CANON UZŅĒMUMA ID LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistošs līgums starp Canon Europa N.V. (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 33166721; PVN reģistrācijas numurs: NL005916343B01, saziņas adrese: www.canon-europe.com) (“Canon”) un uzņēmumu, kas reģistrējis Uzņēmuma ID kontu (“Uzņēmums”, “jūs”, “jums” vai “jūsu”), un tās organizācijas Uzņēmuma kontu, kas pārvalda “Uzņēmuma ID” lietošanu, kas šeit noteikta 1. punktā.

Canon patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Noteikumus. Kad Noteikumi tiek mainīti, Canon publicē Noteikumus sava portāla vietnē un paziņo jums par šādām izmaiņām. Ja nepiekrītat izmainītajiem Noteikumiem, varat dzēst savu Uzņēmuma ID kontu.

1. Uzņēmuma ID definīcija

“Uzņēmuma ID” ir jūsu konts, kas sniedz iespēju izmantot dažādas Canon vietnes, lietojumprogrammas, platformas un pakalpojumus (“Pakalpojumi”). Pakalpojumiem var būt savi lietošanas noteikumi, kuriem jāpiekrīt atsevišķi.

2. Uzņēmuma konts

2.1. Izveidojot Uzņēmuma ID kontu, jūs apliecināt, ka i) personai, kas rīkojas Uzņēmuma vārdā, ir pilnvaras izveidot Uzņēmuma kontu Uzņēmumam; ii) tas tiek saistīts ar Uzņēmumu; iii) Uzņēmumam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai noslēgtu Līgumu, pildītu savus pienākumus saskaņā ar to un piešķirtu tiesības un pilnvaras; un iv) Uzņēmums ir Atbilstīgs tiesību subjekts. “Atbilstīgi tiesību subjekti” ietver visu veidu uzņēmumus (piemēram, korporācijas, uzņēmējsabiedrības, individuālus komersantus un kooperatīvus), visu veidu valsts iestādes (centrālas, vietējas un kvazivalstiskas iestādes, valsts iestādes, piemēram, valsts skolas un slimnīcas) un visu veidu nevalstiskās organizācijas. Personai, kas veido kontu Uzņēmuma vārdā, tiks piešķirta Superlietotāja loma.

2.2. Uzņēmuma konts tiks izveidots jūsu organizācijai. Jūs varat pilnvarot citas personas, lai tās izveidotu ar jūsu Uzņēmuma kontu saistītu Lietotāja kontu. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu Uzņēmuma kontā un saistītajos Lietotāju kontos, un jums jānodrošina, ka jūsu Lietotāji ievēro Pieņemamas lietošanas politiku un šī Līguma noteikumus. Jūs esat atbildīgs par to paroļu drošības uzturēšanu, kas saistītas ar jūsu Uzņēmuma kontu un Lietotāju kontiem; ja uzskatāt, ka nepilnvarota persona ir piekļuvusi jūsu parolei, Uzņēmuma ID kontam vai saistītam Lietotāja kontam, jums ar mums nekavējoties jāsazinās un jānomaina ietekmētās paroles.

2.3. Reģistrācijas laikā jums jānorāda aktuāla informācija, kas saistīta ar attiecīgo uzņēmumu, tostarp jūsu vārds, uzvārds, amats/loma, uzņēmums/organizācija un darbinieka e-pasta adrese — visai šai informācijai ir jābūt precīzai, patiesai un aktuālai. Mēs pārbaudīsim jūsu reģistrācijas informāciju un izsniegsim jums paroli. Mēs paturam tiesības jums liegt izveidot kontu jebkādu iemeslu dēļ.

2.4. Canon sagaida, ka ievadīsiet precīzu, aktuālu un pilnīgu pieprasīto informāciju, tostarp jūsu e-pasta adresi un paroli. Jūs nedrīkstat izmantot e-pasta adresi, kuru neesat pilnvarots lietot un kas nav pieejama, lai Canon darbinieki ar jums sazinātos. Canon nav atbildīgs par kaitējumu vai zaudējumiem, kas varētu rasties gadījumā, ja ievadāt nepareizu informāciju vai aizmirstat to atjaunināt.

2.5. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savas paroles konfidencialiātes uzturēšanu. Neatkarīgi no visa pārējā šeit minētā, mēs paturam tiesības izvirzīt jebkādas pretenzijas pret jums un jebkuru jūsu konta lietotāju. Jūsu konts ir derīgs tikmēr, kamēr strādājat sākotnējā reģistrācijas pieteikumā norādītajā organizācijā. Jums ir aizliegts piekļūt jūsu kontam uzreiz pēc darba attiecību izbeigšanas šajā organizācijā.

