Noteikumi un nosacījumi

3 gadu garantijas akcijas noteikumi un nosacījumi

Akcijas organizētājs

1. Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā “Canon”).


Piedāvājums

2. Atsevišķiem tālāk uzskaitītiem Canon produktiem (“Akcijas produkti”) šis 3 gadu garantijas piedāvājums (“Garantijas piedāvājums”) ietver:

o Viena gada garantijas pagarinājums piemērojamajai divu gadu Canon preču tirdzniecības garantijai — Eiropas garantiju sistēmai (“ European Warranty System — EWS ”).
o Papildu pakalpojumus un viena gada garantijas pagarinājumu piemērojamai EWS .
o PIXMA G sērijai tas ir viena gada pagarinājums piemērojamai divu gadu Canon tirdzniecības garantijai vai 30 000 lappusēm (atkarībā no tā, kurš sasniegts pirmais).
o PIXMA modeļiem G650 un G550 tas ir viena gada pagarinājums vai 10 000 lappuses (atkarībā no tā, kurš sasniegts pirmais).

3. Izņemot gadījumus, kuros skaidri norādītas izmaiņas (garantijas pagarinājums un/vai papildu garantija), piemērojamie EWS noteikumi tiek piemēroti garantijas pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar Garantijas piedāvājumu. Ja pastāv pakalpojumu sniegšanas noteikumu atšķirības šajā Garantijas piedāvājumā un EWS, prevalē šī Garantijas piedāvājuma noteikumi.


Dalībnieki

4. Šis Garantijas piedāvājums ir pieejams tikai galalietotājiem (juridiskām vai fiziskām personām) ("Dalībnieki" vai "Dalībnieks"). Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā piedāvājumā un nedrīkst iesniegt pieteikumus savu pircēju vārdā.

5. Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

6. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus ("Noteikumi").


Piedāvājuma produkti

7. Atlasītie Canon produkti, kas ietilpst šajā Garantijas piedāvājumā ("Piedāvājuma produkti"), un piemērojamais Garantijas piedāvājums ir ietverti Piedāvājuma produktu sarakstā šo Noteikumu 1. pielikumā. Canon pievienos vai izņems produktus no Piedāvājuma produktu saraksta, tāpēc, lūdzu, skatiet Piedāvājuma lapu šeit un Noteikumu 1. Pielikumu, lai iegūtu jaunāko informāciju par šajā Garantijas piedāvājumā iekļautajiem produktiem.


1. PIELIKUMS


Piedāvājuma produktu saraksts


Produktu grupa Ierīce/Printeris Akcijas piedāvājums Akcijas garantijas pakalpojums
PIXMA G550 Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
G650 Nodošana darbnīcā
G1520 Nodošana darbnīcā
G1530 Nodošana darbnīcā
G2520 Nodošana darbnīcā
G2560 Nodošana darbnīcā
G2570 Nodošana darbnīcā
G3501 Nodošana darbnīcā
G3510 Nodošana darbnīcā
G3520 Nodošana darbnīcā
G3560 Nodošana darbnīcā
G3570 Nodošana darbnīcā
G3571 Nodošana darbnīcā
G3572 Nodošana darbnīcā
G4510 Nodošana darbnīcā
G4511 Nodošana darbnīcā
G4570 Nodošana darbnīcā
GM2050 Nodošana darbnīcā
GM4050 Nodošana darbnīcā
G5050 Nodošana darbnīcā
G6050 Nodošana darbnīcā
G7050 Nodošana darbnīcā
MAXIFY MB2150 Papildu garantija un tās pagarinājums Nomaiņa uz vietas
MB2155 Nomaiņa uz vietas
MB2750 Nomaiņa uz vietas
MB2755 Nomaiņa uz vietas
GX1050 Nomaiņa uz vietas
GX2050 Nomaiņa uz vietas
GX3050 Nomaiņa uz vietas
GX4050 Nomaiņa uz vietas
GX5050 Nomaiņa uz vietas
GX5550 Nomaiņa uz vietas
GX6050 Nomaiņa uz vietas
GX6550 Nomaiņa uz vietas
GX7050 Nomaiņa uz vietas
iB4150 Garantijas pagarinājums Nomaiņa uz vietas
MB5150 Nomaiņa uz vietas
MB5155 Nomaiņa uz vietas
MB5450 Nomaiņa uz vietas
MB5455 Nomaiņa uz vietas
i-SENSYS LBP243dw Garantijas pagarinājums Remonts uz vietas
LBP246dw Remonts uz vietas
LBP631Cw Remonts uz vietas
LBP633Cdw Remonts uz vietas
LBP673Cdw Remonts uz vietas
LBP732Cdw Remonts uz vietas
MF453dw Remonts uz vietas
MF455dw Remonts uz vietas
MF461dw Remonts uz vietas
MF463dw Remonts uz vietas
MF465dw Remonts uz vietas
MF552dw Remonts uz vietas
MF553dw Remonts uz vietas
MF651Cw Remonts uz vietas
MF655Cdw Remonts uz vietas
MF657Cdw Remonts uz vietas
MF752Cdw Remonts uz vietas
MF754Cdw Remonts uz vietas
MF842Cdw Remonts uz vietas
imageFORMULA P-208II Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
P215II Nodošana darbnīcā
R10 Nodošana darbnīcā
R40 Nodošana darbnīcā
RS40 Nodošana darbnīcā
DR-F120 Nodošana darbnīcā


7. Visiem Piedāvājuma produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem, un to mazumtirgotāju piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē. Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, pārbaudiet šo informāciju pie mazumtirgotāja . Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai "pelēkā tirgus" produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā. Lai iegūtu papildu informāciju par paralēliem produktiem, noklikšķiniet šeit .

