Canon Eiropas projektora garantija

Šī ir tirdzniecības galalietotāja garantija, ko Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (“Canon”) piedāvā galalietotājiem, kuri iegādājas Canon projektorus savai lietošanai, bet nav patērētāji saskaņā ar tās valsts vietējiem tiesību aktiem, kurā projektori ir iegādāti.

Ja esat patērētājs, šī garantija uz jums neattiecas, bet uz jums attiecas likumā noteiktās patērētāja tiesības saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šim piedāvājumam ir piemērojami Anglijas un Velsas tiesību akti, un uz tiem attiecas ekskluzīva Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcija.

Šī Canon Eiropas projektora garantija sastāv no dažādiem pakalpojumu piedāvājumiem, un jums sniegtais piedāvājums ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas; no iegādātā projektora un laika, kad produkts iegādāts. Tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:


garantija ar preces nodošanu darbnīcā;

projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums.


Uz Canon projektoriem, kuri paredzēti pārdošanai Eiropas Ekonomiskajā zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā), Šveicē un Lielbritānijā, kā arī tiek nopirkti šajās valstīs, attiecas Canon Eiropas projektoru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunajam projektoram tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi — skatīt tālāk). Canon projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam ir tālāk noteiktie teritorijas un projektoru ierobežojumi. Detalizētu informāciju skatiet tālāk sadaļā par Canon projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu.

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot produktu jebkuram Canon pilnvarotam servisa pakalpojumu sniedzējam.

Šī garantija būs jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un ne Canon, ne tā filiāles vai citi Eiropas projektoru garantijas dalībnieki nebūs atbildīgi par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar jebkādu tiešu vai netiešu šīs produkta garantijas pārkāpumu.

Papildus Canon Eiropas projektoru garantijai ir pieejama 3 gadu pagarinātā lampas garantija. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet projektoru akcijas lapu.

Noteikumi un nosacījumi

Lai iegūtu pilnu noteikumu un nosacījumu sarakstu visiem garantiju veidiem, tālāk noklikšķiniet uz attiecīgā garantijas piedāvājuma.

Garantija ar preces nodošanu darbnīcā

Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums


Garantija ar preces nodošanu darbnīcā

Canon garantē, ka garantijas perioda laikā šī projektora aparatūra ir labā darba stāvoklī. Ja garantijas perioda laikā tiek konstatēts aparatūras defekts, bez maksas tiek sniegts aparatūras remonta pakalpojums pie pilnvarota Canon servisa pakalpojumu sniedzēja attiecīgajās dalībvalstīs.

Šī garantija ar preces nodošanu servisā attiecas uz Canon produktiem, kas paredzēti un iegādāti Eiropas Ekonomiskajā zonā (“EEZ”), Šveicē un Liebritānijā.

Šo bezmaksas pakalpojumu var saņemt, tikai uzrādot sākotnējo rēķinu/kases čeku, ko pārdevējs ir izsniedzis galalietotājam.

Turklāt Canon patur tiesības bojātā produkta remontēšanas vietā to aizvietot ar citu līdzvērtīgu projektoru, kuram ir tāda pati vai labāka kvalitāte nekā bojātajam produktam.

1. Garantijas periods

Atkarībā no projektora šī garantija ir derīga 3 gadus vai 5 gadus no pirkuma datuma (sīkāku informāciju skatiet tālāk). Turklāt atsevišķiem modeļiem ir lietošanas ierobežojumi. Visām lampām ir deviņdesmit (90) dienu garantija. Sīkāku informāciju skatiet cilnē Tiesības.

2. Garantijas pakalpojumu saņemšana

Garantijas pakalpojums ir pieejams tikai pilnvarotos Canon servisa pakalpojumu centros.

Galalietotājam ir jāsedz jebkādas projektora drošas transportēšanas izmaksas uz pilnvarotu Canon servisa pakalpojumu centru un no tā. Ja projektors tiek pārvietots uz valsti, kas nav Canon Eiropas projektora garantijas dalībvalsts, projektors jānogādā uz valsti, kurā tas tika iegādāts, lai veiktu remontu, izmantojot šīs garantijas sniegtās priekšrocības.