2.6. Jums mums jāziņo, tiklīdz iespējams: i) ja jums ir piešķirta piekļuve informācijai, kurai, jūsuprāt, saprātīgi rīkojoties, jums nevajadzētu būt piekļuvei saistībā ar jūsu amatu/lomu/uzņēmumu/organizāciju; un/vai ii) ja uzzināt, ka kādai personai jūsu uzņēmumā/organizācijā ir piešķirta piekļuve informācijai, kurai, jūsuprāt, saprātīgi rīkojoties, viņai nevajadzētu būt piekļuvei saistībā ar viņas amatu/lomu.

3. Lomas un atļaujas

3.1. Superlietotāja atļaujas ietver (visas nav uzskaitītas) Uzņēmuma konta informācijas pārvaldīšanu, Lietotāju kontu paroļu izveidošanu/lietotāju uzaicināšanu/atspējošanu/pieprasīšanu, pieprasījumu apstiprināšanu/noraidīšanu un Tiesību izmantošanu, cenu pieprasījuma apstiprināšanu/noraidīšanu, abonementu pārvaldīšanu un piekļūšanu pakalpojumiem, kā arī citas darbības.

3.2. Piekļuve Pakalpojumiem/Piedāvājumiem tiek piešķirta uzņēmumam kopumā, nevis īpašiem lietotājiem, un tā tiek automātiski piemērota superlietotājiem.

3.3. Superlietotājs var lietotājiem piešķirt/noņemt piekļuvi pakalpojumiem. Piekļuve var būt tāda pati kā Uzņēmumam vai mazāka, bet nekad lielāka.

Lietotāja atļaujas ietver (visas nav uzskaitītas) Uzņēmuma konta informācijas skatīšanu, pieprasījumu izveidošanu, tiesību izmantošanas pieprasīšanu.

4. Uzņēmuma informācija

Mēs pieprasām jums sniegt informāciju par jūsu organizāciju, lai mēs varētu pārbaudīt Uzņēmuma statusu, informāciju par jums un lietotājiem, lai piekļūtu Uzņēmuma kontam un to lietotu. Jūs nodrošināt, ka visa jūsu sniegtā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. Mēs varam izmantot un kopīgot jūsu sniegto informāciju (piemēram, jūsu organizācijas nosaukumu, adreses, PVN maksātāja numuru) ar citām personām jūsu organizācijā un trešajām pusēm, lai apstiprinātu šādas informācijas precizitāti un jūsu tiesības izmantot Uzņēmuma kontu vai noteiktus pakalpojumus (piemēram, lai apstiprinātu, ka jums ir derīga licence, sertifikāts vai pilnvaras, ja nepieciešams).

5. Maksājumu noteikumi un kredītlimits

Kad jūsu uzņēmumam tiek veidots Uzņēmuma konts, varat izvēlēties vēlamo maksājuma veidu. Ja vēlāk vēlēsieties to mainīt, jums būs jāsazinās ar Canon atbalsta dienestu pa e-pastu https://www.canon-europe.com/contact_us/

Kad jūsu uzņēmumam ir apstiprināts Uzņēmuma konts, var tikt iestatīts kredītlimits, par ko jūs tiksiet attiecīgi informēts. Kredītlimits var tikt mainīts jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma.

6. Personas dati

Canon jūsu personas datus lietos saskaņā ar Canon Biznesa klientu konfidencialitātes politiku https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Canon konta darbības pārtraukšana

Canon jebkurā laikā var pārtraukt jūsu Uzņēmuma ID konta darbību bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

1) jūs neievērojat šos Noteikumus un/vai Pakalpojuma sniegšanas noteikumus;

2) ir tiesas, valsts aģentūras, kompetentas uzraudzības iestādes vai citas oficiālas iestādes pieprasījums saskaņā ar tiesību aktiem vai noteikumiem;

3) ir neparedzēta tehniska vai drošības problēma, kas izriet no Uzņēmuma ID un/vai Pakalpojuma vai saistīta ar tiem;

4) Canon darbinieki nevar ar jums sazināties pa reģistrēto e-pasta adresi; vai

5) Canon darbinieki jebkāda iemesla dēļ uzskata, ka jūsu Uzņēmuma ID un/vai Pakalpojuma lietošana ir neatbilstoša.

Konta darbības pārtraukšanas gadījumā jūs nevarēsiet lietot visus Uzņēmuma ID un/vai Pakalpojumus vai daļu no tiem. Canon neuzņemas atbildību pret jums vai kādu trešo pusi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas jums vai trešajai pusei varētu rasties šādas darbības pārtraukšanas un visu Uzņēmuma ID un/vai Pakalpojumu vai to daļas nepieejamības dēļ.

