus, nepareizus vai nepamatotus pieteikumus uzskatīt par nederīgiem.

Atrunas

15. Ciktāl to atļauj likums, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no Dalībniekiem šīs akcijas laikā. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

16. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem Noteikumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu piedāvājuma izmantošanu. Canon lēmumi par šo piedāvājumu ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

17. Piedāvājuma produkti ir pieejami, kamēr tie ir noliktavā. Canon neuzņemas atbildību par mazumtirgotāju nespēju izpildīt Piedāvājuma produktu pasūtījumus Piedāvājuma periodā.

18. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šo Piedāvājumu jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr centīsies mazināt šādu darbību ietekmi uz Dalībniekiem, lai neradītu vilšanos.

Personas datu aizsardzība

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB ir Datu kontrolieris saistībā ar jebkuriem personas datiem, ko iesniedz Dalībnieki. Lai pārvaldītu šo Piedāvājumu, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti uzņēmumā Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrijā. Iesniegtie personas dati tiks turēti drošībā un var tikt pārsūtīti uz drošu serveri ārpus EEZ.

20. Uz personas datiem, kas iegūti no Dalībniekiem, attiecas Canon biznesa un Canon patērētāju konfidencialitātes politikas, kas pieejamas vietnē https://www.canon-europe.com/privacy-policy/

Kā pieteikties Garantijas piedāvājuma pakalpojumiem

21. Ja pieteikums būs apstiprināts un Dalībniekam būs jāsaņem papildu un/vai pagarinātās garantijas pakalpojumi, ko paredz šis Piedāvājums, Dalībniekam jāsazinās ar vietējo Canon atbalsta palīdzības centru šeit un jābūt gatavam izpildīt zemāk minēto:

a. sniegt pilnu ierīces/printera modeļa nosaukumu un sērijas numuru*;
b. apstiprināt datorā instalēto operētājsistēmu - ja nepieciešams;
c. apstiprināt Dalībnieka kontaktinformāciju, ierīces/printera atrašanās vietas adresi un e-pasta adresi;
d. sniegt preces pirkuma un aktivizētas Piedāvājuma garantijas apliecinājumu, kas apstiprinājuma e-pasta ziņojumā nosūtīts pēc tiešsaistes garantijas reģistrācijas;
e. sniegt skaidru bojājuma aprakstu un veikt diagnostikas pasākumus atbilstoši sniegtajām konsultācijām;
f. ievērot palīdzības centra sniegtos attiecīgos norādījumus, lai Dalībnieks varētu saņemt garantijas pakalpojumu.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit .

Tiesvedība un jurisdikcija

22. Ciktāl to atļauj likums, šo akciju, noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, un uz tiem attieksies Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīva jurisdikcija

23. Ja esat patērētājs, uz šo Piedāvājumu attieksies likumi jūsu mītnes valstī, un jums var būt tiesības ierosināt tiesvedību savā valodā un savā vietējā tiesā. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi neierobežo nekādas jūsu likumīgās tiesības.