young-people-programme_246009553137672

Attēlveidošana labākai dzīvei — galerija

Pārliecinoši attēli no Canon starptautiskajām darbnīcām

Canon darbnīcas

Canon rīko daudzas darbnīcas — no ielu fotografēšanas līdz vizuālai stāstu parādīšanai, — kas jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem sniedz iespēju uzlabot prasmes un uzņemt stāstus, kā arī attēlot problēmas, kas veido ikdienas dzīvi. Mēs rīkojam darbnīcas arī 13–18 gadus veciem jauniešiem, nodrošinot viņiem prasmes un rīkus, lai attīstītu vizuālus izteiksmes līdzekļus, ar ko parādīt vietēja un globāla mēroga viņiem svarīgus jautājumus.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas kampaņa

Organizējot šīs darbnīcas, Canon atbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas kampaņu (UN SDG Action Campaign), kas ir ANO ģenerālsekretāra īpaša iniciatīva ar nolūku iedvesmot un dot iespēju jebkurai personai piedalīties globālā kustībā, lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības mērķus. Kampaņā tiek apvienota ANO, valstu valdības un pašvaldības, jauniešu grupas, sabiedriskas organizācijas, mediji un privātais sektors, izmantojot aicinājumus uz darbību, daudzu ieinteresēto pušu iesaistīšanu un inovatīvas un radošas platformas. #Act4SDGs

Uzziniet vairāk