MABI_Maintenance

Canon Factory Service Centre pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumi

Gadījumā, ka jums būs mums jānosūta savs Canon produkts, lai veiktu tā apkalpošanu vai remontu, tiks piemēroti attiecīgie noteikumi un nosacījumi.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN REMONTA NOTEIKUMI

Šajos pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumos ir izklāstīti konkrēti noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz jums sniegto pakalpojumu saņemšanu un remontu Canon produktiem (“Produkti”) uzņēmuma Canon Europe N.V. Canon rūpnīcas pakalpojumu centrā (Canon Factory Service Centre, FSC). to You. Lūdzu, rūpīgi tos izlasiet, pirms veicat pakalpojuma vai remonta pasūtījumu Canon rūpnīcas pakalpojumu centrā. Iesniedzot pasūtījumu, jūs apliecināt, ka piekrītat šiem pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumiem.


1. INFORMĀCIJA PAR MUMS

Canon Europa N.V. rūpnīcas pakalpojumu centrs (FSC) (“Canon”, “mēs”, “mūsu”, “mums”) ir reģistrēts Nīderlandē ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 33166721. Mūsu juridiskā adrese: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nīderlande. Mūsu PVN maksātāja numurs: NL005916343B01. 


2. CANON PAKALPOJUMU UN REMONTA PIEPRASĪŠANA

2.1. Lai pasūtītu pakalpojumus vai remontu no uzņēmuma Canon un izveidotu līgumu, kas ir saistošs jums un mums, jāveic tālāk norādītās darbības.

 1. Piesakieties savā uzņēmuma kontā vai savā Canon kontā (pēc apstākļiem), pēc tam pārejiet uz sadaļu “Atbalsts”, kurā varēsiet izveidot savus pakalpojumu vai remonta pieprasījumus.
 2. Vai, ja esat patērētājs (kuram nav Canon konta), lūdzu, sekojiet norādījumiem mūsu atbalsta vietnes sadaļās Pieteikt remontu vai Pakalpojuma pieteikšana
 3. Pakalpojuma vai remonta pasūtījums ir veikts, kad pieprasījuma procedūras beigās pieprasījuma veidlapā noklikšķināt uz pogas “Iesniegt”. Pasūtījuma veikšanas procedūras laikā vietnē saņemsiet virkni vienkāršus norādījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pakalpojuma vai remonta pasūtījums neizveidos līgumiskas attiecības, kamēr mēs to nebūsim apstrādājuši un apstiprinājuši. Lūdzu, iegaumējiet pasūtījuma numuru un datumu turpmākai atsaucei.
 4. Kad jūsu produkts(-i) būs saņemts(-i) rūpnīcas pakalpojumu centrā, jūs saņemsiet apstiprinājumu, ka esam to saņēmuši.
 5. Kad pasūtījums būs apstrādāts un produkts(-i) būs novērtēts(-i), mēs vai nu nekavējoties izpildīsim pieprasījumu (atbilstoši tālāk norādītajiem punktiem), vai atbilstošos gadījumos sazināsimies ar jums, lai pieprasītu apstiprinājumu turpināt (t.i., gadījumos, kad būs laika un cenas piedāvājumi).
 6. Pasūtījuma pieņemšana un līguma izpilde, pērkot pakalpojumu sniegšanas un remonta pakalpojumu, notiek, kad uzsākam pieprasīto pakalpojumu sniegšanu un remontu, ja vien neesam paziņojuši, ka pasūtījums nav pieņemts. Mēs saglabāsim jūsu līguma noteikumus, un jūs saņemsiet kopiju kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu.

2.2. Mēs varam nepieņemt pasūtījumus šādu iemeslu dēļ:

 1. Produkts(-i), kuram pieprasījāt pakalpojumu vai remontu, vairs netiek atbalstīts (t.i., nav vairs pieejamas rezerves daļas).
 2. Ja ir pārkāpti pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumi vai citi piemērojamie noteikumi.
 3. Ja jūsu kontā ir nenomaksāts parāds (ja attiecināms).


