GI sērijas kasetnes — materiālu drošības datu lapas

Lejupielādējiet materiālu drošības datu lapu (Material Safety Data Sheet — MSDS)

Lūdzu, tālāk atlasiet savu GI sērijas kasetni, lai lejupielādētu sava produkta materiālu drošības datu lapu.


Uzņēmumā Canon mēs nepārtraukti uzraugām izmaiņas tiesību aktos par ķīmiskajām vielām un veicam pasākumus, lai uzlabotu efektivitāti un samazinātu ietekmi uz vidi. Ja rodas kādas neatbilstības starp produktu iepakojumu un drošības datu lapām, kas norādītas tālāk, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: sustainability@canon-europe.com