Warranty_Page_Image

Canon Eiropas tālvadības PTZ kameras garantija

Šī ir tirdzniecības galalietotāja garantija, ko Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande (“Canon”) piedāvā galalietotājiem, kuri iegādājas Canon tālvadības PTZ kameras savai lietošanai, bet nav patērētāji saskaņā ar tās valsts vietējiem tiesību aktiem, kurā tālvadības PTZ kameras ir iegādātas. Ja esat patērētājs, šī garantija uz jums neattiecas, bet uz jums attiecas likumā noteiktās patērētāja tiesības saskaņā ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šim piedāvājumam ir piemērojami Anglijas un Velsas tiesību akti, un uz tiem attiecas ekskluzīva Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcija.

Tiek piedāvāti tālāk norādītie pakalpojumi.

 

garantija ar preces nodošanu darbnīcā;

 

Uz Canon tālvadības PTZ kamerām, kuras paredzētas pārdošanai Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ” — proti, ES, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā), Šveicē un Apvienotajā Karalistē, kā arī tiek nopirktas šajās valstīs, attiecas Canon Eiropas tālvadības PTZ kameru garantija. Canon garantē, ka gadījumā, ja jaunai tālvadības PTZ kamerai tiek konstatēts defekts piemērojamā garantijas perioda laikā, kļūme tiek novērsta bez maksas (attiecas noteikumi un nosacījumi — skatīt tālāk). 

 

Produkti, kuri neatbilst piemērojamās garantijas noteikumiem vai laikam, kā arī gadījumos, ja bojājumu vai remontu nesedz garantija, ir pieejams maksas remonts, kuru var veikt, nododot tālvadības PTZ kameru jebkuram Canon pilnvarotam servisa pakalpojumu sniedzējam.
Šī garantija būs jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un ne Canon, ne tā filiāles vai citi Eiropas tālvadības PTZ kameru garantijas dalībnieki nebūs atbildīgi par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar jebkādu tiešu vai netiešu šīs produkta garantijas pārkāpumu.

 

Noteikumi un nosacījumiGarantija ar preces nodošanu darbnīcā

Canon garantē, ka garantijas perioda laikā šīs tālvadības PTZ kameras aparatūra ir labā darba stāvoklī. Ja garantijas perioda laikā tiek konstatēts aparatūras defekts, bez maksas tiek sniegts remonta pakalpojums ar nodošanu darbnīcā pie pilnvarota Canon servisa pakalpojumu sniedzēja attiecīgajās dalībvalstīs.
Šī garantija ar preces nodošanu darbnīcā attiecas uz Canon produktiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas zonai (“EEZ”), Šveicei un Apvienotajai Karalistei, kā arī tur iegādāti.
Šo bezmaksas pakalpojumu var saņemt, tikai uzrādot sākotnējo rēķinu/kases čeku, ko pārdevējs ir izsniedzis galalietotājam.
Turklāt Canon patur tiesības bojātās tālvadības PTZ kameras remontēšanas vietā to aizvietot ar citu līdzvērtīgu tālvadības PTZ kameru, kurai ir tāda pati vai labāka kvalitāte nekā bojātajam produktam.

1. Garantijas periods
Garantija ir derīga 1 (vienu) gadu no pirkuma datuma, ko apliecina pirkuma dokuments.

2. Garantijas pakalpojumu saņemšana
Garantijas pakalpojums ir pieejams tikai pilnvarotos Canon servisa pakalpojumu centros.
Galalietotājam ir jāsedz jebkādas tālvadības PTZ kameras drošas transportēšanas izmaksas uz pilnvaroto Canon servisa pakalpojumu centru un no tā. Ja tālvadības PTZ kamera ir pārvesta uz valsti, kas nav Canon Eiropas tālvadības PTZ kameru garantijas dalībvalsts, tālvadības PTZ kamera jānogādā uz valsti, kurā tā tika iegādāta, lai veiktu remontu, izmantojot šīs garantijas sniegtās priekšrocības.

3. Canon Eiropas tālvadības PTZ kameru garantijas dalībvalstis
Canon Eiropas tālvadības PTZ kameru garantijas dalībvalstis ir valstis, kurās var izmantot garantijas pakalpojumu ar nodošanu darbnīcā.
Lūdzu, sazinieties ar attiecīgās Eiropas tālvadības PTZ kameru garantijas dalībvalsts pārstāvi, ja nepieciešama papildu informācija par šo garantiju.