2.3. Ja Canon saņem pakalpojuma un remonta pasūtījumu bez atbilstošas informācijas (vai ar daļēju informāciju) un Canon darbinieki nevar ar jums sazināties, un pēc tam jūs nesazināties un nepaņemat savu(-s) produktu(-s), Canon nevarēs jums atgriezt produktu(-s) un patur tiesības to(-s) utilizēt, kad pagājuši trīs (3) mēneši pēc saņemšanas.


3. PAKALPOJUMU UN REMONTA PIEEJAMĪBA, APRAKSTI UN CENAS

3.1. Mēs jūs informēsim cik vien ātri iespējams pēc pasūtījuma saņemšanas, ja (jebkādu iemeslu dēļ) pasūtītais pakalpojums vai remonts nebūs pieejams vai būs sagaidāma pārmērīga kavēšanās.

3.2. Pakalpojumu vai remonta pasūtījumi var aizkavēties, ja tiek veikti ārpus valsts, kur veikts sākotnējais pirkums, iespējamās ierobežotās rezerves daļu pieejamības dēļ vai vietējo modeļu tehnisko variāciju dēļ.

3.3. Canon var labot vai nomainīt produktus, izmantojot jaunas vai atjaunotas detaļas vai produktus, kuru darbība un uzticamība ir līdzvērtīga jauniem. Canon var arī nomainīt produktus ar līdzvērtīgiem modeļiem, ja sākotnējais modelis vairs netiek izlaists. Atjaunotas detaļas vai produkti tiks lietoti tikai tādā gadījumā, ja tas ir pieļaujams atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā remonts tiek veikts.

3.4. Visas cenas ir norādītas mūsu profesionālā pakalpojumu centra vietējā valūtā ar PVN un visām piegādes izmaksām, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Jebkura pakalpojuma vai remonta cena laiku pa laikam var mainīties, taču izmaiņas neietekmēs jau pieņemtos pasūtījumus.

3.5. Mēs parasti pārbaudām mūsu vietnē norādītās pakalpojumu un remonta cenas pasūtījumu apstrādes procedūras ietvaros, lai, gadījumos, kad pakalpojuma vai remonta pareizā cena ir mazāka par mūsu norādīto cenu, mēs iekasētu mazāko summu, pieprasot maksājumu no jums.

3.6. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mums nav pienākuma jums nodrošināt pakalpojumu vai remontu par nepareizu (zemāku) cenu, ja norādītās cenas kļūda ir acīmredzama un nepārprotama un jūs to varējāt pamatoti atzīt par kļūdainu cenu.


4. CANON KOMERCIĀLĀS GARANTIJAS REMONTS

4.1. Daudziem Canon produktiem piedāvājam brīvprātīgas Canon ražotāja komerciālās garantijas papildus likumā noteiktajām patērētāju tiesībām. Uz šīm garantijām attiecas noteikumi un nosacījumi. Atbilstošos gadījumos attiecīgā garantijas informācija tiek nodrošināta kopā ar produktu vai to var atrast mūsu garantijas centrā.

4.2. Garantijas remontus varēsim veikt tikai tad, ja saņemsim nepieciešamos dokumentus, kas apliecina garantijas statusu, kā norādīts konkrētajos Canon komerciālās garantijas noteikumos un nosacījumos, kas attiecas uz jūsu produktu.

4.3. Ja saņemam pasūtījumu par garantijas remontu, bet garantija tiek uzskatīta par spēkā neesošu, mēs par to informējam, norādot bojājuma raksturu, sniedzot fotogrāfiskus pierādījumus (ja attiecināms) un (ja ir iespējams remonts) piedāvājam fiksētas cenas remontu un/vai laika un cenas piedāvājumu. Ja pēc tam atsakāties no fiksētas cenas remonta un/vai laika un cenas piedāvājuma, atteikuma maksa netiek iekasēta.

4.4. Ja mēs saņemam pasūtījumu par garantijas remontu, bet garantija tiek uzskatīta par spēkā neesošu acīmredzamu trieciena bojājumu vai nepareizas lietošanas dēļ, un jūs pēc tam noraidāt laika un cenas piedāvājumu, atteikuma maksa netiek iekasēta, taču mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.

