Noteikumi un nosacījumi

3 gadu garantijas akcijas noteikumi un nosacījumi

Akcija un akcijas organizētājs

1. Akcijas organizētājs ir Canon Europa N.V., kura juridiskā adrese ir Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā “Canon”).

2. Atsevišķiem tālāk uzskaitītiem Canon produktiem (“Akcijas produkti”) šī 3 gadu garantijas akcija (“Akcijas garantija”) ietver:

o divu gadu garantijas pagarinājumu piemērojamai viena gada Canon preču tirdzniecības garantijai — Eiropas garantiju sistēmai (“European Warranty System — EWS”) vai

o papildu pakalpojumus un divu gadu garantijas pagarinājumu piemērojamai EWS.

3. Izņemot gadījumus, kuros skaidri norādītas izmaiņas (garantijas pagarinājums un/vai papildu garantija), piemērojamie EWS noteikumi tiek piemēroti garantijas pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar Akcijas garantiju. Ja pastāv pakalpojumu sniegšanas noteikumu atšķirības šajā Akcijas garantijā un EWS, prevalē šie Akcijas garantijas noteikumi.

Akcijas periods

4.    Akcijas produkti jāiegādājas Akcijas teritorijā (norādīta tālāk) laikā no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. decembris. Produkta pirkuma datumam jābūt apstiprinātam ar derīgu pirkuma apliecinājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkti jāreģistrē 30 dienu laikā pēc pirkuma.

Akcijas teritorija

5.    Akcijas produkti ir jāiegādājas un jāreģistrē, norādot adresi vienā no tālāk minētajām akcijas teritorijām: Igaunijā, Latvijā, Lietuvā

Akcijas produkti

6.    Atsevišķi Canon produkti, kas atbilst šim Akcijas garantijas piedāvājumam (“Akcijas produkti), ir:

Produktu grupa Ierīce/Printeris  Akcijas piedāvājums  Akcijas garantijas pakalpojums
MAXIFY
MB2150
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
MB2155
Nodošana darbnīcā
MB2750 Nodošana darbnīcā
MB2755
Nodošana darbnīcā
MB5150
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
MB5155
Nodošana darbnīcā
MB5450
Nodošana darbnīcā
MB5455
Nodošana darbnīcā
iB4150
Nodošana darbnīcā
i-SENSYS
LBP212dw
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP214dw
Nodošana darbnīcā
LBP611Cn
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP613Cdw
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP621Cw
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP623Cdw
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
LBP653Cdw
Nodošana darbnīcā
LBP663Cdw
Nodošana darbnīcā
LBP664Cx
Nodošana darbnīcā
MF421dw
Nodošana darbnīcā
MF426dw
Nodošana darbnīcā
MF428x
Nodošana darbnīcā
MF429x
Nodošana darbnīcā
MF522x
Nodošana darbnīcā
MF525x
Nodošana darbnīcā
MF631Cn
Nodošana darbnīcā
MF633Cdw
Nodošana darbnīcā
MF635Cx
Nodošana darbnīcā
MF641Cw
Nodošana darbnīcā
MF643Cdw
Nodošana darbnīcā
MF645Cx
Nodošana darbnīcā
MF732Cdw
Nodošana darbnīcā
MF734Cdw
Nodošana darbnīcā
MF735Cx
Nodošana darbnīcā
MF742Cdw
Nodošana darbnīcā
MF744Cdw
Nodošana darbnīcā
MF746Cx
Nodošana darbnīcā
imageFORMULA
P-208II
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā
P215II
Nodošana darbnīcā
DR-F120
Nodošana darbnīcā
imageRUNNER
iR C1225iF
Garantijas pagarinājums Nodošana darbnīcā

Canon šajā akcijā var ietvert jaunus šajā punktā norādītus produktu modeļus, kad tie tiek izlaisti šīs akcijas laikā. No jauna pievienoto produktu akcijas beigu datums tiks saglabāts tāds, kāds noteikts šo Noteikumu un nosacījumu 4. punktā.

7. Akcijas produktiem jābūt jauniem un oriģināliem Canon produktiem, un to mazumtirgotāju piegādātājiem un izplatītājiem jābūt Canon grupas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē (EEZ). Lai nepiedzīvotu vilšanos, lūdzu, pārbaudiet šo informāciju pie mazumtirgotāja. Lietotu, atjaunotu, remontētu, viltotu produktu, kā arī tādu produktu, kas jebkādā veidā pārkāpj Canon grupas uzņēmumu intelektuālās īpašumtiesības (piemēram, ietverot paralēlus vai “pelēkā tirgus” produktus, bet neaprobežojoties ar tiem), pirkumi nekvalificējas dalībai šajā akcijā. Lai iegūtu papildu informāciju par paralēliem produktiem, noklikšķiniet šeit.

8.    Lai piedalītos šajā akcijā, akcijas produkti jāreģistrē 30 dienu laikā pēc pirkuma. Lai produktu reģistrētu, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

9.    Šis piedāvājums ir pieejams tikai gala lietotājiem. Pieteikumi, kurus iesniedz uzņēmumi vai personas, kas veikušas produktu iegādi vairumā (vairāk nekā 25 Akcijas produkti, kas iegādāti Akcijas laikā), nekvalificējas dalībai akcijā.

Izplatītāji un mazumtirgotāji nekvalificējas dalībai šajā akcijā un nedrīkst iesniegt pieteikumus savu pircēju vārdā.

10.    Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos Noteikumus un nosacījumus.

Kā reģistrēt produktu un pieteikties Akcijas garantijai

11.    Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Piedaloties šajā akcijā un reģistrējot produktu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja jums vēl nav 18 gadu un/vai nevēlaties ievērot šīs Akcijas noteikumus, lūdzu, neiesniedziet savu pieteikumu Akcijas garantijai.

