Sustainable Imaging

Ilgtspējīga attēlveidošana ar Canon

Samazinām mūsu darbības un klientu ietekmi uz vidi.

Mūsu ietekmes uz vidi pārvaldība

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu darbības ietekmi uz vidi, izmantojot labi izstrādātas sistēmas, procesus un politikas, ar ko pārvaldām mūsu darbības ietekmi uz vidi un nodrošinām samazinātu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu. Tā ietver tālāk norādītos dokumentus


Canon EMEA vides harta

Lejupielādēt PDF failu [75 KB] >


Ekoloģisku iepirkumu standarti

Lasīt vairāk >


Globāla vides pārvaldības sistēma, kas sertificēta atbilstoši standartam ISO 14001

Lasīt vairāk >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Mūsu pieeja — produkta dzīvescikls

Mēs īstenojam pieeju “ražošana — lietošana — pārstrāde”, nodrošinot vides ilgtspējību, kas nozīmē, ka mēs pārvaldām mūsu produktus tādos veidos, kas atbalsta cirkulāru ekonomiku — no dizaina līdz to ekspluatācijas beigām. Mūsu pieeja arī samazina siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (Greenhouse Gas Emissions, GHGs), kas rodas mūsu darbības rezultātā, un palīdz klientiem samazināt viņu ietekmi uz vidi, izmantojot energoefektīvus produktus.

Ražošana

Mūsu mērķis ir samazināt mūsu produktu ietekmi uz vidi jau no ražošanas procesa sākuma, lai tiktu izmantots mazāk jaunu izejmateriālu, būtu lielāka energoefektivitāte un tiktu novērsta atkritumu veidošana produktu ekspluatācijas laikā. 

 • Mēs esam noteikuši oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas mērķus un esam izveidojuši dzīvescikla novērtējuma (Lifecycle Assessment, LCA) metodoloģiju.

  Lejupielādēt PDF failu [335 KB] >

 • Mēs izstrādājam produktus, lai tie atbilstu visiem attiecīgajiem noteikumiem un kaitīgās vielas būtu Bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) direktīvā un REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) regulā likumiski noteiktajās robežās vai mazāk.

  Lasīt vairāk >

 • Mēs ņemam vērā troksni un ozona emisijas, ko rada mūsu produkti.

  Lejupielādēt PDF failu [187 KB] >

 • Mēs samazinām atkritumus ražotnēs, panākot nulles līmeņa atkritumus izgāztuvēs visās ražošanas vietās.

  Lasīt vairāk >

 • Mēs samazinām CO2 emisijas, kas rodas transportēšanas laikā, pārejot uz transporta veidiem, kas rada mazāk CO2 emisiju, izvairoties no neefektīvas distribūcijas un pārveidojot iepakojumu, lai tas būtu mazāks.

  Lasīt vairāk >

 • Mēs nodrošinām atbildīgu un efektīvu iepakošanu.

  Lejupielādēt PDF failu [186 KB] >

Lietošana

Mūsu klienti var ietaupīt naudu un samazināt ietekmi uz vidi, lietojot mūsu produktus, pakalpojumus un risinājumus. Inovācijas un uzlabojumi nozīmē to, ka mūsu produkti patērē mazāk enerģijas un mazāk papildmateriālu.

 • Mēs pastāvīgi strādājam, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu mūsu produktu patērēto elektroenerģiju.

  Lejupielādēt PDF failu [199 KB] >


 • Biznesa klientiem mēs palīdzam samazināt papīra un papildmateriālu patēriņu, izmantojot mūsu attēlveidošanas aprīkojumu.

  Lejupielādēt PDF failu [261 KB] >


 • Ieviešot pārvaldītus drukas pakalpojumus (Managed Print Service, MPS), mūsu klienti var panākt pat 60% samazinājumu ietekmei uz vidi.

  Lasīt vairāk >


 • Mūsu e-Maintenance un efektīvā tehniskā darba plānošana uzlabo apkalpošanas efektivitāti un ietaupa laiku, resursus un samazina CO2 emisijas.

  Lasīt vairāk >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Otrreizēja pārstrāde

Mēs pārvaldām dabas resursus tādos veidos, kas sniedz ieguldījumu cirkulārā ekonomikā, īpašu uzmanību pievēršot atjaunotu ierīču pārdošanas palielināšanu.