4.5. Ja mēs saņemam pasūtījumu garantijas remontam, bet pēc tehniskās diagnostikas netiek konstatēta kļūme, jūsu produkts(-i) tiks atgriezts(-i) bez remonta, taču mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.

4.6. Veicot garantijas remontu, mēs salabosim produktu(-s) atbilstoši ražotāja tehniskajiem datiem.


5. PATĒRĒTĀJA LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS UN GARANTIJAS

Ja esat iegādājies produktu(-s) kā patērētājs, jūs arī gūstat labumu no tiesību aktos noteiktajām likumīgajām tiesībām saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) un/vai jūsu valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz tādu preču pārdošanu, kurām ir defekti vai kas neatbilst specifikācijām. Šīs tiesības (tostarp tiesības uz remontu, nomaiņu vai preces cenas atmaksu noteiktās situācijās) attiecas uz visiem patērētājiem, tomēr to ilgums atšķiras atkarībā no valsts, kurā veikts pirkums. Šīs tiesības attiecas uz visām precēm, kuras iegādājaties no produktu pārdevēja, un jūs varat īstenot šīs tiesības pret viņiem neatkarīgi no tā, vai uz jūsu precēm attiecas kāda no mūsu Canon komerciālajām garantijām. Nekas šajos noteikumos vai jebkādā citā veidā neietekmē jūsu likumīgās tiesības. Ja vēlaties pieprasīt savas likumīgās tiesības, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju.

Lai iegūtu papildinformāciju par patērētāju tiesībām, lūdzu, sazinieties ar vietējo patērētāju konsultāciju dienestu.


6. FIKSĒTAS CENAS PAKALPOJUMI UN MAKSAS REMONTS

6.1. Daudziem Canon produktiem mēs piedāvājam dažādus fiksētas cenas pakalpojumus un maksas remontu (fiksētas cenas remontu, remontu ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājumu). Uz šiem piedāvājumiem attiecas īpaši papildu noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti 7., 8., 9. un 10. punktā.

6.2. Pēc jūsu pasūtījuma fiksētas cenas pakalpojumi un maksas remonts (tikai fiksētas cenas remonts un remonts ar cenas ierobežojumu) tiks veikts, tiklīdz būs veikta tehniskā diagnostika un nebūs konstatēts neviens atbrīvojums. Laika un cenas piedāvājumu gadījumā remonts tiks veikts tikai pēc tam, kad būsiet apstiprinājis mūsu izsniegto piedāvājumu.

6.3. Visi jums piedāvātie fiksētās cenas pakalpojumi ietver darbu, standarta piegādi un PVN. Fiksētas cenas pakalpojumi neietver rezerves daļu izmaksas (izņemot gadījumus, kas norādīti pakalpojuma ietvaros).

6.4. Viss jums piedāvātais maksas remonts (fiksētas cenas remonts, remonts ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājums) ietver rezerves daļas, darbu, standarta piegādi un PVN.

6.5. Veicot maksas remontu (fiksētas cenas remonts, remonts ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājums), mēs centīsimies pabeigt remontu, kā norādīts. Tomēr mēs paturam tiesības anulēt līgumu, ja vēlāk konstatēsim, ka remontu nevar pabeigt kāda iemesla dēļ (piemēram, rezerves daļas vairs nav pieejamas), un nepieciešamības gadījumā mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim alternatīvas iespējas (ja attiecināms).

6.6. Ja mēs saņemam pasūtījumu par maksas remontu (fiksētas cenas remonts, remonts ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājums), bet pēc tehniskās diagnostikas netiek konstatēta kļūme, jūsu produkts(-i) tiks atgriezts(-i) bez remonta, tomēr mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.