8. Jūsu veikta konta anulēšana

Jūs jebkurā laikā varat anulēt savu kontu saskaņā ar Canon izstrādāto procedūru.

9. Aizliegtās darbības

Jūs piekrītat, ka neizmantosiet Uzņēmuma ID, lai:

1) apstrādātu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, kaitīgs, ļaunprātīgs, neslavu ceļošs, apmelojošs, rupjš, vardarbīgs, neķītrs, vulgārs, aizskar citas personas privātumu, naidīgs, rasistiski vai ētiski aizskarošs vai citādi nosodāms;

2) iesaistītos jebkādās darbībās, ar kurām tiek pārkāpts kāds tiesību akts, noteikums, norādījums, regulējums, rīkojums, līgums vai sabiedriskā kārtība;

3) iesaistītos autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanā;

4) iesaistītos citas personas privātuma tiesību vai citu likumīgu vai morālu tiesību pārkāpšanā;

5) apstrādātu netiklus attēlus, bērnu pornogrāfiju, attēlus ar vardarbību pret bērniem vai citus līdzīgus attēlus;

6) apstrādātu informāciju, kas atbalsta karu, rasu diskrimināciju, reliģisku vajāšanu, cilvēku tirdzniecību, prostitūciju, vardarbību, brutalitāti vai narkotiku lietošanu;

7) izstrādātu, attīstītu vai ražotu masu iznīcināšanas ieročus vai iesaistītos terorismā vai citās militārās darbībās;

8) iesaistītos jebkādās darbībās, kas saistītas ar noziegumiem, piemēram, traucēšanu uzņēmējdarbībai vai krāpšanu;

9) vajātu, uzmāktos, draudētu vai kaitētu citai personai;

10) uzdotos par citu privātu vai juridisku personu vai sniegtu maldinošu informāciju par sevi, vai citādi nepatiesi norādītu savu saistību ar citu privātu vai juridisku personu;

11) apstrādātu vīrusus vai jebkādus citus datoru kodus, failus vai programmas, kas paredzētas, lai kaitētu, traucētu vai ierobežotu normālu Uzņēmuma ID darbību;

12) pārkāptu Uzņēmuma ID drošību, izmantojot uzlaušanu, paroļu ieguvi vai citus līdzekļus;

13) traucētu vai pārtrauktu Uzņēmuma ID vai jebkādu serveru vai tīklu, kas tiek izmantoti Uzņēmuma ID nodrošināšanai, darbību, vai jebkuru Uzņēmuma ID darbības nodrošināšanai izmantoto tīklu politikas, prasības vai noteikumus; vai

14) iesaistītos citās darbībās, ko Canon darbinieki uzskata par neatbilstošām.

10. Garantijas atruna

UZŅĒMUMA ID UN PROGRAMMATŪRA, KAS TIEK IZMANTOTA UZŅĒMUMA ID NODROŠINĀŠANĀ, TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR UN KĀDA IR PIEEJAMA. CANON NESNIEDZ NEKĀDĀ VEIDA APLIECINĀJUMU VAI GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA ID UN PROGRAMMATŪRAS, KAS TIEK IZMANTOTA UZŅĒMUMA ID NODROŠINĀŠANĀ, NODROŠINĀŠANU UN DARBĪBU. UZŅĒMUMA ID UN PROGRAMMATŪRAS, KAS TIEK IZMANTOTA UZŅĒMUMA ID NODROŠINĀŠANĀ, IZMANTOŠANA NOTIEK PĒC JŪSU IESKATIEM UN UZŅEMOTIES RISKU, UN JŪS ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR VISU KAITĒJUMU VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO UZŅĒMUMA ID UN PROGRAMMATŪRAS, KAS TIEK IZMANTOTA UZŅĒMUMA ID NODROŠINĀŠANĀ, LIETOŠANAS, UN CANON NAV ATBILDĪGS PAR TO.

MAKSIMĀLAJĀ APJOMĀ, KAS ATĻAUTS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS, CANON TIEŠI ATSAKĀS NO VISĀM JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, NETIEŠĀM TIRDZNIECĪBAS GARANTIJĀM, PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM LIETOJUMAM VAI MĒRĶIM, UZŅĒMUMA ID SADERĪBAS KONKRĒTAM LIETOJUMAM VAI MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NEPĀRKĀPŠANAS. CANON NESNIEDZ GARANTIJAS, KA 1) UZŅĒMUMA ID ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM; 2) UZŅĒMUMA ID LIETOŠANA BŪS BEZ PĀTRAUKUMIEM, LAICĪGA UN DROŠA; VAI 3) UZŅĒMUMA ID DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI. TURKLĀT CANON NESNIEDZ GARANTIJAS PAR UZŅĒMUMA ID IZMANTOŠANAS REZULTĀTU ATTIECĪBĀ UZ TĀ PRECIZITĀTI UN UZTICAMĪBU.