4. Ierobežojumi

Šī garantija neattiecas uz tālāk minēto:

 • materiāli, kas nolietojas (akumulators); 
 • jebkāda saistīta programmatūra; 
 • detaļas, kas nolietojas, kā arī piederumi (piemēram, akumulatori, tālvadības pults, kronšteini), kas izmantoti ar šo produktu;
 • defekti, kurus izraisījušas modifikācijas, kas veiktas bez Canon apstiprinājuma, vai remonts / modifikācijas / tīrīšana, ko veicis servisa centrs, kuru nav pilnvarojis Canon; 
 • izmaksas, kas radušās pilnvarotiem Canon servisa pakalpojumu centriem, veicot tālvadības PTZ kameras adaptēšanu vai modificēšanu valstij specifisku tehnisko vai drošības standartu, vai specifikāciju dēļ vai jebkādas citas tālvadības PTZ kameras pielāgošanas izmaksas saistībā ar specifikācijām, kas ir mainījušās kopš produkta piegādes; 
 • bojājumi, kas radušies tādēļ, ka tālvadības PTZ kamera neatbilst valsts specifiskajiem standartiem vai tehniskajiem datiem citā valstī, kas nav valsts, kurā veikts pirkums.
Garantijas remonta pakalpojums nav pieejams, ja bojājumus vai defektus ir izraisījis tālāk minētais:
 • nepareiza lietošana, t.i., produkta lietošana tādā veidā, kas neatbilst darbības rokasgrāmatai, pārmērīga lietošana (detalizētu informāciju skatiet darbības rokasgrāmatā), tostarp (bet neaprobežojoties) nepareiza glabāšana, nomešana, pārmērīgu triecienu, korozijas, netīrumu, ūdens vai smilšu izraisīti bojājumi; 
 • bojājumi, kurus tieši izraisījusi tādu rezerves daļu, programmatūras vai nolietojamo materiālu lietošana, kas nav saderīgi ar produktu. Saderībai ar jūsu konkrēto Canon tālvadības PTZ kameru jābūt norādītai uz iepakojuma, bet tā tiek nodrošināta, izmantojot Canon oriģinālās rezerves daļas, programmatūru un nolietojamos materiālus, jo tie ir pārbaudīti. Pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt saderību; 
 • tālvadības PTZ kameras savienošana ar aprīkojumu, ko uzņēmums Canon nav apstiprinājis kā piemērotu savienošanai; 
 • neatbilstošs tālvadības PTZ kameras iepakojums, kad to nosūta atpakaļ pilnvarotajam Canon servisa centram; 
 • negadījumi un katastrofas, ko izraisījis jebkāds negadījums un ko uzņēmums Canon nevar kontrolēt, tostarp (bet ne tikai) zibens, ūdens, uguns, sabiedriskie nemieri un neatbilstoša ventilācija.

Saskaņā ar šo garantiju garantijas remonts neietver periodiskās pārbaudes vai citus tālvadības PTZ kameras standarta apkopes pakalpojumus.

5. Citi

Remonta pakalpojumu sniegšana var aizkavēties, ja tie tiek izpildīti ārpus sākotnējās pirkuma valsts un šajā valstī produkts vēl netiek pārdots vai tiek pārdota valstij specifiska konstrukcija. Līdz ar to noteiktas tālvadības PTZ kameras rezerves daļas var nebūt noliktavā tajā valstī, kurā tiek veikts remonts.
Canon neuzņemas atbildību par citām pretenzijām, tostarp (bet ne tikai) par datu nesēju un datu zudumu u.c., kas nav īpaši norādīts šajā garantijā.
Kad nosūtāt tālvadības PTZ kameru, lai saņemtu garantijas pakalpojumus, lūdzu, rūpīgi to iepakojiet, apdrošiniet, pievienojiet pirkuma apliecinājuma dokumentu un kļūmes aprakstu.

 

Bieži uzdotie jautājumiJautājums. Kāda garantija ir piemērojama Canon tālvadības PTZ kameru produktiem, kas iegādāti Eiropā?

Atbilde. Vispārīgi Canon piedāvā Eiropas tālvadības PTZ kameru garantiju produktiem, kas iegādāti: Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā ,Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā. Lūdzu, skatiet pilnus šīs garantijas noteikumus un nosacījumus.

Jautājums. Kāda informācija par garantiju ir pievienota iepakojumam, kad iegādājos Canon produktu?