6.7. Veicot maksas remontu, Canon produktu(-s) labo atbilstoši ražotāja tehniskajiem datiem.

6.8. Darbam un materiāliem, ko Canon izmantojis maksas remontā (fiksētas cenas remonts, remonts ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājums), tiek garantēta normāla lietošana bez kļūmēm sešu (6) mēnešu laikā no remonta veikšanas datuma. Mūsu pienākums saskaņā ar šādu remonta garantiju aprobežojas ar sākotnējo defektu novēršanu remonta ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājuma gadījumā, tomēr fiksētas cenas remonta gadījumā mēs to attiecinām uz jebkādām elektro/mehāniskajām kļūmēm.

6.9. Remonta garantija tiek anulēta, ja remontu veic neautorizēti servisa centri vai ja aprīkojums tiek izmantots nepareizi, ar to neatbilstoši rīkojas vai bojājums radies akumulatora noplūdes vai šķidruma iekļūšanas dēļ.


7. FIKSĒTAS CENAS PAKALPOJUMI

7.1. Daudziem Canon produktiem mēs piedāvājam apkopes pakalpojumu klāstu. Katram apkopes pakalpojuma piedāvājumam pakalpojuma ietvarus (tostarp svarīgu informāciju) var atrast mūsu lapā Apkopes pakalpojumi, un, iesniedzot apkopes pakalpojuma pasūtījumu, tas darbojas kā jūsu pilnvarojums mums turpināt veikt apkopes pakalpojumu, nenosūtot jums cenu piedāvājumu. Ja pieprasītā apkopes pakalpojuma laikā jūsu produktam(-iem) tiks konstatēta kļūme, mēs sazināsimies ar jums, lai pieprasītu pirkuma apliecinājuma kopiju, lai apstiprinātu jūsu Canon komerciālo garantiju (ja tā vēl nav nodrošināta), vai gadījumā, ja uz jūsu produktu(-iem) ) vairs neattiecas Canon komerciālā garantija, lai apspriestu maksas remonta iespējas (piemēram, fiksētas cenas remontu, remontu ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājumu).

7.2. Daudziem Canon produktiem mēs piedāvājam atjaunināšanas pakalpojumu klāstu. Katram unikālajam atjaunināšanas pakalpojuma piedāvājumam pakalpojuma ietvarus (tostarp svarīgu informāciju) var atrast mūsu lapā Atjaunināšanas pakalpojumi, un, iesniedzot atjaunināšanas pakalpojuma pasūtījumu, tas darbojas kā jūsu pilnvarojums mums turpināt veikt atjaunināšanas pakalpojumu, nenosūtot jums cenu piedāvājumu. Ja pieprasītā atjaunināšanas pakalpojuma laikā jūsu produktam(-iem) tiks konstatēta kļūme, mēs sazināsimies ar jums, lai pieprasītu pirkuma apliecinājuma kopiju, lai apstiprinātu jūsu Canon komerciālo garantiju (ja tā vēl nav nodrošināta), vai gadījumā, ja uz jūsu produktu(-iem) ) vairs neattiecas Canon komerciālā garantija, lai apspriestu maksas remonta iespējas (piemēram, fiksētas cenas remontu, remontu ar cenas ierobežojumu vai laika un cenas piedāvājumu).

7.3. Atsevišķiem Canon produktiem mēs piedāvājam ātro pakalpojumu klāstu. Katram unikālajam ātrā pakalpojuma piedāvājumam pakalpojuma ietvarus (tostarp svarīgu informāciju) var atrast mūsu lapā Ātrie pakalpojumi, un, iesniedzot ātrā pakalpojuma pasūtījumu, tas darbojas kā jūsu pilnvarojums mums turpināt sniegt ātro pakalpojumu. Kā noteikts pakalpojuma ietvaros, ja mēs nevaram ievērot noteikto termiņu, piemaksa par šiem pakalpojumiem jūsu pasūtījumam netiks piemērota.


8. FIKSĒTAS CENAS REMONTS

8.1. Daudziem Canon produktiem mēs piedāvājam fiksētas cenas remontu, kas attiecas uz bojājumiem, kas radušies no:

 1. normāla nolietojuma;
 2. komponentu atteices normālas darbības apstākļos.