11. Atbildības ierobežojums

Jūs drīkstat izmantot Uzņēmuma ID tikai pēc tam, kad esat izpratis un piekritis, ka, lietojot Uzņēmuma ID, Uzņēmuma ID drošības ierobežojumu dēļ nevar garantēt Uzņēmuma ID drošību. Canon neuzņemas atbildību pret jums par šādu nedrošību vai ar to saistītām sekām.

CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, CANON NAV ATBILDĪGS PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, SODA VAI TIPISKIEM ZAUDĒJUMIEM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, PEĻŅAS, NEMATERIĀLU VĒRTĪBU, LIETOŠANAS DATU VAI LAIKA ZUDUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀTRAUKUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM PAT TAD, JA CANON KOMANDA IR SAŅĒMUSI IETEIKUMUS VAI VARĒTU BŪT ZINĀJUSI PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU, KAS RADIES NO UZŅĒMUMA ID VAI IR SAISTĪTS AR TO, IESKAITOT, BET NE TIKAI, JŪSU UZŅĒMUMA ID LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT VAI JŪSU UZŅĒMUMA ID LIETOŠANAS REZULTĀTĀ NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠĀDS KAITĒJUMS BALSTĀS UZ GARANTIJU, LĪGUMU, TIESĪBU PĀKĀPUMU, STATŪTIEM VAI CITU DOKTRĪNU.

12. Atrunas un atbildības ierobežojuma izņēmums

Dažas jurisdikcijas var nepieļaut noteiktu garantiju izslēgšanu vai atbildības ierobežošanu par noteiktiem kaitējumiem. Līdz ar to šādi izņēmumi vai ierobežojumi tiek piemēroti, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

13. Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus uzņēmumam Canon, tā meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem un apakšuzņēmējiem, tos aizstāvēt un nepieļaut zaudējumu nodarīšanu tiem saistībā ar visām prasībām, saistībām, kaitējumu, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem vai honorāriem (ieskaitot saprātīgus advokātu honorārus), kas izriet no jūsu (vai citas personas, kas izmanto jūsu kontu) veiktas Uzņēmuma ID lietošanas vai ir saistībā ar to, kā arī jūsu (vai citas personas, kas izmanto jūsu kontu) veiktas Noteikumu pārkāpšanas.

14. Uzņēmuma ID pārveidošana, darbības apturēšana, piešķiršana un izbeigšana

Canon patur tiesības Uzņēmuma ID pārveidot, apturēt tā darbību, piešķirt to trešajai pusei vai izbeigt tā darbību, kā arī tam ir tiesības pievienot, pārveidot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Canon nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies jums vai jebkurai trešajai pusei Uzņēmuma ID pārveidošanas, darbības apturēšanas, piešķiršanas citai personai vai izbeigšanas dēļ.

15. Informācijas atklāšana

Canon var atklāt jebkādu informāciju, ko Canon ir saņēmis, izmantojot Uzņēmuma ID, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesa, valsts aģentūra, kompetenta uzraudzības iestāde vai cita valsts iestāde. Canon nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies šāds informācijas atklāšanas dēļ.

16. Saziņa par pakalpojumiem

Jūs piekrītat saņemt paziņojumus par pakalpojumiem no Canon pa e-pastu.

17. Bez atbrīvojuma

Ja Canon nespēj izmantot vai izpildīt kādas Noteikumos paredzētās tiesības vai izpildes noteikumus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

18. Atdalāmība

Ja kāda Noteikumu daļa tiek uzskatīta par nederīgu vai neizpildāmu, jūs piekrītat, ka šī daļa tiks interpretēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai atspoguļotu Canon un jūsu sākotnējo nodomu, un ka tas neietekmēs citu noteikumu vai tiesību spēkā esamību vai izpildāmību, kas paliek pilnā spēkā.

19. Palikšana spēkā

Neatkarīgi no Uzņēmuma ID darbības pārtraukšanas Noteikumi pilnībā paliek spēkā.

20. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Noteikumus reglamentē Anglijas un Velsas tiesību akti, un visas tiesas prāvas, kas rodas saistībā ar Noteikumiem vai Uzņēmuma ID vai ir saistītas ar Uzņēmuma ID izmantošanu, tiks nodotas neekskluzīvai Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcijai.

21. Līgums kopumā

Noteikumi kopā ar Biznesa klientu konfidencialitātes politiku veido kopējo līgumu un vienošanos starp jums un Canon saistībā ar Uzņēmuma ID.

22. Saziņa ar Canon

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar Canon darbiniekiem, izmantojot šo Canon tīmekļa vieni: https://www.canon-europe.com/contact_us/