Hero
alt text goes here

TERMS
&
CONDITIONS

Reklāma – The Missed Shots Konkursa noteikumi un nosacījumi

The Missed Shots konkurentsi organizē Canon Oy, kas ietilpst Canon Nordic grupā (“CanonNordic”)

1. Kā piedalīties

Katrs fotogrāfs pazīst sajūtu, ko rada garām palaists kadrs. Canon Nordic no jauna rada garām palaistos kadrus, un mēs vēlamies, lai jūs dalītos ar savējiem. Doma ir iesaistīt daudz cilvēku, kuri pastāstīs par saviem garām palaistajiem kadriem platformā Instagram.

Varat piedalīties, augšupielādējot savu stāstu ar garām palaisto kadru Instagram un atzīmējot @canonnordic vai atbildot uz jautājumiem @canonnordic stāstā. Konkurence laikā Canon savos stāstos publicēs labākos garām palaistos kadrus un konkurence beigās izvēlēsies 5 uzvarētājus. Ja būsiet veiksmīgais uzvarētājs, jūs saņemsiet tiešu ziņojumu 20. DECEMBRĪ.

Katrs uzvarētājs varēs izvēlēties vienu objektīvu pēc savas izvēles līdz 1500 € (ar PVN) vērtībā atbilstoši objektīvu cenām https://store.canon.fi veikalos.

2. Kas ir jāzina par akciju?

Kas drīkst piedalīties?

Ar stāstiem par garām palaistajiem kadriem drīkst piedalīties tikai 18 gadus veci (no 2020. gada 20. novembra) Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji.

Lai varētu piedalīties, jums būs nepieciešams derīgs personīgais Instagram konts ar atvērtu profilu, lai Nordic Canon varētu redzēt jūsu ieguldījumu un izvietotos materiālus. Canon (sponsora) un Instagram darbinieki, vadītāji, aģenti un citi pārstāvji nedrīkst piedalīties.

Kas ir #Themissedshot?

Tas ir tas kadrs, kas varētu pavēstīt svarīgu stāstu, taču jūs to palaidāt garām. Un jūs joprojām uzskatāt, ka tam jāierauga dienasgaisma — pat tad, ja to nav iemūžinājusi kamera.

Stāsta prasības

Instagram stāstiem jāatbilst šādām prasībām:

  • Stāstam jābūt dalībnieka oriģināldarbam, nepārkāpjot autortiesības, prečzīmju tiesības, privātuma tiesības, publikāciju vai cita intelektuālā īpašuma vai citas jebkuras personas vai organizācijas tiesības. Ja izmantojat mūziku, jums jābūt pilnām tiesībām izmantot šo mūziku tiešsaistē.
  • Stāstam jābūt patiesam, un dalībniekam tas jāpieredz.

Iesniedzot stāstu, dalībnieks ar šo dod atļauju publicēt stāstu jebkādā formātā saistībā ar Canon, tostarp sociālajos medijos, sabiedrisko attiecību, izstāžu materiālos un tīmekļa īpašumos, kas pieder Canon. Tāpat dalībnieks (-ce) apstiprina, ka Canon šajā ierakstā publicēs viņa (-as) vārdu un uzvārdu, atzīstot dalībnieka morālās tiesības tikt pieminētam kā autoram.

lesniedzot attēlu vai video, dalībnieks garantē un nodrošina, ka viņš/viņa un jebkādas personas, kas parādās vai ir identificējamas attēlā/video, piekrīt attēla/video iesniegšanai un izmantošanai konkurence ietvaros un atļaujai izmantot to saskaņā ar šiem Oficiālajiem noteikumiem.

3. The Missed Shots konkursa uzvarētājs

2020. gada 20. decembrī Canon paziņos uzvarētājus Instagram kontā @canonnordic. Uzvarēs 5 labākie stāsti platformā Instagram, kuros būs pieminēts @canonnordic, vai atbildes uz @canonnordic jautājumu stāstu, ar kurām tiks pavēstīts brīnišķīgākais, tumšākais, iedvesmojošākais, noslēpumainākais, spilgtākais, jautrākais un aizkustinošākais gadījums. Stāsti tiks izvērtēti, un uzvarējušos stāstus izvēlēsies Canon Nordic nozīmētā komanda. Pēc konkursa beigām Canon Nordic sazināsies ar uzvarētāju, nosūtot privātu ziņojumu Instagram.

Balva:

  • Viens objektīvs pēc jūsu izvēles līdz 1500 € ieskaitot PVN vērtībā

Dalība garām palaistā kadra akcijā sāksies 2020. gada 23. novembrī un beigsies 2020, gada 19. decembrī. Ja jūs uzvarēsiet, jums viena mēneša laikā jāatbild uz tiešo ziņojumu, kas tiks nosūtīts uz jūsu Instagram kontu. Ja nespēsiet iekļauties šajā termiņā, zaudēsiet balvas saņemšanas tiesības. Balva tiks nosūtīta uz jūsu adresi pēc tam, kad būsiet norādījis Canon, kuru objektīvu vēlaties saņemt. Uzvarētājs nomaksā jebkurus ar balvu saistītus nodokļus.