8.2. Pēc jūsu pasūtījuma tiks veikts fiksētas cenas remonts, tiklīdz būs pabeigta tehniskā diagnostika un netiks konstatēts neviens atbrīvojums. Fiksētas cenas remonta gadījumā mēs anulēsim piedāvājumu, ja tiks konstatēts, ka defektu izraisījis kāds cits apstāklis, tostarp, piemēram (bet ne tikai):

 1. nepareiza lietošana, bojājumi vai defekti, kas radušies nepareizas uzglabāšanas, pārmērīgas iedarbības/trieciena/šķidruma dēļ vai svešķermeņu radītu bojājumu dēļ;
 2. pārmērīgi bojājumi, ko izraisījis nepareizs spriegums;
 3. nepiemērots produkta iepakojums, to nosūtot uz profesionālo pakalpojumu centru;
 4. remonts, modifikācijas, manipulācijas, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums Canon.


8.3. Ja saņemam pasūtījumu par fiksētas cenas remontu, bet fiksētas cenas remonta piedāvājums tiek uzskatīts par spēkā neesošu, mēs par to informējam, norādot bojājuma raksturu, sniedzot fotogrāfiskus pierādījumus un (ja ir iespējams remonts) piedāvājot laika un cenas piedāvājumu. Ja pēc tam noraidīsiet laika un cenas piedāvājumu, atteikuma maksa netiks iekasēta, taču mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.

8.4. Ja mēs piedāvājam fiksētas cenas remontu, bet jūs noraidāt fiksētas cenas remonta piedāvājumu (vai ja pēc trīsdesmit (30) dienām netiek saņemta atbilde), jūsu produkts(-i) tiks atgriezts(-i) bez remonta, un mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.


9. REMONTS AR CENAS IEROBEŽOJUMU

9.1. Daudziem Canon produktiem mēs piedāvājam iespēju norādīt remonta cenas ierobežojumu (t.i., maksimālo remonta maksu), nevis pieprasīt laika un cenas piedāvājumu, tomēr tiek piemērota minimālā vērtība (t.i., vismaz 200,00 € ar PVN).

9.2. Ja mēs saņemam pasūtījumu ar noteiktu remonta cenas ierobežojumu, tas darbojas kā jūsu pilnvarojums mums turpināt remontu, un piedāvājums netiks sniegts. Ja remontu varēs veikt par zemāku maksu, nekā norādīts remonta cenas ierobežojumā, no jums tiks iekasēta mazākā maksa.

9.3. Ja mēs saņemam pasūtījumu ar noteiktu remonta cenas ierobežojumu un pēc tehniskās diagnostikas konstatējam, ka remonts pārsniegs jūsu ierobežojumu, mēs nodrošināsim jums laika un cenas piedāvājumu un gaidīsim jūsu apstiprinājumu, lai turpinātu. Ja pēc tam noraidīsiet laika un cenas piedāvājumu, atteikuma maksa netiks iekasēta, taču mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.


10. LAIKA UN CENAS PIEDĀVĀJUMS

10.1. Daudziem Canon produktiem mēs piedāvājam laika un cenas piedāvājumu. Pēc jūsu pasūtījuma tiks veikta tehniskā diagnostika, un mēs sniegsim jums piedāvājumu, kurā būs norādītas jūsu produkta(-u) remonta paredzamās izmaksas. Mēs paturam tiesības vajadzības gadījumā pārskatīt sniegto piedāvājumu (t.i., ja tiek konstatēti turpmāki bojājumi/kļūmes, par kurām nav ziņots).

10.2. Aprēķinot galīgās remonta izmaksas, jums sniegtajam laika un cenas piedāvājumam piemērojama desmit (10) procentu (%) pielaides robeža. Ja galīgās remonta izmaksas pārsniegs pielaides robežu, mēs sazināsimies ar jums, lai apspriestos un/vai sniegtu atjauninātu laika un cenas piedāvājumu, un gaidīsim jūsu apstiprinājumu, lai turpinātu.

10.3. Ja mēs piedāvājam laika un cenas piedāvājumu, piedāvājums ir spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc piedāvājuma izdošanas datuma.