9. Pieteikumi no Dalībniekiem, kuri veic pirkšanu vairumā (vairāk kā 25 Piedāvājuma produkti uz vienu Dalībnieku), nevarēs piedalīties šajā Akcijā.


Piedāvājuma periods

10. Šis Garantijas piedāvājums šobrīd ir pastāvīgs. Piedāvājuma produkti ir jāreģistrē ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirkuma veikšanas, ko apstiprina derīgs pirkuma apliecinājums. Lai reģistrētu Piedāvājuma produktu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu saskaņā ar šajos Noteikumos sniegtajiem norādījumiem.


Piedāvājuma teritorijas

11.  Piedāvājuma produkti jāiegādājas no mazumtirgotājiem, kas atrodas kādā no tālāk minētajām teritorijām vai kuru interneta veikala domēns vai reģistrētā adrese ir kādā no šīm teritorijām (“Piedāvājuma teritorija”). Piedāvājuma produkti arī jāreģistrē adresē, kas ir piedāvājuma teritorijā.

Piedāvājuma teritorija ir: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija un Zviedrija.


Kā reģistrēt produktu un pieteikties Piedāvājuma garantijai

12. Lai pieteiktos Garantijas piedāvājumam, Dalībniekam pareizi jāaizpilda un tiešsaistē jāiesniedz pieprasījuma veidlapa Piedāvājuma produkta reģistrēšanai (tostarp norādot derīgu(s) produkta(-u) sērijas numuru(s)*) trīsdesmit dienu laikā pēc Piedāvājuma produkta pirkuma . Canon nepieņems pieteikumus, kas tiks saņemti vēlāk par 30 dienām pēc Piedāvājuma produkta pirkuma. Dalībniekiem būs nepieciešams skenēt, augšupielādēt un tiešsaistes pieprasījuma veidlapai pievienot derīgu pirkumu apliecinošu dokumentu (piemēram, kases čeku vai tiešsaistes pasūtījuma un maksājuma ar PVN apliecinājumu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes apstiprinājums netiek pieņemts kā derīgs pirkuma apliecinājums.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit .

13. Kad pieprasījums būs pārbaudīts, Dalībnieks e-pastā saņems apstiprinājumu, ka viņa pieprasījums ir pieņemts un Piedāvājuma produkts ir reģistrēts. Ja Dalībnieks nesaņem šādu apstiprinājumu e-pastā astoņu darbadienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, jāsazinās ar pieprasījumu apstrādes palīdzības dienestu pa tālruni +371 6616 3604. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā pieteikuma derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus.

14. Canon patur tiesības nepilnīgus, nepareizus vai nepamatotus pieteikumus uzskatīt par nederīgiem.


Atrunas

15. Ciktāl to atļauj likums, Canon nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no Dalībniekiem šīs akcijas laikā. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

16. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem Noteikumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai Dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu piedāvājuma izmantošanu. Canon lēmumi par šo Piedāvājumu ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

17. Piedāvājuma produkti ir pieejami, kamēr tie ir noliktavā. Canon neuzņemas atbildību par mazumtirgotāju nespēju izpildīt Piedāvājuma produktu pasūtījumus Piedāvājuma perioda laikā.

18. Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šo Piedāvājumu jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr centīsies mazināt šādu darbību ietekmi uz Dalībniekiem, lai neradītu vilšanos.


Personas datu aizsardzība

19.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB ir datu kontrolieris saistībā ar jebkuriem personas datiem, ko iesniedz dalībnieki. Lai pārvaldītu šo piedāvājumu, iesniegtie personas dati tiks apstrādāti uzņēmumā Benamic Unlimited Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Īrijā. Iesniegtie personas dati tiks turēti drošībā un var tikt pārsūtīti uz drošu serveri ārpus EEZ.

20.  Uz personas datiem, kas iegūti no Dalībniekiem, attiecas Canon biznesa un Canon patērētāju konfidencialitātes politikas, kas pieejamas šeit: privacy-policy/ .


Kā pieteikties Garantijas piedāvājuma pakalpojumiem

21. Ja pieteikums būs apstiprināts un Dalībniekam būs jāsaņem papildu un/vai pagarinātās garantijas pakalpojumi, ko paredz šis Piedāvājums, Dalībniekam jāsazinās ar vietējo Canon atbalsta palīdzības centru šeit un jābūt gatavam izpildīt zemāk minēto:

a. sniegt pilnu ierīces/printera modeļa nosaukumu un sērijas numuru*;
b. apstiprināt datorā instalēto operētājsistēmu - ja nepieciešams;
c. apstiprināt Dalībnieka kontaktinformāciju, ierīces/printera atrašanās vietas adresi un e-pasta adresi;
d. sniegt preces pirkuma un aktivizētas Piedāvājuma garantijas apliecinājumu, kas apstiprinājuma e-pasta ziņojumā nosūtīts pēc tiešsaistes garantijas reģistrācijas;
e. sniegt skaidru bojājuma aprakstu un veikt diagnostikas pasākumus atbilstoši norādījumiem;
f. ievērot palīdzības centra sniegtos attiecīgos norādījumus, lai Dalībnieks varētu saņemt garantijas pakalpojumu.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit .


Tiesvedība un jurisdikcija

22.  Ciktāl to atļauj tiesību akti, šo piedāvājumu, noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, un uz tiem attieksies Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīva jurisdikcija.

23. Ja esat patērētājs, uz šo Piedāvājumu attieksies likumi jūsu mītnes valstī, un jums var būt tiesības ierosināt tiesvedību savā valodā un savā vietējā tiesā. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi neierobežo nekādas jūsu likumīgās tiesības.