Atbilde. Eiropas valstīs, uz kurām attiecas tālvadības PTZ kameras garantija, parasti katra produkta kastē ir ielikta Eiropas tālvadības PTZ kameras garantijas karte. Tā izskatās līdzīgi tālāk parādītajam piemēram:

 

Jautājums. Vai man jāaizpilda un jānosūta uzņēmumam Canon kādi dokumenti, lai reģistrētu savu Eiropas garantiju?

Atbilde. Jums nav jānosūta uzņēmumam Canon nekādi dokumenti, lai reģistrētu Eiropas tālvadības PTZ kameras garantiju. Ja vēlaties īpaši pieprasīt garantijas remontu saskaņā ar Eiropas tālvadības PTZ kameras garantiju, jums vienmēr jāiesniedz uzņēmumam Canon derīgs attiecīgā produkta pirkuma apliecinājuma oriģināls (kurā ietverts sākotnējā pirkuma datums).

Jautājums. Kādi dokumenti nepieciešami, lai pieprasītu Eiropas tālvadības PTZ kameras garantijas remontu?

Atbilde. Ja vēlaties īpaši pieprasīt garantijas remontu saskaņā ar Eiropas tālvadības PTZ kameras garantiju, uzņēmumam Canon vienmēr ir jāiesniedz derīgs attiecīgā tālvadības PTZ produkta pirkuma apliecinājuma oriģināls (kurā ietverts sākotnējā pirkuma datums). Akcijas garantijas piedāvājumos var būt norādītas arī papildu prasības, tāpēc, lūdzu, skatiet konkrēto akcijas piedāvājumu noteikumus un nosacījumus (ja piemērojami).

Jautājums. Cik ilgi parasti ir derīga Canon Eiropas tālvadības PTZ kameras garantija?

Atbilde. Parasti tālvadības PTZ produktu garantijas periods ir 1 (viens) gads.

Jautājums. Vai uz manu tālvadības PTZ produktu attieksies Eiropas tālvadības PTZ kameras garantija, ja esmu tādas valsts iedzīvotājs, kura ir Eiropas tālvadības PTZ kameras garantijas dalībvalsts, bet iegādājos Canon tālvadības PTZ produktu valstī, kurā Canon nepiedāvā Eiropas tālvadības PTZ kameras garantiju?

Atbilde. Kopumā uz produktiem attiecas garantija, kas tiek piemērota konkrētajā pārdošanas reģionā, un galalietotājiem ir jānodod produkti attiecīgajā reģionā, lai pieprasītu garantijas remontu. Kopumā Canon nepiedāvā garantiju visā pasaulē, ja vien īpašiem produktiem / īpašos reģionos tas nav īpaši norādīts.

 

KontaktinformācijaTālāk tabulā ir valstis, kurās tiek piedāvāta Canon Eiropas PTZ kameras garantija; plašāku informāciju skatiet pilnajos Canon Eiropas PTZ kameras garantijas noteikumos un nosacījumos.

Tālāk varat atrast kontaktinformāciju katrā valstī.

Valsts Palīdzības dienesta kontaktinformācija
Austrija +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Beļģija +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (holandiešu valoda)
Canon Belgium (franču valoda)
Bulgārija Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bulgaria
Kipra +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Čehijas Republika +420 296 335 619

Canon Czech
Dānija +45 70 20 55 15

Canon Denmark
Igaunija +372 630 0530

overall@overall.ee

Overall
Somija +358 (020) 366 466
(Maksa par zvaniem ir 0,15 centi/min, ja zvanāt no fiksētās tālruņa līnijas. Zvanu maksa var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa operatora. Lūdzu, sazinieties ar savu operatoru, lai iegūtu papildu informāciju.)

Canon Finland
Francija +33 (0)1 70 48 05 00

Canon France
Vācija 069 2999 3680

Canon Germany
Grieķija Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Greece
Ungārija +36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary
Islande +354 533 34 11

Beco
Īrija +353 16 990 990

Canon Ireland
Itālija +39 02 3859 2000

Canon Italy
Latvija +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
IB Serviss
Lietuva +370 5 239 5510

Orgsis
Luksemburga +352 27 302 054

Canon Luxembourg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norvēģija +47 23 50 01 43

Canon Norway
Polija +48 22 583 4307

Canon Poland
Portugāle +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Rumānija +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Romania
Slovākija +421 (0)250 102 612

Canon Slovakia
Slovēnija (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spānija +34 91 375 45 55

Canon Spain
Zviedrija +46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden
Šveice +41 22 567 58 58

Canon Switzerland (franču valoda)
Canon Switzerland (vācu valoda)
Nīderlande +31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands
Apvienotā Karaliste +44 (0)207 660 0186

Canon UK

You might also need...