10.4. Ja mēs saņemam pasūtījumu par laika un cenas piedāvājumu, pēc piedāvājuma saņemšanas jūs nevarat atgriezties pie fiksētas cenas remonta piedāvājuma (ja tāds ir pieejams par zemāku cenu).

10.5. Ja mēs piedāvājam laika un cenas piedāvājumu, bet jūs to noraidāt, tiks piemērota atteikuma maksa 36,30 € apmērā, ieskaitot PVN, lai segtu mums radušās izmaksas (t.i., jūsu produkta(-u) pārbaudi un atkārtotu montāžu). Mēs centīsimies atkārtoti salikt jūsu produktu(-us) tādā stāvoklī, kādā tas(tie) tika saņemts(-i), taču mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, ja tas netiks izdarīts. Atteikuma maksa tiks noteikta šādi:

 1. i) Ja laika un izmaksu piedāvājums attiecas uz vairākiem produktiem (t.i., kameru un objektīvu) un jūs noraidāt kopējo piedāvājumu, mēs iekasēsim no jums tikai vienu piedāvājuma atteikuma maksu (atbilstoši 10.5. punktā noteiktajai summai).
 2. ii) Ja laika un izmaksu piedāvājums attiecas uz vairākiem produktiem (piemēram, kameru un objektīvu) un jūs daļēji noraidāt piedāvājumu (t.i., jūs noraidāt piedāvājumu vienam (1) produktam), mēs no jums neiekasēsim piedāvājuma atteikuma maksu.
10.6. Ja mēs piedāvājam laika un cenas piedāvājumu, bet jūs noraidāt šo piedāvājumu (vai ja pēc trīsdesmit (30) dienām netiek saņemta atbilde), jūsu produkts(-i) tiks atgriezts(-i) bez remonta, un mēs varam piemērot atpakaļpiegādes maksu.
 
10.7. Ja mēs piedāvājam laika un cenas piedāvājumu, bet jūs noraidāt piedāvājumu un pieprasāt, lai mēs jūsu vārdā utilizējam produktu(-s), mēs utilizēsim jūsu produktu(-s) un neiekasēsim no jums piedāvājuma atteikuma maksu vai atpakaļpiegādes maksu.
 

11. MAKSĀJUMS

11.1. Pēc jūsu pakalpojuma vai remonta pasūtījuma pabeigšanas mēs jūs informēsim, ka pirms jūsu produkta(-u) nosūtīšanas vai saņemšanas brīdī (ja piemērojams) jāveic maksājums, ja vien jums nav konta pie mums un mēs neesam rakstiski vienojušies par citiem maksāšanas noteikumiem.

11.2 Mēs pieņemam maksājumus, izmantojot uzņēmuma kontuCanon kontu vai, ja esat patērētājs (bez Canon konta), maksājuma pieprasījumam varat piekļūt šeit vai varat veikt pārskaitījumu uz Deutsche Bank AG.

11.3. Klientiem, kuriem ir konts, maksājums ir jāveic noteiktajā termiņā (t.i., trīsdesmit (30) dienu laikā no rēķina datuma), par kuru esam rakstiski vienojušies ar jums. Maksājuma kavējuma gadījumā mums ir tiesības piemērot procentu maksu un/vai fiksētu kompensācijas maksu par piedziņas izmaksām saskaņā ar mūsu vienošanos ar jums. Turklāt mēs paturam tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību maksājuma kavējuma vai nemaksāšanas dēļ.

11.4. Ja pēc mūsu paziņojuma, ka ir jāveic maksājums, jūs atsakāties maksāt trīs (3) mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, mēs piemērojam pārņemšanas tiesības, kas dod mums tiesības pārdot produktu(-s), lai jūsu vārdā kompensētu mums radušās izmaksas.


12. TIESĪBAS UZ AIZTURĒŠANU, KOMPENSĒŠANU UN TIESĪBU PĀRŅEMŠANU

12.1. Ir izslēgta aizturēšanas tiesību nostiprināšana, kas izriet no vienām un tām pašām tiesiskajām attiecībām, bet ne no tām pašām līguma attiecībām ar mums.

12.2. Kompensēšana saistībā ar jebkādām jūsu (mūsu līgumpartnera) pretprasībām ir izslēgta, ja šīs pretprasības nav juridiski noteiktas vai neapstrīdamas.

12.3. Jūsu prasības nevar nodot trešajām personām bez Canon rakstiskas piekrišanas.


13. JŪSU INFORMĀCIJA

13.1. Mēs apstrādājam jūsu informāciju atbilstoši mūsu patērētāju konfidencialitātes politikai vai biznesa patērētāju konfidencialitātes politikai.

13.2. Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūsu pieprasījuma un maksājuma (ja piemērojams) informācija būtu droša. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties, ja trešā puse, ko neesam iesaistījuši, iegūst nesankcionētu piekļuvi datiem, ko jūs sniedzat, piekļūstot vietnei vai pieprasot pakalpojumu un remontu, ja tā nav mūsu puses nolaidība.


14. MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS

14.1. Mēs centīsimies nodrošināt jūsu produkta(-u) drošību, kamēr tas(tie) ir mūsu valdījumā. Tomēr, lai gan tiks pieliktas visas pūles, lai atgrieztu jūsu produktu(-s), datu nesējā ierakstītos datus vai piederumus, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību vai maksāt kompensāciju par ierakstīto materiālu zudumu.

14.2. Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, jūsu produktu(-s) sūtot pakalpojuma vai remonta pieprasījuma dēļ vai mums nosūtot produktu atpakaļ pēc pakalpojuma vai remonta pieprasījuma izpildes, izņemot tiem, kas radušies mūsu pierādītas nolaidības dēļ. Transportēšanas bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā piegādes kurjeram ir pienākums izmeklēt bojājumus vai nozaudēšanu. Mēs izslēdzam atbildību par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem.

14.3. Saņemot produktu(-s) pēc pakalpojuma vai remonta, jums ir jāpārbauda,​vai visas preces ir atgrieztas un jāpārliecinās par produkta(-u) stāvokli. Ja nebūsiet mums nekavējoties paziņojis, ka esat pārbaudījis produktu(-s) vai preci(-es) un konstatējis problēmu, mēs uzskatīsim, ka tā(-s) saņemta(-as) un ir labā stāvoklī.

14.4. Saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumiem maksimālie zaudējumi vai bojājumu apmērs, par kuriem esam atbildīgi, ir ierobežoti ar mūsu piegādes kurjera transportētā produkta aizstāšanas vērtību (bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā) un cenu, kuru esat mums samaksājis par pakalpojumu un remontu (ja attiecināms), uz ko attiecas jums radušies zaudējumi vai bojājumi.

14.5. Mēs nekādā veidā neizslēdzam un neierobežojam savu atbildību par: a) nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība; b) krāpšanu vai krāpniecisku informācijas sagrozīšanu un rupju nolaidību; c) jebkuriem tiesību aktu pārkāpumiem, un mēs nekādā veidā neizslēdzam vai neierobežojam savu atbildību vairāk, nekā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Nekas šajā punktā vai citur šajos pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumos neierobežo vai negatīvi neietekmē jūsu tiesību aktos noteiktās tiesības. Lai iegūtu informāciju par patērētāju tiesībām, varat sazināties ar vietējo patērētāju konsultāciju dienestu.


15. NOTIKUMI, KURUS NEVARAM KONTROLĒT

Saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumiem mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu mūsu pienākumu nepildīšanu vai aizkavēšanos, ko nevar attiecināt uz mums saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumiem, citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem vai piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar notikumiem, kurus mēs nevaram saprātīgi kontrolēt, tostarp, piemēram, nepārvarama vara, ugunsgrēki, plūdi, ekstrēmi laikapstākļi, sprādzieni, karš (neatkarīgi no tā, vai tas ir pasludināts vai nē), terora akti, darba strīdi (neatkarīgi no tā, vai tajos ir iesaistīti mūsu darbinieki vai nav) vai vietējās vai centrālās valdības vai citu kompetentu iestāžu rīcība, kā arī citi nepārvaramas varas notikumi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.