12. Lai pieteiktos Akcijas garantijai, pareizi aizpildiet un tiešsaistē iesniedziet pieprasījuma veidlapu produkta reģistrēšanai (tostarp norādiet derīgu(-s) produkta(-u) sērijas numuru(-s)*) šeit trīsdesmit dienu laikā pēc produkta pirkuma. Canon nepieņems pieteikumus, kas tiks saņemti vēlāk par 30 dienām pēc produkta pirkuma. Dalībniekiem būs jāieskenē, jāaugšupielādē un tiešsaistes pieprasījuma veidlapai jāpievieno derīgs pirkumu apliecinošs dokuments (piemēram, kases čeks vai tiešsaistes pasūtījuma un maksājuma apliecinājums). Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes apstiprinājums netiek pieņemts kā derīgs pirkuma apliecinājums.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

13.    Kad pieprasījums būs pārbaudīts, Dalībnieks saņems apstiprinājumu e-pastā, ka viņa pieprasījums ir pieņemts un produkts ir reģistrēts. Ja nesaņemat e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu 8 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jums nav piekļuves datoram, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pieteikumu atbalsta dienestu, zvanot uz tālruņa numuru +371 6616 3604. Lūdzu, nodrošiniet apstiprinājuma e-pasta ziņojuma drošu glabāšanu, jo tas var tikt pieprasīts kā pieteikuma derīguma apliecinājums, ja vēlēsities saņemt garantijas pakalpojumus.

14.    Canon patur tiesības nepilnīgus, nepareizus vai nepamatotus pieteikumus uzskatīt par nederīgiem.

Atrunas

15.    Ciktāl to atļauj likums, Canon neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkāda veida traumām, ko guvis kāds no Dalībniekiem šīs akcijas ietvaros. Tomēr neviens no šiem noteikumiem neatceļ un neierobežo Canon atbildību par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, ko izraisījusi Canon darbinieku vai pārstāvju pierādīta nevērība.

16.    Canon patur tiesības pārbaudīt jebkuru pieteikumu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildinformāciju un pamatojuma dokumentus. Canon ir tiesības noraidīt pieteikumus un/vai Dalībniekus, ja rodas šaubas par jebkāda veida ļaunprātīgu akcijas izmantošanu. Canon lēmumi par šo akciju ir galīgi, un netiks veikta nekāda turpmāka sarakste.

17.    Akcijas produkti ir pieejami, kamēr tie ir noliktavā. Canon neuzņemas atbildību par mazumtirgotāju nespēju izpildīt Akcijas produktu pasūtījumus Akcijas perioda laikā.

18.    Canon patur tiesības atcelt, labot un/vai mainīt šīs akcijas noteikumus jebkurā brīdī bez jebkādām papildu saistībām, tomēr uzņēmums vienmēr centīsies mazināt šādu darbību ietekmi uz Dalībnieku, lai neradītu vilšanos.

Personas datu aizsardzība

19.    Canon Europa N.V. un Canon Europe Limited, kas reģistrēts Apvienotajā Karalistē ar reģistrācijas numuru 4093977 un kura juridiskā adrese ir: 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Apvienotā Karaliste, ir Datu apstrādātājs saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem saistībā ar jebkādiem Dalībnieku sniegtajiem personas datiem šīs akcijas ietvaros. Personas datu pārbaude un apstrāde, kuru veic Canon vai tā pilnvarota trešā puse, notiek stingrā saskaņā ar atbilstošajiem likumiem un noteikumiem, kas attiecas uz personas datiem. Personas datus Canon vai tā pilnvarotas trešās puses glabās un apstrādās ar nolūku nodrošināt šo Akciju un Akcijas garantijas pakalpojumus, ja vien nebūs cita vienošanās. Ja dalībnieki nevēlas, lai viņu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga vajadzībām vai lai Canon turpmāk sazinātos ar viņiem saistībā ar līdzīgām akcijām, viņiem NEVAJADZĒTU atzīmēt attiecīgo izvēles rūtiņu pieteikuma veidlapā.

Kā pieteikt Akcijas garantijas pakalpojumus

20. Ja jūsu pieteikums būs apstiprināts un jums būs jāsaņem papildu un/vai pagarinātās garantijas pakalpojumi, kas tiek piedāvāti šajā akcijā, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon atbalsta palīdzības centru un esat gatavs izpildīt tālāk minēto:

    a.    sniegt pilnu ierīces/printera modeļa nosaukumu un sērijas numuru*;
    b.    apstiprināt datorā instalēto operētājsistēmu (ja nepieciešams);
    c.    apstiprināt savu kontaktinformāciju, ierīces/printera atrašanās vietas adresi un savu e-pasta adresi;
    d.    sniegt preces pirkuma un aktivizētas akcijas garantijas apliecinājumu, kas apstiprinājuma e-pasta ziņojumā nosūtīts pēc tiešsaistes garantijas reģistrācijas;
    e.    sniegt skaidru bojājuma aprakstu un veikt diagnostikas pasākumus atbilstoši sniegtajām konsultācijām;
    f.    ievērot palīdzības centra sniegtos attiecīgos norādījumus, lai varētu saņemt garantijas pakalpojumu.

* Lai uzzinātu, kur atrast sērijas numuru, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Tiesvedība un jurisdikcija

21.    Šeit ietvertie noteikumi neierobežo nekādas jūsu kā patērētāja tiesības.

22.    Ciktāl to atļauj likums, šo akciju, noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, un uz tiem attieksies Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīva jurisdikcija.

23.    Jums kā patērētājam ir tiesības ierosināt tiesvedības procesus savā valodā un vietējās tiesās. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo nekādas likumīgās tiesības, kas var būt piemērojamas.