LAI PIEDALĪTOS VAI UZVARĒTU, NAV JĀVEIC NEKĀDI PIRKUMI VAI MAKSĀJUMI. VEIKTI PIRKUMI NEPALIELINĀS JŪSU IESPĒJAS UZVARĒT.

4. Atļauja materiālu izmantošanai

Iesniedzot stāstu, dalībnieks sniedz @canonnordic (Canon Svenska AB, Canon Danmark A/S, Canon Oy, Canon Norge AS), to reklāmas un veicināšanas aģentūrām un to attiecīgajiem aģentiem, darbiniekiem un vadītājiem vienkāršu, nepārtrauktu, nododamu, pilnīgi samaksātu atļauju bez autoratlīdzības izmantot, pārveidot, publicēt darbu, veidot tā atvasinājumus, izvietot viņa/viņas pilnu vai daļēju fotoattēlu visā pasaulē, iekļaut šo video citos darbos jebkādā formā, medijā vai tehnoloģijā, kas zināmi tagad vai tiks izstrādāti vēlāk, tostarp veicināšanas vai mārketinga nolūkos.

Canon Nordic patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārveidot, rediģēt vai noņemt jebkuru fotoattēlu vai stāstu vai pieprasīt dalībniekam pārveidot vai rediģēt jebkuru fotoattēlu vai stāstu, ja saistībā ar fotoattēlu vai stāstu tiek saņemta sūdzība vai ja fotoattēls vai stāsts var tikt potenciāli uztverts kā apdraudējums, apmelojums, kūdīšana pret etnisko grupu vai potenciāli uztverts kā amorāls, neētisks vai tāds, kas pārkāpj Canon vērtības, vai jebkura cita iemesla dēļ, kas, pēc Canon saprātīga sprieduma, var potenciāli radīt zaudējumus vai kaitēt Canon zīmolam vai tā reputācijai. Canon Nordic patur visas tiesības izvirzīt likumīgas prasības attiecībā uz šajos noteikumos minēto.

5. PERSONAS DATI

5.1. Datu pārzinis attiecībā uz visiem mums iesniegtajiem personas datiem būs

Canon Europa N.V.

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 33166721

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nīderlande

Canon datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese saziņai: DataProtectionOfficer@canon-europe.com.

5.2. Personas datus drīkst pārsūtīt un tos drīkst apstrādāt administrēšanas nolūkā šo konkursu datu pārziņa aģenti vai saistītie grupas uzņēmumi. Canon Nordic apstrādās personas datus, tostarp Instagram lietotājvārdu un publicēto vai saņemto stāstu, kas nepieciešami konkursa “Garām palaistie kadri” uzvarētāja noskaidrošanai. Personas datu apstrādes juridisks pamats būs dalībnieka piekrišana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, kas nozīmēs jūsu dalības konkursā atsaukšanu.

5.3. Ja nevēlaties, lai jūsu kontaktinformāciju izmantotu mārketinga nolūkos vai Canon turpmāk sazinātos ar jums par līdzīgiem veicināšanas pasākumiem, aizpildot anketu, NEATZĪMĒJIET attiecīgo izvēles lodziņu.

5.4. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam jūsu datus, ja izvēlaties saņemt mārketinga informāciju, skatiet mūsu Patērētāju privātuma politiku — http://www.canon.co.uk/privacy-policy/. Visus ar datu aizsardzību saistītos jautājumus un pieprasījumu var adresēt Canon datu aizsardzības speciālistam, rakstot uz e-pasta adresi DataProtectionOfficer@canon-europe.com

5.5. Sniegtie personas dati tiek glabāti droši, un tie var tikt nosūtīti uz drošu serveri ārpus EEZ.

6. TIESĪBAS UN JURISDIKCIJA

Šos noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem, regulē un izskaidro saskaņā ar imperatīvajiem patērētāju aizsardzības tiesību aktiem un, iespējams, citiem piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī jūsu dzīvesvietas valsts tiesā jūsu vietējā valodā. Ja jums ir jebkādi jautājumi, vietējais klientu konsultants var sniegt konsultācijas par jūsu tiesībām.

Šie noteikumi un nosacījumi neietekmē dalībnieka kā patērētāja tiesības, kas noteiktas tiesību aktos.

7. Kontaktinformācija

Canon Svenska AB                  Tel:      +46 (0)8 744 85 00

Canon Norge AS                      Tel:      +47 22 62 92 00

Canon Oy                                Tel:      +358 10 544 20

Canon Danmark A/S                Tel:      +45 7015 5005

Canon Estonia, Latvia, Lithuania         Tel:      +358 10 544 20

8. Instagram un Facebook

Šo konkursu nesponsorē, neiesaka vai nepārvalda Instagram vai Facebook. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par saviem ierakstiem sociālajos medijos, un atsauce uz Canon konkursu “Garām palaistie kadri” neatbrīvo dalībnieku no šādas atbildības; nedz Canon, nedz Instagram, nedz Facebook neuzņemas atbildību par ierakstiem, kurus dalībnieks ir veicis šī konkursa ietvaros.