3. Canon Eiropas projektora garantijas dalībvalstis: Canon Eiropas projektora garantijas dalībvalstis ir tās valstis, kurās var izmantot garantiju ar preces nodošanu darbnīcā.

Lūdzu, sazinieties ar attiecīgās Eiropas projektora garantijas dalībvalsts pārstāvi, ja nepieciešama papildu informācija par šo garantiju.

4. Ierobežojumi

Šī garantija neattiecas uz tālāk minēto:

- izlietojamie materiāli;
- jebkāda saistīta programmatūra;
- detaļas, kas nolietojas (piemēram, panelis, optiskais filtrs, lampas, gaisa filtri), kā arī piederumi un aksesuāri (piemēram, objektīvi, akumulatori, tālvadības pults, kronšteini utt.), kas tiek izmantoti kopā ar šo produktu;
- defekti, kurus izraisījušas modifikācijas, kas veiktas bez Canon apstiprinājuma, vai remonts / modifikācijas / tīrīšana, ko veicis servisa centrs, kuru nav pilnvarojis Canon;
- izmaksas, kas radušās pilnvarotiem Canon servisa pakalpojumu centriem, veicot projektora adaptēšanu vai modificēšanu valstij specifisku tehnisku vai drošības standartu vai specifikāciju dēļ vai jebkādas citas projektora pielāgošanas izmaksas saistībā ar specifikācijām, kas ir mainījušās kopš produkta piegādes;
- bojājumi, kas radušies tādēļ, ka projektors neatbilst valsts specifiskajiem standartiem vai specifikācijām citā valstī, kas nav valsts, kurā veikts pirkums.

Garantijas servisa pakalpojums nav pieejams, ja bojājumus vai defektus ir izraisījis tālāk minētais:
- nepareiza lietošana, pārmērīga lietošana, tāda apiešanās ar projektoru vai tā darbināšana, kas minēta operatora rokasgrāmatās un/vai atbilstošos dokumentos, tostarp (bet ne tikai) nepareiza glabāšana, nomešana, pārmērīgi triecieni, korozija, netīrumu, ūdens vai smilšu izraisīti bojājumi;
- bojājumi, kurus tieši izraisījusi tādu rezerves daļu, programmatūras vai izlietojamo materiālu (piemēram, lampu, objektīvu, akumulatoru) lietošana, kas nav saderīgi ar produktu. Saderībai ar jūsu konkrēto Canon projektoru jābūt norādītai uz iepakojuma, bet tā tiek nodrošināta, izmantojot Canon oriģinālās rezerves daļas, programmatūru un izlietojamos materiālus, jo tie ir pārbaudīti. Pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt saderību;
- projektora savienošana ar aprīkojumu, ko uzņēmums Canon nav apstiprinājis kā piemērotu savienošanai;
- neatbilstošs projektora iepakojums, kad to nosūta atpakaļ pilnvarotajam Canon servisa centram;
- jebkāda iemesla negadījumi un katastrofas, ko uzņēmums Canon nevar kontrolēt, tostarp (bet ne tikai) zibens, ūdens, uguns, sabiedriski nemieri un neatbilstoša ventilācija.

Saskaņā ar šo garantiju garantijas remonts neietver periodiskas pārbaudes vai citus projektora standarta apkopes pakalpojumus.

5. Citi

Remonta pakalpojumu sniegšana var aizkavēties, ja tie tiek izpildīti ārpus sākotnējās pirkuma valsts un šajā valstī produkts vēl netiek pārdots vai tiek pārdota valstij specifiska konstrukcija. Līdz ar to noteiktas projektora rezerves daļas var nebūt noliktavā tajā valstī, kurā tiek veikts remonts.

Canon neuzņemas atbildību par citām pretenzijām, tostarp (bet ne tikai) par datu nesēju un datu zudumu u.c., kas nav īpaši norādīts šajā garantijā.

Kad atgriežat projektoru, lai saņemtu garantijas pakalpojumus, lūdzu, rūpīgi to iepakojiet, apdrošiniet, pievienojiet pirkuma apliecinājuma dokumentu un kļūmes aprakstu.


Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums

 1. 1.Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums tiek piedāvāts spēkā esošā garantijas perioda laikā papildus garantijai ar preces nodošanu darbnīcā. Pakalpojums nodrošina galalietotāju ar aizvietojošu projektoru garantijas remonta laikā saskaņā ar īpašiem papildu noteikumiem un nosacījumiem.

 2. 2. Pēc galalietotāju vai pārdevēju pieprasījuma Canon piedāvā aizvietojošus projektorus, kas pieejami šim garantijas pakalpojumam; uz pakalpojumu attiecas šeit noteiktie Canon standarta Aizvietošanas noteikumi. Kad galalietotājs pieņem aizvietojošo projektoru, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt šiem noteikumiem.

 3. 3. Galalietotājiem vai pārdevējiem jānodrošina, ka visas aizvietojošās iekārtas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un viņi ir atbildīgi par jebkādiem aizvietojošo iekārtu zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kā arī viņiem var tikt pieprasīts atlīdzināt uzņēmumam Canon to remonta vai nomaiņas izmaksas. Galalietotājiem vai pārdevējiem ir ieteicams apsvērt atbilstošu jebkādu viņiem izsniegto aizvietojošo iekārtu apdrošināšanu.

 4. 4. Pakalpojums attiecas tikai uz XEED un LX projektoriem (ietverot medicīniskos modeļus un izslēdzot pielāgotas iekārtas). Lūdzu, skatiet cilni Tiesības, lai iegūtu plašāku informāciju. To nevar piemērot citiem projektoriem, un tā vietā netiek piedāvāta arī naudas saņemšana.

 5. 5. Šis piedāvājums ir derīgs tikai produktiem, kas paredzēti Canon importam un pārdošanai Eiropas Savienības valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Lai varētu pieteikties projektoru uzlabotajam garantijas aizvietošanas pakalpojumam, projektoram ir jābūt nopirktam kādā no šīm valstīm.

 6. 6. Projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai šādās atbilstīgās valstīs: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā projektoru uzlabotais garantijas aizvietošanas pakalpojums ir pieejams tikai akcijas projektoru modeļiem, kas ir iegādāti, sākot no 01.01.2016.

 7. 7. Lai pieteiktu projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu, jāuzrāda pirkuma apliecinājums. Canon patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu (vai atteikt projektoru uzlabotā garantijas aizvietošanas pakalpojuma pieteikumu), ja nav sagatavoti atbilstošie dokumenti vai tajos sniegtā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.

 8. 8. Projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu var pieteikt galalietotājs vai pārdevējs, kurš produktu ir uzstādījis.

 9. 9. Lai saņemtu šo pakalpojumu, visi pieprasījumi jāiesniedz, zvanot pa tālruni vietējam Canon palīdzības dienestam.

 10. 10. Pirms aizvietojošā produkta nosūtīšanas Canon palīdzības dienesta pārstāvis var pieprasīt papildu informāciju, lai noteiktu kļūmes iemeslu.

 11. 11. “Nākamā diena” nozīmē, ka, ja tas ir iespējams, aizvietojošais projektors tiks nodrošināts nākamajā dienā pēc tā pieprasīšanas, ja pieprasījums būs saņemts līdz 11:00, un divas dienas pēc pieprasījuma, ja tas saņemts pēc 11:00, nedēļas nogalē vai svētku dienā.

 12. 12. Galalietotājam vai pārdevējam jānodrošina bojātās iekārtas paņemšana, tiklīdz ir saņemts aizvietojošais produkts.

 13. 13. Galalietotāja vai pārdevēja atbildība ir nodrošināt, ka aizvietojošais projektors tiek atgriezts uzņēmumam Canon 5 dienu laikā pēc saremontētās ierīces atgriešanas.

 14. 14. Parastos apstākļos visas piegādes izmaksas sedz Canon.

 15. 15. Canon nebūs atbildīgs ne par sākotnējā projektora, ne aizvietojošās iekārtas noņemšanu vai atkārtotu uzstādīšanu.

 16. 16. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī šis piedāvājums ir izveidots, pamatojoties uz Anglijas un Velsas tiesību aktiem, un tie ir piemērojami šiem noteikumiem un nosacījumiem. Jebkādi strīdi saistībā ar projektoru uzlaboto garantijas aizvietošanas pakalpojumu tiek izskatīti Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīvā jurisdikcijā.