16. STRĪDU RISINĀŠANA

16.1. Ja vēlaties apstrīdēt mūsu līgumu, pirmkārt, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu Latvia@cc.canon-europe.com un mēģiniet atrisināt strīdu ar mums. Varat arī mums rakstīt uz adresi: Canon Giessen GmbH, Factory Service Center, Canonstrasse 1, 35394, Giessen, Vācija.

16.2. Ja mums ar jums būs strīds saistībā ar mūsu līgumu, mēs arī centīsimies sazināties tieši ar jums, lai atrisinātu šo jautājumu. Mēs izmantosim kontaktinformāciju, ko esat norādījis attiecīgajā pasūtījumā vai jebkurā saistītajā kontā, kuru esat pie mums reģistrējis.

16.3. Maz ticamā gadījumā, kad mēs nevarēsim atrisināt strīdu, mēs apspriedīsim ar jums efektīvu veidu, kā neatkarīgi atrisināt strīdu. Tas nekādā veidā neietekmē jūsu tiesības iesniegt strīdus attiecīgajā vietējā patērētāju aizsardzības iestādē un/vai attiecīgajā tiesā.


17. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN REMONTA NOTEIKUMU ATJAUNINĀJUMI UN GROZĪJUMI

17.1. Laiku pa laikam varam grozīt vai atjaunināt šos noteikumus un nosacījumus.

17.2. Pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumu pašreizējā versija, kas ir redzama un pieejama mūsu vietnē pakalpojuma un remonta pieprasījuma iesniegšanas brīdī, būs tā versija, kas attieksies uz mūsu noslēgto līgumu.


18. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

18.1. Šos pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumus regulē Anglijas tiesību akti. Tas nozīmē, ka Anglijas tiesību akti attieksies uz līgumu, kas mums noslēgts ar jums par pakalpojumu sniegšanu vai remontu, kā arī jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no tā vai ir saistīts ar to. Ja slēdzat līgumu kā patērētājs, uz iepriekš minēto attieksies jūsu dzīvesvietas valsts tiesību akti.

18.2. Gan jūs, gan mēs piekrītam, ka Anglijas un Velsas tiesām būs neekskluzīva jurisdikcija. Ja slēdzat līgumu kā patērētājs, jums ir tiesības attiecīgi celt prasību savas dzīvesvietas valsts tiesās.


19. CITI NOTEIKUMI

19.1. Šajos pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumos ir rakstiski izklāstīti tā līguma noteikumi, ko jūs esat noslēdzis ar mums par pakalpojumu un remontdarbu iegādi. Ja kāda šo pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumu rindkopa vai daļa tiek atzīta par nelikumīgu, nederīgu vai neizpildāmu, tas neietekmē nevienu citu pakalpojumu sniegšanas un remonta noteikumu daļu, kas paliks pilnā spēkā un joprojām attieksies uz mūsu līgumu.

19.2. Jebkurš līgums, kas noslēgts starp jums un mums, ir noslēgts tikai starp jums un mums. Nevienai trešajai pusei nebūs tiesību īstenot kādu no tā noteikumiem.

19.3. Saskaņā ar mūsu līgumu ar jums mēs varam slēgt apakšlīgumus vai nodot savas tiesības un pienākumus citai organizācijai. Ja tas notiks, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mēs jūs informēsim, taču tas neietekmēs jūsu tiesības vai mūsu pienākumus saskaņā ar līgumu.


20. SAZIŅA AR MUMS

Ja jums ir jautājumi vai neskaidrības par pakalpojumu un remontdarbu pieprasīšanas procesu vai jūsu pakalpojumu vai remontdarbu pirkumu, lūdzu, nosūtiet mums e-pasta ziņojumu uz adresi Latvia@cc.canon-europe.com vai zvaniet klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni
+37180025612566. Mūsu klientu apkalpošanas dienests ir gatavs jums palīdzēt.

NOTEIKUMI ATJAUNINĀTI: 2024. gada 1. martā

Jums varētu noderēt...