Ilgtspējība — Canon un ilgtspējīga uzņēmējdarbība

Canon mērķis ir atbildīga uzņēmējdarbība. Mēs uzskatām, ka mūsu produktos piedāvātās inovācijas un tehnoloģiskie sasniegumi pilnveido mūsu klientu dzīvi, nekaitējot apkārtējai videi. Mūsu uzņēmējdarbības un zīmola pamatā ir ilgtspējīga ekonomiskā attīstība. Mēs samazinām nepieciešamību pēc jauniem dabas resursiem, rūpīgi uzraugām ekonomisko progresu un riskus, kā arī cienām no mums atkarīgās kopienas.

Ilgtspējība ir veids, kā mēs veicam uzņēmējdarbību. Mēs saviem klientiem piedāvājam ilgtspējīgus attēlveidošanas risinājumus, kas viņiem palīdz strādāt efektīvāk un samazina viņu ietekmi uz vidi. Mēs samazinām savu produktu ietekmi uz vidi, samazinām nepieciešamību pēc jauniem resursiem un atkārtoti izmantojam un pārstrādājam materiālus. Mēs uzņemamies atbildību par savu darbību, samazinot tās ietekmi uz vidi un sadarbojoties ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm, lai atbalstītu plašāku ekonomisko izaugsmi. Mēs arī prognozējam un nodrošinām atbilstību paredzētajiem noteikumiem un standartiem, un, ja iespējams, ieviešam pat vēl stingrākas prasības.

Korporatīvā atbildība
Mēs uzņemamies atbildību par savas rīcības sekām un īstenojam godīgās darbības praksi. Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu darbību attiecas uz trīs galvenajām nozarēm: vidi, sabiedrību un uzņēmējdarbību.

Uzziniet vairāk par šīm trīs galvenajām nozarēm:
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība

Globālo līgumu ar ANOPicture_UNGC logo
Canon Europe 2014.gada janvārī ir parakstījusi Globālo līgumu ar ANO, apņemoties ievērot līguma 10 pamatprincipus- cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jomās. Mūsu darbībai tagad ir piešķirts oficiāls statuss, kas stiprinās ilgtspējību mūsu stratēģijā, kultūrā un biznesā.

Ilgtspējīga attīstība
Mūsu ilgtermiņa plāns ir izveidot trīs reģionālos birojus Eiropā, ASV un Japānā, katrā reģionā atvērt arī izpētes un attīstības centrus un nodrošināt ražošanas iespējas. Mūsu Eiropas reģiona galvenie biroji atrodas četrās vietās: Canon Europe Limited Londonā, Apvienotā Karalistē; Canon Europa N.V. Amstelvēnā, Nīderlandē; iepriekšējās Océ atrašanās vietās Venlo, Nīderlandē un Poingā, Vācijā.

Mūsu filozofija
Mūsu uzņēmējdarbības pamatā ir Japānas korporatīvā filozofija Kyosei, kuras pamatdoma ir “dzīvot un strādāt kopā kopējā ieguvuma vārdā”. Līdz ar to mēs uzņemamies atbildību par savas darbības sekām, cienām savus sadarbības klientus, kopienas un valstis, kā arī apkārtējo vidi. Uzziniet vairāk par Kyosei.

Canon 2013. gada EMEA reģiona ilgtspējības pārskats

Vide — ietekmes uz vidi samazināšana
Mēs samazinām vajadzību izmantot jaunus dabas resursus visā procesā, sākot no produkta izstrādes līdz tā ekspluatācijas perioda beigām, kā arī visās mūsu veiktajās darbībās, tā mazinot ietekmi uz vidi. Mūsu risinājumi palīdz klientiem strādāt efektīvāk un tādējādi samazināt viņu ietekmi uz vidi.

Uzziniet vairāk, kā mēs samazinām savu produktu un darbību ietekmi uz vidi un sekmējam ilgtspējīgu patēriņu, sadaļā Vide.

Sabiedrība — atbalsts sabiedrībai, sniedzot attēlveidošanas iespējas
Mēs bagātinām sabiedrību, sniedzot attēlveidošanas iespējas un risinājumus, iesaistot darbiniekus, kopienas un citas ieinteresētās puses visur, kur mēs darbojamies, kā arī ievērojot ētikas principus. Mūsu mērķis ir sabiedrībai sniegt pozitīvu ieguldījumu, uzlabojot to personu dzīves, kuras ietekmē mūsu uzņēmējdarbība. Uzziniet vairāk, kā mēs sadarbojamies ar savām ieinteresētajām pusēm, sadaļā Sabiedrība.

Uzņēmējdarbība — godīga un atbildīga darbība
Mēs attīstām uzņēmējdarbību atbildīgi, atbalstot plašāku ekonomisko izaugsmi, darbojoties godīgi un ievērojot visus spēkā esošos tiesību aktus, noteikumus un standartus. Mēs stingri ievērojam politikas un procedūras, lai aizsargātu savus klientus un darbiniekus un vienlaikus attīstītu ilgtspējīgu uzņēmējdarbību atbilstoši ekonomiskajiem mērķiem. Uzziniet vairāk, kā mēs veicam uzņēmējdarbību, sadaļā Uzņēmējdarbība.

spacer
					image
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību