Ilgtspēja ir mūsu DNS

 • Mēs esam par efektīviem noteikumiem, kas regulē produktu drošumu, vidi un ķīmiskas vielas, kā arī ievērojam tos.

 • Mēs pārvaldām cilvēktiesības un modernās verdzības risku mūsu piegādes ķēdēs.

 • Mēs veicinām un aktīvi palielinām dažādību darbaspēka jomā, lai piesaistītu un saglabātu atbilstošus, talantīgus darbiniekus.
Canon Camera

Ilgtspēja ir mūsu DNS

Responsible business

Atbildīga uzņēmējdarbība

Lai nodrošinātu konsekventu, objektīvu praksi jomās, kas ietver cilvēktiesības, darbu un vidi, mēs ziņojam par mūsu ikgadējiem ilgtspējīgas darbības rezultātiem ANO globālajam līgumam, pasaules lielākajai brīvprātīgajai uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības iniciatīvai, un Atbildīgo uzņēmumu aliansei, vadošajai nozares koalīcijai, kuras mērķis ir uzņēmumu sociālā atbildība globālajās piegādes ķēdēs.

Daļa no Canon globālās saimes

Mēs ietekmējam Canon globālo pieeju ilgtspējīgai attīstībai. Mūsu kopīgie pasākumi sociālo jautājumu risināšanai tiek veidoti ap tādām idejām kā rīkoties kā labam pilsonim, aizsargāt un saudzēt vidi, veidot jaunu vērtību un risināt sociālos jautājumus.

Canon Camera
Managed Print Services

Augstāk novērtētā darbības ilgtspējība

Mūsu darbības ilgtspējība ir mums sniegusi iespēju paturēt augstāko EcoVadis Gold novērtējumu vairākus gadus. CDP mums piešķīra arī A līmeņa novērtējumu par ietekmes uz vidi pārvaldību.

Atbilstība un politika

Mūsu ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izveidota uz pamata, ko dēvējam par “dimanta pamatu” un kas aptver visas būtiskās atbilstības un sertifikācijas jomas. Esam arī izstrādājuši politikas, lai nodrošinātu pastāvīgus sociālās un vides ietekmes pārvaldības uzlabojumus:

Izpētiet vairāk

 • Empowering young People

  Iespēju došana jauniem cilvēkiem

  Mēs sniedzam iespējas nākamajai stāstu veidotāju paaudzei.

 • Man werkt aan printer

  Ietekmes uz vidi mazināšana

  Uzziniet, kā mēs mazinām ietekmi uz vidi

 • Environmentally friendly products

  izdrukas

  Uzziniet par mūsu tintes tehnoloģijas pozitīvo ietekmi uz vidi.

 • SAZINĀTIES AR MUMS

  Sazināties

  Dalieties pārdomās ar mūsu ilgtspējīgas attīstības darba grupu un uzdodiet jautājumus